Een nieuw lid en een kandidaat-lid

Martin Engelberts is opnieuw lid geworden. Hij was in de periode tot 2017 ook al lid. Hij gaat spelen met Adriaan Vos.

Rob van Leeuwen is kandidaat-lid en gaat spelen met Marten la Haye, die recent opnieuw lid is geworden. Mochten er bezwaren zijn tegen het lidmaatschap van Rob, dan kunnen die in de komende twee weken worden gemeld.