Coronavirus – geen clubavonden meer in maart

Aan alle clubleden,

Het zal weinigen ontgaan zijn dat van overheidswege bijeenkomsten met meer dan 100 mensen in de maand maart verboden zijn. Daarnaast heeft de NBB een schrijven uitgevaardigd waarin alle bridgeclubs geadviseerd wordt om alle evenementen – dus ook de clubavonden – te annuleren.

Het bestuur geeft gevolg aan de adviezen van overheidswege en met spijt delen we mee dat in ieder geval de clubavonden van 17, 24 en 31 maart komen te vervallen. De TC zal te zijner tijd bepalen wat de gevolgen zijn voor de interne competities. Laten we hopen dat deze noodmaatregelen snel niet meer nodig zijn.

Het bestuur