Coronavirus

Aan alle clubleden,

In verband met het coronavirus heeft het bestuur het volgende besloten:

  • Star houdt zich aan de richtlijnen van de NBB, welke zich weer houdt aan de adviezen van overheid en RIVM. Dat betekent dat de clubavonden vooralsnog gewoon doorgang vinden.
  • We verzoeken eenieder die griepachtige klachten heeft of verkouden is, om de clubavond uit voorzorg te mijden.
  • Als u zich rekent tot de risico-categorie en de clubavond wil mijden, dan kunt u dit ongestraft doen.

Om de drempel voor uw absentie te verlagen wordt in de komende competitie geen strafkorting toegepast vanwege afwezigheid. Ook wordt het aantal avonden dat u moet spelen om in aanmerking te komen voor promotie aan het einde van deze competitie, verlaagd van 4 naar 3 avonden (van de zes).

Het bestuur