Caterpillar openingen van Randal en Richard Meijer

Op suggestie van de TC (Jan Meijer) publiceren Randal en Richard Meijer hierbij hun systeemkaart. De reden hiervoor is dat zij de door hen ontworpen Caterpillar openingen spelen, een aantal bijzondere 2 en 3-openingen, waarvan zij mogelijke tegenstanders vooraf in kennis willen stellen.

Hierbij de door hen op de club gebruikte systeemkaart en een toelichting.

Omdat hen daar regelmatig naar wordt gevraagd, wijzen Randal en Richard er op dat de Caterpillar openingen niet vallen onder de beperkingen van de Regeling Bruine Stickerconventies en Hoogst Ongebruikelijke Methoden (zie NBB reglementen).