Externe viertallen 2022-2023

Ad Cosijn, secretaris van de NBB Wedstrijd Commissie, heeft een brief gestuurd aan de clubs met rechten op een plaats in de Meesterklasse, Eerste en/of Tweede Divisie viertallen­competitie 2022-2023, om ze te informeren over de planning voor het komende seizoen — hopende dat we weer kunnen bridgen zonder tussentijdse lockdowns. Hieronder de voor Star-leden meest belangrijke passages.

Om te beginnen tref je bijgaand een overzicht van de teams met rechten aan. Star 2 is voorwaardelijk gedegradeerd uit de Eerste Divisie. De Weko zal hierover uiterlijk in juli een besluit nemen.

De wedstrijden in de Meesterklasse en Eerste Divisie zullen weer centraal in NDC Den Hommel in Utrecht worden gespeeld. Vanwege de uitbreiding van de Meesterklasse naar twaalf teams zal het wedstrijdschema er anders uitzien als de laatste jaren gebruikelijk was. De betrokken verenigingen zullen daarover zeer binnenkort apart worden geïnformeerd.

De aanvullende bepalingen voor deze competities verwachten we begin juli gereed te hebben, waarna we de inschrijving zullen openen.

In de Tweede Divisie zijn er als gevolg van het afgelopen seizoen voorlopig 100 teams met rechten. De regionale competitieleiders zijn inmiddels begonnen met hun planning van data, zodat in de maand juli de voorkeur voor de indeling in een van de groepen kan worden opgegeven. Begin juli sturen we verdere informatie over de minimale en maximale grootte van de diverse groepen en het aantal spellen per wedstrijd. Het aantal speeldagen zal in alle gevallen maximaal zes zijn.

Voor de clubs en de spelers is het belangrijk te weten dat artikel 19 van het Competitie-reglement voor komend seizoen weer van toepassing is. Dat betekent dat spelers die voor een andere vereniging willen uitkomen dan afgelopen seizoen dat weer tijdig moeten regelen. De procedure is als volgt: degene die voor een andere club wil gaan spelen doet daarvan (per e-mail) mededeling aan de vereniging waar hij vertrekt, met een CC aan competities@bridge.nl. Een opzegging als lid van de vereniging impliceert ook een melding van vertrek. De Weko heeft in het kader van lid 1 van voornoemd artikel besloten in elk geval alle overschrijvingsverzoeken te zullen honoreren die vóór 8 augustus 2022 bij de Weko zijn ingediend.

We willen benadrukken dat we de competities wederom willen organiseren zonder anderhalve meter afstand en zonder mondkapjesplicht. De Weko zal wat betreft het toegangsbeleid de bepalingen van de rijksoverheid in het algemeen volgen en die van NOC*NSF voor de sport in het bijzonder. Van het eventueel van toepassing zijnde sportprotocol zullen we de actuele versie steeds via de website publiceren.