Clubcompetities op StepBridge

In vervolg op de conclusies van de StepBridge-enquête lijkt het een goed idee om de clubavond-toernooien op StepBridge te bundelen in competities. Dat bevordert het wedstrijdelement en daarmee mogelijk het speelplezier en de belangstelling om mee te doen.

Gekozen is voor een eenvoudige opzet met de volgende kenmerken:

  • Er is geen opkomstverplichting; alle leden nemen deel per avond (zoals tot nu toe ook het geval was).
  • De samenstelling van paren is vrij en kan per avond wisselen. Voor deelnemers die met verschillende partners hebben gespeeld wordt de individuele stand bijgehouden.
  • Invallen door niet-leden is toegestaan, zonder beperkingen voor de speelsterkte of het aantal invalbeurten.
  • De competities tellen 6 avonden, te beginnen met 7 april jl.
  • Aanmelden is verplicht, voor elke avond opnieuw; op dezelfde dag vòòr 19:40 uur, in de StepBridge-app of op app.stepbridge.nl.
  • We spelen Butlercompetities; in de enquête heeft meer dan 70% hiervoor gestemd.
  • De stand wordt bepaald op basis van het gemiddelde per avond dat je hebt gespeeld.
  • Er worden geen bonuspunten toegekend aan deelnemers uit lagere lijnen; in plaats daarvan spelen we de Zwitserse indeling per ronde.
  • Voor opname in de eindstand na 6 avonden moet men voor de lopende serie 3 en voor latere series 4 avonden hebben meegespeeld.
  • De resultaten hebben geen consequenties voor de toekomstige ‘echte’ clubcompetities en voor de clubbekers.

Via de websitepagina Clubcompetitie > Uitslagen vindt u de huidige tussenstand, en te zijner tijd de eindstand, maar u kunt ook hier klikken.