Competities District Utrecht 2015-2016

Het District Utrecht NBB (Ciska Zuur) stuurde de volgende informatie over de paren- en viertallencompetities die het District het komende seizoen organiseert:

Parencompetities

De parencompetities geven u de kans in een gezellige sfeer overdag eens tegen andere spelers te spelen.

Damesparencompetitie

Voor alle leeftijden, maar vanzelfsprekend alleen toegankelijk voor dames.

De damesparencompetitie wordt gehouden op 6 dinsdagen:

 • Data: 27 oktober, 17 november, 15 december, 5 januari, 2 februari en 8 maart.
 • Tijd: 11:00 uur, na 4 ronden een lunchbuffet (op eigen kosten) en uiterlijk 15:45 uitslag
 • Locatie: NDC Den Hommel, Kennedylaan 9, Utrecht
 • Kosten: €45 per paar (te voldoen op eerste speeldag)
Gemengde parencompetitie

Elk paar kan meespelen, ongeacht de speelsterkte, maar een paar dient wel uit een dame en een heer te bestaan. Er is geen boven- en geen ondergrens voor het spelniveau.

Deze competitie wordt gehouden op drie zaterdagen, waarbij 2 x 20 spellen worden gespeeld onderbroken door een lunch (voor eigen rekening).

 • Data:  21 november, 16 januari en 5 maart
 • Tijd: 10:30 – uiterlijk 16:30
 • Locatie: De Uitkomst (BC Vianen) Langeweg 2-B, 4133 AX Vianen
 • Kosten: €35 per paar, te voldoen bij inschrijving via een machtiging aan de NBB

De landelijke vervolgwedstrijden zijn za 12 mrt (halve finale) en zo 13 mrt 2016 (finale)

Open parencompetitie

Open voor alle speelsterktes, behalve voor paren met rechten voor 1ste of 2de divisie of MK Bondsparencompetitie.

Deze competitie wordt gespeeld op zes zondagmiddagen:

 • Data: 4 oktober, 1 november, 29 november, 31 januari, 13 maart en 10 april
 • Tijd: 12:30 – uiterlijk 16:30
 • Locatie: De Uitkomst (BC Vianen) Langeweg 2-B, 4133 AX Vianen
 • Kosten: €40 per paar, te voldoen bij inschrijving via een machtiging aan de NBB.

De landelijke promotiewedstrijd naar de 2e divisie is op 22 mei 2016.

Seniorenparencompetitie

Zes keer kunt u zich in de wintermaanden in een gezellige groep 59+ (geboren vóór 1 jan 1957) met andere ‘senioren’ meten. Er worden 28 spellen gespeeld in 3 of 4 lijnen.

De seniorenparencompetitie wordt gehouden op 6 dinsdagen:

 • Data: 6 oktober, 3 november, 1 december, 12 januari, 9 februari en 15 maart
 • Tijd: 11:00 uur, na 4 ronden een lunchbuffet (op eigen kosten) en uiterlijk 15:45 uitslag
 • Locatie: NDC Den Hommel, Kennedylaan 9, Utrecht
 • Kosten: €50 per paar (te voldoen op eerste speeldag)

De Landelijke vervolgwedstrijd (NK seniorenparen) is op zaterdag  14 mei 2016

Algemene informatie
Wie kunnen meedoen?

Binnen de per competitie genoemde voorwaarden, kan ieder lid van de NBB meedoen die lid is van een club in het district Utrecht. Ook spelers die NBB-lid zijn via Stepbridge of Berry’s internet club (BIC) of ondersteunend NBB-lid zijn én in het District Utrecht woonachtig zijn, zijn van harte welkom. U kunt ook een paar vormen met een speler uit een andere club of een ander district. Kortom, allerlei combinaties zijn mogelijk zolang één van beide spelers lid is van een club uit het district óf als NBB lid woonachtig is in het District Utrecht. Indien dit niet het geval is, bent u toch ook nog van harte welkom indien in uw eigen District de desbetreffende parencompetitie niet wordt georganiseerd.

Vervanging

Indien u drie respectievelijk zes keer te veel vindt, of een keer met vakantie bent, kunt u zich een of meer keren laten vervangen door een ander paar of andere speler, mits dat paar of speler niet veel sterker is (ter beoordeling van de WL). 

Opgemerkt moet worden dat we van de NBB toestemming hebben gekregen om de regeling dat u met invallers een score krijgt van minimaal 3% lager en maximaal 3% hoger dan uw eigen gemiddelde, toe te passen. U kunt dus met een gerust hart een invaller meenemen (of een heel paar voor u laten invallen), ook al is hij of zij wat slechter dan uw eigen partner of speelt u voor het eerst met elkaar en dreigen er wat (bied)misverstanden.

De gevolgen van een slechte score door een invaller zijn door dit systeem minimaal. Zie ook het reglement op de website van District Utrecht.

Opgave / inschrijving Parencompetities

Opgave bij grote voorkeur via mijnNBB, maar indien u echt niet met computers kunt omgaan, via Ciska Zuur (e-mail of 030 228 1121). Zie ook de “Hulp bij inschrijven” op de website van District Utrecht.

Indien u vorig jaar heeft meegedaan aan de desbetreffende competitie, moet u zich inschrijven voor de klasse die u vorig jaar heeft gespeeld, tenzij u gedegradeerd of gepromoveerd bent. Spelers die nog nooit of langere tijd geleden aan de desbetreffende competitie hebben deelgenomen, kunnen zich alleen inschrijven voor de laagste klasse. Indien zij zich daar (veel) te sterk voor achten, dat graag onder ‘opmerkingen’ vermelden. Op basis van rating en MP wordt bezien of u in een hogere klasse geplaatst kunt worden.

Districtsbekercompetitie Viertallen

Ook in het jaar 2015-2016 wordt er weer om de Districtsbeker (viertallen) gestreden.

Deze competitie staat open voor álle verenigingen en álle leden daarvan binnen het district Utrecht. Er zijn geen beperkingen qua speelsterkte.

De loting zal plaatsgevonden na afloop van de Vrijwilligersdrive 6 september 2015

De belangrijkste voorwaarden op een rij:

 • Elke vereniging van ons district mag één viertal inschrijven
 • In elke ronde mag de samenstelling van het viertal desnoods geheel gewijzigd worden; er zijn dus geen “invallers” nodig en bij inschrijving behoeven geen namen opgegeven te worden, maar …
 • Alle spelers van het viertal moeten lid zijn van de vereniging waarvoor ze uitkomen
 • Spelers die van meer verenigingen lid zijn, kunnen maar voor één vereniging uitkomen
 • Er zijn geen voorwaarden voor de speelsterkte; elke vereniging mag zijn sterkste spelers opstellen
 • Van het Bestuur van het District Utrecht moet in elk paar minstens één bestuurslid deelnemen.
 • Een wedstrijd wordt door het team dat als bovenste vermeld staat, georganiseerd.
 • Een wedstrijd bestaat uit 24 spellen en elke maand wordt één ronde gespeeld
 • Plaats en tijdstip worden door de beide teams in onderling overleg vastgesteld. Dat mag op een clubavond zijn, maar ook bij een van de teamleden thuis of in de wachtkamer 1e klasse van het Centraal Station in Amsterdam. De enige voorwaarde is dat een wedstrijd in de vastgestelde maand wordt gespeeld
 • De competitie wordt gespeeld volgens het knock-out systeem; de winnaar (IMP) gaat door naar de volgende ronde.

Opgave / inschrijving / nadere inlichtingen Bekercompetitie Viertallen: Harry Janssen (DKL), e-mail of tel. 06 53 53 09 48.