Continue WP-schaal ingevoerd

Sinds het seizoen 2013-2014 werkt Star, in navolging van de NBB, met nieuwe winstpuntenschalen, vastgesteld door de World Bridge Federation. Hier vindt u een bericht van 4 september 2013 hierover op de Star-website.

De WBF heeft destijds twee nieuwe winstpuntenschalen vastgesteld:

  • de Discrete WP-schaal
    (bijvoorbeeld 0-1 IMP: 10 WP, 2-5 IMP: 11 WP, 6-9 IMP: 12 WP, enz.)
  • de Continue WP-schaal
    (bijvoorbeeld 0 IMP: 10,00 WP, 1 IMP: 10,28 WP, 2 IMP: 10,55 WP, enz.)

De door de WBF gepubliceerde schalen vindt u hier op de WBF-website. Deze schalen zijn echter niet volledig (wel voor, bijvoorbeeld, 20 en 32 spellen, maar niet voor 24 of 28). De WBF heeft echter ook de berekeningsmethode in detail gepubliceerd (dit rapport), en op de website van de English Bridge Union kunt u voor een zelf te kiezen aantal spellen de Discrete èn de Continue WP-schaal produceren.

De WBF heeft een sterke voorkeur voor de Continue WP-schaal. Voor wie geïnteresseerd is in de overwegingen, is op hun website een interessant artikel te vinden.

Tot nu toe heeft Star, net als de NBB, gewerkt met de Discrete WP-schaal. De NBB heeft nu besloten met ingang van dit seizoen de WBF te volgen en bij de Districtsviertallen en bij Tweede Divisie viertallen en hoger de Continue WP-schaal te gaan gebruiken. De TC heeft besloten dit voorbeeld te volgen en voor de vandaag gestarte Interne Viertallencompetitie ook naar de continue WP-schaal over te schakelen.