Clubavond 4 augustus óók op StepBridge!

Er komen wat vragen over, dus is het kennelijk niet voor iedereen duidelijk geweest, maar het is de bedoeling dat er op dinsdagavond 4 augustus niet alleen bij het NDC kan worden gebridged maar ook, als u dat liever doet, op StepBridge. Wel moet er voldoende belangstelling zijn; minimaal 8 paren.

Zoals iedere week, de afgelopen maanden, staat er nu bij StepBridge een toernooi “Tn BC Star” open, dus schrijf u in!