Lid worden

Lid worden

Wat leuk dat je lid wil worden van Bridgeclub Star! Vul daartoe onderstaand formulier in. Je lidmaatschap zal vervolgens starten na een proefperiode van veertien dagen, die begint op de eerste avond dat je komt spelen op onze club. In de loop van deze termijn hebben leden de mogelijkheid bezwaar te maken tegen je lidmaatschap, iets wat overigens zelden voorkomt. In het geval dat dit gebeurt, beslist het bestuur over je toelating.

Informatie over contributie vind je op de websitepagina Over BC Star > Algemene informatie.

Als je eerst nog wat meer wil weten, stuur dan een bericht naar Anneke Douma of bel haar 06-23918469.

 


  Aanmeldingsformulier BC Star

  Vragen die je niet mag overslaan, zijn gemarkeerd met een rood sterretje:   Vraag

  Je NBB-Lidnummer 

  Je NBB-lidnummer

  Ben je nu, of was je in het verleden, lid van een bij de Nederlandse Bridge Bond aangesloten bridgeclub? Zo ja, dan heb je een NBB-lidnummer. Graag hier opgeven zodat, bijvoorbeeld, de behaalde meesterpunten goed kunnen worden bijgehouden.

  Titel

  Voorletters

  Roepnaam

  Tussenvoegsels

  Achternaam

  Achternaam te gebruiken voor uitslagen 

  Achternaam voor uitslagen

  Geef hier, als je dat wil, een afwijkende achternaam op die je gebruikt wil zien bij de NBB-UitslagenService.

  Geslacht manvrouw

  Geboortedatum

  Adresregel 1

  Adresregel 2

  Postcode

  Woonplaats

  Land

  Telefoonnummer 1 

  Telefoonnummer 2

  Telefoon zakelijk

  Telefoonnummers

  De ledenadministratie van de NBB laat toe om drie telefoonnummers op te geven. De ledenlijst die de leden kunnen raadplegen, laat alleen de eerste twee nummers zien; dus niet een eventueel zakelijk telefoonnummer.

  E-mailadres 1 

  E-mailadres 2

  E-mailadressen

  De ledenadministratie van de NBB staat toe om twee e-mailadressen op te geven. De ledenlijst die de leden kunnen raadplegen, laat echter alleen het eerste adres zien. Vermeld daarom onder 'E-mailadres 1' het adres waarop je het best te bereiken bent.

  Welk type lidmaatschap vraag je aan  gewoon lidhalf-lidjeugdlid

  Soorten leden

  Gewone leden: alle rechten en plichten zoals vastgelegd in statuten, huishoudelijk reglement en andere reglementen. Zie deze websitepagina.

  Half-leden: als gewone leden, maar nemen niet deel aan de clubcompetities. Ze kunnen, anders dan niet-leden, onbeperkt bij de clubcompetities invallen maar ze kunnen niet promoveren of degraderen.

  Jeugdleden: gewone leden die bij aanvang van het lopende verenigingsjaar (1 april jl.) 25 jaar of jonger waren.

  Informatie over de contributie voor de verschillende lidmaatschappen vindt u op de websitepagina Over BC Star > Algemene informatie.

  Heb je al een partner om bij BC Star mee te spelen
  janee, graag hulp bij het zoekennee

   

  Ben je eerder lid geweest van BC Star janee

  Belangrijke informatie over BC Star

  BC Star richt zich op bridgers van Eerste Klasse-niveau en hoger. Graag aanvinken, ten teken dat je dit speelniveau hebt.

  bevestigd

  BC Star gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens; zie onze privacyverklaring. Graag aanvinken ter bevestiging dat je met het daarin gestelde akkoord gaat.

  akkoord

  Foto voor de ledenlijst 

  Foto voor de ledenlijst

  Er wordt een ledenlijst bijgehouden en aan clubleden beschikbaar gesteld. De ledenlijst is beveiligd tegen gebruik door niet-leden. De ledenlijst bevat een deel van de informatie op dit formulier: naam, NBB-lidnummer, adres, twee telefoonnummers, eerste e-mailadres. De ledenlijst bevat ook een foto.

  Je kunt hier een foto meesturen die voor de ledenlijst mag worden gebruikt. Het liefst is dit een pasfoto, maar dat hoeft niet. De foto zal worden bewerkt tot het juiste formaat en daarbij is het geen bezwaar als er wat moet worden geknipt en geretoucheerd.

  Verdere informatie waarvan je denkt dat die voor je aanmelding van belang kan zijn

   

  Dit bericht wordt ook 'cc' gestuurd naar het hierboven opgegeven adres "E-mailadres 1".