Vijfde avond Clubranking Butler

Op de vijfde avond van de Clubranking Butler-competitie is de hoogste score behaald in de B-groep: 50 IMP voor Rian Lukassen & Willem Schneider.

Alle details over de gespeelde spellen vind je op de NBB-UitslagenService-pagina op deze website; de clubranking-stand vind je op de NBB-Clubranking-pagina.

Volgens de oorspronkelijke jaaragenda (zie het Jaarverslag BC Star 2021-2022, pagina 11) zou hiermee de lopende Butler-serie zijn afgesloten, maar zoals (hopelijk) bekend is later besloten een proef met clubranking te doen, die de beide butler-competities van dit seizoen vervangt. De Clubranking Butler-competitie loopt daarmee door tot en met 10 januari. In deze periode vallen ook de Kerstdrive en de Oudjaarsdrive (TI 3 en 4); die worden niet in de clubranking meegenomen..