Een nieuw lid en een kandidaat-lid

Karel Jan Hoogendijk is lid geworden van onze club. Hij is geruime tijd geleden (in de periode van 1977-1987) ook lid geweest van BC Star. Hij gaat spelen met kandidaat-lid Lex van Alphen. Mochten er bezwaren zijn tegen het lidmaatschap van Lex, dan kunnen die in de komende twee weken aan het bestuur worden gemeld.