Geen kosten voor de clubavond op StepBridge

Bericht van het bestuur (Jaap Hazewinkel):

Per 1 januari is de regeling ingegaan dat deelnemers aan clubcompetities op StepBridge die geen lid van StepBridge zijn, daarvoor een bijdrage van € 0,50 per avond moeten betalen.

Navraag leerde dat het mogelijk is dat de club deze kosten voor haar rekening neemt. Inmiddels is dit geregeld en kunt u weer kosteloos deelnemen aan de Star-clubavond!