Een nieuw lid!

Johan Pieters is kandidaat-lid geworden! Hij gaat spelen met Marten LaHaye. Eventuele bezwaren tegen zijn lidmaatschap kunnen binnen 2 weken aan het bestuur worden gemeld.