Digitaal spelregelboekje

Via het website-menu NBB > Spelregelboekje kunt u nu een digitaal spelregelboekje raadplegen dat door Peter Houdijk in samenwerking met de NBB wordt onderhouden en gepubliceerd.

Anders dan bij gebruik van het spelregelboekje als pdf-bestand, dat u overigens via dezelfde koppeling kunt downloaden, hoeft u niet te bladeren maar kunt u in het digitale boekje direct elk artikel bereiken via een menu en via de verwijzingen in de tekst.

In het digitale spelregelboekje zijn alle wijzigingen van de Spelregels 2017 verwerkt en opmerkingen en toelichtingen van de WEKO per artikel vermeld. Tevens zijn er aan het eind wat aanvullende WEKO-richtlijnen opgenomen; bijvoorbeeld de regelingen BSC en HOM van 2015. Deze informatie wordt voordurend geactualiseerd. Helaas ontbreekt het trefwoordenregister en is er ook geen zoekfunctie beschikbaar.