Bestuur, commissies etc.

Bestuur

Jaap Hazewinkel Voorzitter
Marc Mentink Penningmeester
Felix Ophorst Secretaris
Marc Kuijpers Technische zaken
Anneke Douma Ledenadministratie en overige bestuurszaken

Technische Commissie

Marc Kuijpers (voorzitter) Reglementen, materiaalbeheer, vertegenwoordiger bestuur
Henk Barreveld Beheerder website, competitiestand
René van Dijk Viertallenleider, organisatie clubavonden, dupliceren, clubbekers
Ton Mook Secretaris, organisatie clubavonden, dupliceren
Reggie Schouten Arbiter bekerwedstrijden, verzorging printwerk
Dirk Jan Vonk Viertallenleider, organisatie clubavonden, dupliceren

Protestcomité

Frans Lejeune (voorzitter), Martin Bootsma, Reggie Schouten

Feestcommissie

Lidwien Smelt, Thea Wienese

SGCT-commissie

Louk Herber (voorzitter), Eric Nöcker, Reggie Schouten, Anton Waltman, Agnes Wesseling

Arbiters

Marieke Lejeune