Districtsviertallen ook uitgesteld

Bericht van de TC (Dirk Jan Vonk):

Voor de volledigheid: ook de wedstrijden in de districtsviertallencompetitie zijn tot nader order uitgesteld.