Over BC Star

Over BC Star

Algemene informatie

Een korte geschiedenis

Ereleden en leden van verdienste

Bridge boeken van BC Star auteurs


Algemene informatie

Clubavond: dinsdag, aanvang 19:45 uur.

Locatie: NDC Den Hommel, Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht; tel. 030 275 9982. Route-informatie hier .

Contributie per verenigingsjaar, 1 april t/m 31 maart: gewone leden € 120,00; half-leden € 60,00; jeugdleden € 30,00. 

Soorten leden

Gewone leden: alle rechten en plichten zoals vastgelegd in statuten, huishoudelijk reglement en andere reglementen. Zie deze websitepagina.
Half-leden: als gewone leden, maar nemen niet deel aan de clubcompetities. Ze kunnen, anders dan niet-leden, een onbeperkt aantal keren bij de clubcompetities invallen maar ze kunnen niet promoveren of degraderen.
Jeugdleden: gewone leden die bij aanvang van het lopende verenigingsjaar (1 april jl.) 25 jaar of jonger waren.

Wat statistische gegevens (15 mei 2024):

 • Aantal leden: 128; m/v verhouding 88/12
 • Gemiddelde leeftijd: 66 jaar
 • Oprichtingsdatum: 1 maart 1942
 • Gemiddeld aantal Meesterpunten: 34748
 • NBB-rating verenigingen (01-09-2023): 1644; 12e van 836 aangesloten bridgeclubs

Registratie Kamer van Koophandel: 40480900.

Wil je een avondje meespelen?

Stuur een bericht aan de technische commissie voor informatie over de mogelijkheden.

Wil je lid worden?

Stuur het aanmeldingsformulier op.

Een korte geschiedenis

Van A.B.C. naar BC Star

Deelnemers aan de bridgewedstrijden in café Witjens op het Vredenburg besluiten in 1942 een officiële bridgevereniging op te richten, genaamd A.B.C. (Algemene Bridge Club). De oprichtingsdatum wordt 1 maart 1942. Er wordt gespeeld in de geheel gerestaureerde wintertuin van hotel-restaurant Witjens aan het Vredenburg.

Eind juli 1942 wordt de club door de politie verboden, waarna de leden collectief donateur/donatrice worden van de Heeren Zwemclub Star, afdeling bridge.

Kort na de bevrijding fuseert de Heeren Zwemclub Star met UZC onder de naam Utrechtse Zwemclub Star Combinatie; het huidige UZSC. De bridge-afdeling verzelfstandigt maar behoudt de naam “Star” en de vlag met vijfpuntige witte ster op een blauw veld.

Clubavonden

Aanvankelijk wordt gespeeld op de donderdagavond, vanaf 1947 op de woensdagavond. In 1966 wordt, vooral vanwege concurrentie van voetbal op de televisie, verhuisd naar dinsdagavond. In de loop van de jaren wordt gespeeld op meer dan tien verschillende locaties, waarvan langere tijd bij Sociëteit De Vereeniging, het restaurant van de Kunstijsbaan (de Vechtsebanen), denksportcentrum De Remise en het NDC. In de begintijd zijn er ook plannen voor een eigen verenigingsgebouw.

Op de clubavonden wordt in 1958 de klok ingevoerd. Vanaf 1970 worden de clubavonden geleid door een bevoegde wedstrijdleider en sinds 1997 wordt hiervoor een vergoeding betaald.

In 1986 wordt voor het eerst een beperking ingevoerd van het roken tijdens clubavonden.

In de tweede helft van de negentiger jaren doet de automatisering zijn intrede. In 1996 wordt voor het eerst een computer ingeschakeld voor de uitslagberekening. In 2000 wordt de dupliceermachine in gebruik genomen en sinds september 2001, na een proef eerder dat jaar, gebruiken we Bridgemates. De eerste website verschijnt in 1998.

Bridgeresultaten

In het begin is Star als enige Utrechtse bridgeclub aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond en al spoedig wordt de club belast met de organisatie van de Nederlandse kampioenschappen. In 1943-1944 wordt Star 5 Nederlands kampioen Eerste Klasse. De naam Star krijgt al snel bekendheid: “de club van de Chiotakissen en de Zur Lages”.

Door de jaren heen worden aansprekende resultaten behaald. Zes keer wordt de NBB-beker (vroeger: Waddingtonbeker) gewonnen. In de beginjaren wordt een keer of tien een plaats bij de top-3 voor de Bogabeker behaald (dat was op een weekend in september, 10 sterkste clubs van Nederland, elk met een team van 10 paren), waarvan drie eerste plaatsen.

In 2008 wint Star 1 de zilveren medaille bij de 7th European Bridge Champions’ Cup.

Star-leden zijn regelmatig te vinden, als speler of begeleider, bij Nederland vertegenwoordigende teams.

Ook op een wat lager niveau spreekt Star een woordje mee. Zo wordt negen keer de Elffersbeker gewonnen en kom je Star leden, al dan niet de club vertegenwoordigend, talloze malen tegen als winnaar van NBB viertallen- en parencompetities op verschillende niveaus, als winnaar van toernooien, speciale bekers, etc.

Andere activiteiten

In 1960 stelt het bestuur het tweeledige karakter van Star vast: zowel een gezelligheidsvereniging als een wedstrijdclub. In 1967 schrijft de voorzitter ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan over “een sfeer van vriendschap en ongedwongenheid bij Star”. Ook uit latere uitlatingen van bestuurders en peilingen onder leden blijkt dat het gezelligheidsaspect belangrijk wordt gevonden. Jarenlang wordt door een grote groep deelgenomen aan het toernooi in Juan-les-Pins en van 1989 tot 1996 wordt er een jaarlijks Star weekend in de Ardennen georganiseerd.

Regelmatig worden er bijzondere activiteiten georganiseerd ter gelegenheid van Kerst en dergelijke; jarenlang ook Oudejaarsdrives eind februari. Lustra worden gevierd met lustrumdrives, intern of algemeen toegankelijk, lustrumdiners (met de eerste keer het gerecht Renonce Vis, waarop lang moest worden gewacht) en zelfs een keer met een zwemwedstrijd tussen Star teams.

In 1993 wordt de eerste Star Kroegentocht gehouden, inmiddels uitgegroeid tot de uiterst succesvolle jaarlijkse Star Grand Café Tour, een gezellige bridgetour langs cafés in de Utrechtse binnenstad op een zondagmiddag eind augustus.

Publicaties

In augustus 1945 verschijnt het eerste clubblad Het juiste bod!, dat onregelmatig verschijnt. Het wordt in 1958 vervangen door een periodiek mededelingenblad, met vanaf 1963 de titel De Hoogste Score. Voor het 25-jarig bestaan in 1967 wordt nog een viertal jubileumnummers van Het juiste bod! uitgegeven.

In oktober 1979 verschijnt het eerste nummer van Star Magazine, “…het uitstekende nieuwe clubblad van BC Star (Utrecht) waarin vooral technisch belangwekkende artikelen voorkomen” (Herman Filarski, 5 jan 1980). In 1987 wordt Star Magazine door de NBB uitgeroepen tot het beste clubblad van Nederland. Sinds mei 2008 verschijnen er losse Star Magazine artikelen op de website en begin 2011 wordt volledig overgeschakeld op publikatie van individuele artikelen via de website.

Meer weten?

Dit korte overzicht is nagenoeg geheel gebaseerd op het boek De Geschiedenis van Bridgeclub Star van Ed Franken, waarin veel meer interessante feiten en feitjes worden gepresenteerd, rijkelijk met foto’s geïllustreerd. In het bijzonder vermeldenswaard is de informatie over leden die veel voor de club hebben betekend. Hun namen vind je in het overzicht van ereleden en leden van verdienste.

Ereleden

 • H. van Aarst (1991)
 • C. Carlier (1984)
 • W.J. Derks (1946)
 • B.C. van Dijk (1970)
 • L. de Hart (1967)
 • J. Hofman (1967)
 • A.W.F. zur Lage (1972)
 • F. zur Lage (1975)
 • J.A. Meijer (2004)
 • R.A. Schouten (2023)
 • R. Strauss (1958)
 • J.P. Zijp (1972)
 • W.A. Zijp (1974)

Leden van Verdienste

 • H.E. Barreveld (2018)
 • S. Bouman (1970)
 • R. Brüggemann (2008)
 • A. Buijs (1992)
 • M. Bussching (1970)
 • C. Carlier (1972)
 • B. van Dijk (1967)
 • P. Elgersma (1972)
 • J. Esser (1959)
 • E. Franken (1989)
 • J. van Goor (1946)
 • J. Hofman (1960)
 • C. van Hoof (1982)
 • G. Jansen (1946)
 • H. Kelder (2008)
 • J. Krediet (1946)
 • F. zur Lage (1967)
 • J. Luijpers (1977)
 • J.A. Meijer (1985)
 • N. Morel (1993)
 • A. Reijnen (2004)
 • W.J. van Rooijen (2023)
 • C. Sakkers (1971)
 • M. Teune (1958)
 • L. Tielens (1992)
 • F. Verwijs (2013)
 • H. Willemsens (2008)
 • L. Willemsens (1978)
 • M. Winkel (2008)

Bridge boeken van BC Star auteurs

Door de jaren heen zijn er heel wat bridgeboeken verschenen van de hand van BC Star leden. Een opsomming:

1963 Jules van Ogtrop Bridge met een praatje
1977 Wim Nije Moderne Biedtechniek, De sterke Sans Atout
1977 Wim Nije Transfer-bids na 1SA
1983 Gerard Hilte Bridgepukjes
1984 Jules van Ogtrop Geen mes op tafel
1985 Jules van Ogtrop De fatale vrouw met twee kleintjes
1993 Toine van Hoof e.a. Gouden handen
1995 Jules van Ogtrop Het spel der vergissingen en ander leerzaam bridge vermaak
1995 Henk Willemsens It’s all in the small
1995 Toine van Hoof Het Proefdoublet en andere bridgeverhalen
1996 Henk Willemsens en Remco Brüggemann Bruwil bidding system
1996 Henk Willemsens Alles over….het Afspel
1998 Toine van Hoof Bridge van A tot Z
2000 Henk Willemsens Bridge Acol Plus
2006 Toine van Hoof e.a. Bridge & Cooking
2007 Marcel Winkel Dappere Dirk Dubbelt
2010 Ed Franken De Geschiedenis van Bridgeclub Star
2011 Jules van Ogtrop Overpeinzingen van een overjarige bridger
2012 Paul Erich (onder redactie van Toine van Hoof) Zwarte Vrouwen
2012 Paul Erich (onder redactie van Toine van Hoof) Secce Heren
2012 Marcel Winkel Dappere Dirk Durft
2012 Wubbo de Boer, Agnes Snellers, Kees Tammens Junioren zijn Goud waard
2013 Marcel Winkel Veilig naar Slem
2021 Toine van Hoof Bridge Encyclopedie

Aanvullingen welkom!

This will ensure that the Collapse-O-Matic scripts are loaded with this page