Derde avond Interne Viertallen

De derde speelavond van de Interne Viertallencompetitie heeft team Star 1 A (Hendrik Bijker, Martin Bootsma, Dennis Kruis, Kees Jan Willemsens (C)) de koppositie heroverd. Zij hebben nu een gemiddelde van 15,50 WP (Continue WP-schaal).

De hoogste Butlerscore is behaald door Hans Kreuning & Sahar Ouda (Star 4 A); over de twee zittingen samen behaalden zij maar liefst 104 IMP.

De volledige uitslag met gedetailleerde frequentiestaten en spelverdelingen vindt u bij de Uitslagenservice NBB.