Deelnemers en groepsindeling Butler I competitie

De deelnemers aan de Butler I competitie en de indeling in groepen zijn bekend. U vindt deze via het menu

Clubcompetitie > Uitslagen > Butler I competitie > Deelnemers en groepsindeling

of, veel eenvoudiger, door hier te klikken.

In de lijst is aangegeven van welke paren op dit moment bekend is dat ze 28 oktober of 4 november afwezig zullen zijn. Denk er aan dat voor de parencompetities tijdig afmelden verplicht is!

U wordt verzocht te controleren of de lijst wat u betreft juist en volledig is en, als dat niet zo is, onmiddellijk een e-mail te sturen.