Bestuur, commissies etc.

Bestuur

Jaap Hazewinkel Voorzitter
Marc Mentink Penningmeester
Anneke Douma Secretaris
Marc Kuijpers Technische zaken
Jos Uijterwaal Overige bestuurszaken

Technische Commissie

Marc Kuijpers (voorzitter) Reglementen, materiaalbeheer, organisatie clubavonden
Henk Barreveld Beheerder website, competitiestand
Léon Bijnsdorp Organisatie clubavonden, dupliceren
René van Dijk Viertallenleider, clubbekers
Reggie Schouten Organisatie clubavonden, dupliceren, printwerk

Protestcomité

Frans Lejeune (voorzitter), Martin Bootsma, Reggie Schouten

SGCT-commissie

Louk Herber (voorzitter), Machteld Giesbers, Eric Nöcker, Reggie Schouten, Anton Waltman, Agnes Wesseling

Arbiters

Marieke Lejeune