Feestcommissie en SGCT-commissie

Na de berichten over de consequenties voor Star van het rondwarende coronavirus, is het leuk om ook iets positiefs te kunnen melden: we hebben een nieuwe feestcommissie! Het bestuur heeft Lidwien Smelt en Thea Wienese bereid gevonden de taken van de feestcommissie op zich te nemen.

Ook hebben we een nieuwe samenstelling van de commissie die de Star Grand Café Tour organiseert – maar dat wist u natuurlijk al van het nieuwjaarsbericht van de voorzitter. De commissie wordt nu gevormd door Louk Herber, Jan Meijer, Martin Mucke, Eric Nöcker en Reggie Schouten, met Frans Lejeune als adviseur.

We wensen alle nieuwe commissieleden veel succes bij hun nieuwe, nuttige en zeer gewaardeerde werkzaamheden!