Winnaars NBB Club Battle

Hans Bouman en Léon Bijnsdorp hebben namens BC Star meegedaan aan de Club Battle in het bridgeblad. Zij bleven drie keer ongeslagen en haalden zo de winst voor onze club binnen. Hiervoor namen ze op de clubavond van 12 september de felicitaties en een flesje wijn in ontvangst.

Je vindt de verslagen van Hans’ en Léon’s ‘battles’ in de BridgeNL magazines (niet in de E-zines), die je na inloggen ook kunt downloaden op de NBB-website:

Districtscompetities 2019-2020

In het speelseizoen 2019-2020 organiseert het NBB District Utrecht wederom Open Paren-, Gemende Paren-, 60+ paren- en Damesparencompetities. Deze competities geven u de kans in een gezellige sfeer én overdag eens tegen andere spelers dan van uw eigen club te spelen.

Daarnaast wordt de Districtsbekercompetitie Viertallen georganiseerd. Deze ongedwongen competitie biedt spelers die niet mee willen of kunnen doen aan de Externe Viertallencompetitie een leuke kans om via een afvalsysteem één of meer (maximaal 4) keer tegen een andere club te spelen.

Verdere informatie vindt u in de uitnodiging en ook op de website van het district (bericht van 19 juni 2019).

Jongerenbridge “Geef een bridgecursus cadeau!”

Bericht van Conny ten Cate, namens NBB District Utrecht:

Elk jaar stijgt de gemiddelde leeftijd van de leden van de NBB. Daarom organiseert district Utrecht in samenwerking met SBC Dombo en BC Oog in Al (twee verenigingen met ervaring met jonge bridgers) een aantal activiteiten om bridge te stimuleren onder jongeren en bij hen onder de aandacht te brengen.

De eerste activiteit is een bridgecursus bij SBC Dombo in Utrecht. Wellicht een leuk idee om deze cursus cadeau te doen aan jeugdige enthousiastelingen, (klein)kinderen, buurkinderen etc. De helft van het cursusgeld wordt betaald door het district.

Wij denken dat dit een mooie manier is om jongeren kennis te laten maken met bridge.

De vereniging die de meeste cursisten aanbrengt ontvangt bovendien van het district een gratis kader- of NBB-rekencursus.

Zie ook de flyer op de startpagina van de Star-website.

Hoe hoort het eigenlijk?

Voor het geval u hem nog niet hebt gezien (bijvoorbeeld onlangs via de rubriek “Laatste NBB-Nieuws” op de startpagina van deze website), hierbij een verwijzing naar de film Hoe hoort het eigenlijk? van de NBB. Een film over de spelregels van bridge, onregelmatigheden aan tafel en het omgaan met tafelgenoten en arbiter.

De meest grove overtredingen zullen op onze clubavonden niet voorkomen, maar misschien wist u toch nog niet alles.

Hieronder de inleidende tekst van de NBB-website; voor de film zelf klikt u op het plaatje.

Hoe hoort het eigenlijk? De film waarin één spel wordt gespeeld met veelvoorkomende overtredingen (dan hebben we het niet over verzakingen) is in première gegaan tijdens het bridgecongres. In de zaal zijn de overtredingen geturfd, met veel geluiden van herkenning. ‘Een must om te tonen op de bridgeclub’, hoorden we. Daarom is de film hier nu ook af te spelen of te downloaden om op de club te presenteren. Veel kijkplezier!

Digitaal spelregelboekje

Via het website-menu NBB > Spelregelboekje kunt u nu een digitaal spelregelboekje raadplegen dat door Peter Houdijk in samenwerking met de NBB wordt onderhouden en gepubliceerd.

Anders dan bij gebruik van het spelregelboekje als pdf-bestand, dat u overigens via dezelfde koppeling kunt downloaden, hoeft u niet te bladeren maar kunt u in het digitale boekje direct elk artikel bereiken via een menu en via de verwijzingen in de tekst.

In het digitale spelregelboekje zijn alle wijzigingen van de Spelregels 2017 verwerkt en opmerkingen en toelichtingen van de WEKO per artikel vermeld. Tevens zijn er aan het eind wat aanvullende WEKO-richtlijnen opgenomen; bijvoorbeeld de regelingen BSC en HOM van 2015. Deze informatie wordt voordurend geactualiseerd. Helaas ontbreekt het trefwoordenregister en is er ook geen zoekfunctie beschikbaar.

Cursussen District Utrecht

Bericht van Ciska Zuur, DKL:

Het komende seizoen heeft het district Utrecht weer enige cursussen gepland.

NBBRekenprogramma versie 3.0

 • Module I – gegeven in 2 dagdelen, zaterdagmorgen 3 september 9:30-12:30 en maandagavond 5 september 19:30- 22:30. Deze module is bedoeld voor hen die een stickje van iemand anders krijgen met de mededeling: “de zitting van vanavond staat er op, doe jij vanavond de computer”
 • Module II+III – 1 dagdeel, zaterdagmorgen 17 september – 9:30-12:30: Het zelf opzetten van een zitting met alle ins and outs en allerlei valkuilen. Voor deze module II+III moet module I absoluut geen geheimen meer bevatten.

Voor beide modules hebben de cursisten ieder een laptop nodig, de nodige kennis van zaken met betrekking tot het bedienen van een computer (dus niet alleen een e-mail kunnen openen of wat kunnen Skypen) en de NBBR-licentie van de club. De benodigde files worden tevoren toegezonden.

Opgave via de website van het district, deze pagina, inloggen en klikken op 3 september “NBBR Module I”

CLA, CLB en CLA+CLB cursus

De CLA-cursus is voor een groot deel ontdaan van – sinds het NBBR overbodige – ‘rekenwerk’, alhoewel begrip van de achtergrond van berekende scores nog wel vereist is.

Sinds 2 jaar wordt met name bij de CLB-cursus ook aandacht besteed aan het begrip van de screens die tijdens een speelavond/middag bij het NBBrekenprogramma te zien zijn.

De spelregels en daarmee arbitrages zijn, zoals in élke sport, een wezenlijk onderdeel van het bridgen. Voorkom geklaag achteraf aan de bar: “hij/zij deed dit en dat, wat een onsportief of zelfs vals spel”. Regelmatig blijkt deze “valsspeler” volkomen volgens de regels gehandeld te hebben, maar er werd helaas geen arbiter bijgehaald of deze was niet beschikbaar.

Ook ‘gezelligheidsclubs’ houden het juist gezellig als er volgens de spelregels gespeeld wordt.

Zie voor allerlei gegevens en de wijze van inschrijven voor CLA, CLB of CLA+CLB deze pagina op de website van het district.

Wij hopen veel cursisten te kunnen begroeten.

Competities District Utrecht 2016-2017

Ook dit jaar stuurde Ciska Zuur namens het District Utrecht NBB informatie over de parencompetities en de bekercompetitie die het District het komende seizoen organiseert:

Parencompetities

De parencompetities geven u de kans in een gezellige sfeer overdag eens tegen andere spelers te spelen.

Damesparencompetitie

Voor alle leeftijden, maar vanzelfsprekend alleen toegankelijk voor dames.

De damesparencompetitie wordt gehouden op 6 dinsdagen:

 • Data: 25 oktober, 15 november, 13 december, 10 januari, 7 maart en 4 april.
 • Tijd: 11:00 uur, na 4 ronden een lunchbuffet (op eigen kosten) en uiterlijk 15:45 uitslag
 • Locatie: NDC Den Hommel, Kennedylaan 9, Utrecht
 • Kosten: €45 per paar, te voldoen bij inschrijving via een machtiging aan de NBB
Gemengde parencompetitie

Elk paar kan meespelen, ongeacht de speelsterkte, maar een paar dient wel uit een dame en een heer te bestaan. Er is geen boven- en geen ondergrens voor het spelniveau.

Deze competitie wordt gehouden op drie zaterdagen, waarbij 2 x 20 spellen worden gespeeld onderbroken door een lunch (voor eigen rekening).

 • Data: 19 november, 14 januari en 18 februari
 • Tijd: 11:00 – uiterlijk 17:00 uur
 • Locatie: De Uitkomst (BC Vianen) Langeweg 2-B, 4133 AX Vianen
 • Kosten: €35 per paar, te voldoen bij inschrijving via een machtiging aan de NBB

De winnaars van de hoogste lijn krijgen een ‘vrijkaartje’ voor de halve finale NK Gemengde Paren op zaterdag 11 maart; de finale is op zondag 12 maart 2017

Open parencompetitie

Open voor alle speelsterktes, behalve voor paren met rechten voor 1ste of 2de divisie of MK Bondsparencompetitie.

Deze competitie wordt gespeeld op zes zondagmiddagen:

 • Data: 2 oktober, 6 november, 11 december, 22 januari, 12 februari en 19 maart
 • Tijd: 12:30 – uiterlijk 16:30
 • Locatie: De Uitkomst (BC Vianen) Langeweg 2-B, 4133 AX Vianen
 • Kosten: €40 per paar, te voldoen bij inschrijving via een machtiging aan de NBB

De landelijke promotiewedstrijd naar de 2e divisie is op zondag 21 mei 2017

Seniorenparencompetitie

Zes keer kunt u zich in de wintermaanden in een gezellige groep 59+ (geboren vóór 1 jan 1958) met ‘andere senioren’ meten. Er worden 28 spellen gespeeld in 4 of 5 lijnen.

De seniorenparencompetitie wordt gehouden op 6 dinsdagen:

 • Data: 4 oktober, 1 november, 29 november, 17 januari, 14 februari en 21 maart
 • Tijd: 11:00 uur, na 4 ronden een lunchbuffet (op eigen kosten) en uiterlijk 15:45 uitslag
 • Locatie: NDC Den Hommel, Kennedylaan 9, Utrecht
 • Kosten: €50 per paar, te voldoen bij inschrijving via een machtiging aan de NBB

De Landelijke vervolgwedstrijd (NK seniorenparen) is op zondag 30 april 2017

Algemene informatie
Wie kunnen meedoen?

Binnen de per competitie genoemde voorwaarden, kan ieder lid van de NBB meedoen die lid is van een club in het district Utrecht. Ook spelers die NBB-lid zijn via Stepbridge of Berry’s internet club (BIC) of ondersteunend NBB-lid zijn én in het District Utrecht woonachtig zijn, zijn van harte welkom. U kunt ook een paar vormen met een speler uit een andere club of een ander district. Kortom, allerlei combinaties zijn mogelijk zolang één van beide spelers lid is van een club uit het district óf als NBB lid woonachtig is in het District Utrecht. Indien dit niet het geval is, bent u toch ook nog van harte welkom indien in uw eigen District de desbetreffende parencompetitie niet wordt georganiseerd.

Vervanging

Indien u drie respectievelijk zes keer te veel vindt, of een keer met vakantie bent, kunt u zich een of meer keren laten vervangen door een ander paar of andere speler, mits dat paar of speler niet veel sterker is (ter beoordeling van de WL). 

Opgemerkt moet worden dat we van de NBB toestemming hebben gekregen om de regeling dat u met invallers een score krijgt van minimaal 3% lager en maximaal 3% hoger dan uw eigen gemiddelde, toe te passen. U kunt dus met een gerust hart een invaller meenemen (of een heel paar voor u laten invallen), ook al is hij of zij wat slechter dan uw eigen partner of speelt u voor het eerst met elkaar en dreigen er wat (bied)misverstanden.

De gevolgen van een slechte score door een invaller zijn door dit systeem minimaal. Zie ook het reglement op de website van District Utrecht.

Opgave / inschrijving Parencompetities

Opgave bij grote voorkeur via mijnNBB, maar indien u echt niet met computers kunt omgaan, via Ciska Zuur (e-mail of 030 228 1121).

Indien u vorig jaar heeft meegedaan aan de desbetreffende competitie, moet u zich inschrijven voor de klasse die u vorig jaar heeft gespeeld, tenzij u gedegradeerd of gepromoveerd bent. Spelers die nog nooit of langere tijd geleden aan de desbetreffende competitie hebben deelgenomen, kunnen zich alleen inschrijven voor de laagste klasse. Indien zij zich daar (veel) te sterk voor achten, dat graag onder ‘opmerkingen’ vermelden. Op basis van rating en MP wordt bezien of u in een hogere klasse geplaatst kunt worden.

Zie voor hulp bij het inschrijven deze informatie op de website van het District.

Districtsbekercompetitie Viertallen

Ook in het jaar 2015-2016 wordt er weer om de Districtsbeker (viertallen) gestreden.

Deze competitie staat open voor álle verenigingen en álle leden daarvan binnen het district Utrecht. Er zijn geen beperkingen qua speelsterkte.

De loting zal plaatsgevonden na afloop van de Vrijwilligersdrive 18 september 2016

De belangrijkste voorwaarden op een rij:

 • Elke vereniging van ons district mag één viertal inschrijven
 • In elke ronde mag de samenstelling van het viertal desnoods geheel gewijzigd worden; er zijn dus geen “invallers” nodig en bij inschrijving behoeven geen namen opgegeven te worden, maar …
 • Alle spelers van het viertal moeten lid zijn van de vereniging waarvoor ze uitkomen
 • Spelers die van meer verenigingen lid zijn, kunnen maar voor één vereniging uitkomen
 • Er zijn geen voorwaarden voor de speelsterkte; elke vereniging mag zijn sterkste spelers opstellen
 • Van het Bestuur van het District Utrecht speelt ook mee; van dit team moet van elk paar minstens één speler bestuurslid zijn
 • Een wedstrijd wordt door het team dat als bovenste vermeld staat, georganiseerd.
 • Een wedstrijd bestaat uit 24 spellen en elke maand wordt één ronde gespeeld
 • Plaats en tijdstip worden door de beide teams in onderling overleg vastgesteld. Dat mag op een clubavond zijn, maar ook op elke andere tijd of locatie. De enige voorwaarde is dat een wedstrijd in de vastgestelde maand wordt gespeeld
 • De competitie wordt gespeeld volgens het knock-out systeem; de winnaar (IMP) gaat door naar de volgende ronde.
 • Let op: een wijziging t.o.v. vorige jaren is dat in de eerste ronde zo mogelijk geen bye is en de vervolgronden worden opgevuld met de ‘beste verliezers’

Opgave / inschrijving / nadere inlichtingen Bekercompetitie Viertallen: Jan Peter Pals, e-mail of tel. 030-2281121.

Competities District Utrecht 2015-2016

Het District Utrecht NBB (Ciska Zuur) stuurde de volgende informatie over de paren- en viertallencompetities die het District het komende seizoen organiseert:

Parencompetities

De parencompetities geven u de kans in een gezellige sfeer overdag eens tegen andere spelers te spelen.

Damesparencompetitie

Voor alle leeftijden, maar vanzelfsprekend alleen toegankelijk voor dames.

De damesparencompetitie wordt gehouden op 6 dinsdagen:

 • Data: 27 oktober, 17 november, 15 december, 5 januari, 2 februari en 8 maart.
 • Tijd: 11:00 uur, na 4 ronden een lunchbuffet (op eigen kosten) en uiterlijk 15:45 uitslag
 • Locatie: NDC Den Hommel, Kennedylaan 9, Utrecht
 • Kosten: €45 per paar (te voldoen op eerste speeldag)
Gemengde parencompetitie

Elk paar kan meespelen, ongeacht de speelsterkte, maar een paar dient wel uit een dame en een heer te bestaan. Er is geen boven- en geen ondergrens voor het spelniveau.

Deze competitie wordt gehouden op drie zaterdagen, waarbij 2 x 20 spellen worden gespeeld onderbroken door een lunch (voor eigen rekening).

 • Data:  21 november, 16 januari en 5 maart
 • Tijd: 10:30 – uiterlijk 16:30
 • Locatie: De Uitkomst (BC Vianen) Langeweg 2-B, 4133 AX Vianen
 • Kosten: €35 per paar, te voldoen bij inschrijving via een machtiging aan de NBB

De landelijke vervolgwedstrijden zijn za 12 mrt (halve finale) en zo 13 mrt 2016 (finale)

Open parencompetitie

Open voor alle speelsterktes, behalve voor paren met rechten voor 1ste of 2de divisie of MK Bondsparencompetitie.

Deze competitie wordt gespeeld op zes zondagmiddagen:

 • Data: 4 oktober, 1 november, 29 november, 31 januari, 13 maart en 10 april
 • Tijd: 12:30 – uiterlijk 16:30
 • Locatie: De Uitkomst (BC Vianen) Langeweg 2-B, 4133 AX Vianen
 • Kosten: €40 per paar, te voldoen bij inschrijving via een machtiging aan de NBB.

De landelijke promotiewedstrijd naar de 2e divisie is op 22 mei 2016.

Seniorenparencompetitie

Zes keer kunt u zich in de wintermaanden in een gezellige groep 59+ (geboren vóór 1 jan 1957) met andere ‘senioren’ meten. Er worden 28 spellen gespeeld in 3 of 4 lijnen.

De seniorenparencompetitie wordt gehouden op 6 dinsdagen:

 • Data: 6 oktober, 3 november, 1 december, 12 januari, 9 februari en 15 maart
 • Tijd: 11:00 uur, na 4 ronden een lunchbuffet (op eigen kosten) en uiterlijk 15:45 uitslag
 • Locatie: NDC Den Hommel, Kennedylaan 9, Utrecht
 • Kosten: €50 per paar (te voldoen op eerste speeldag)

De Landelijke vervolgwedstrijd (NK seniorenparen) is op zaterdag  14 mei 2016

Algemene informatie
Wie kunnen meedoen?

Binnen de per competitie genoemde voorwaarden, kan ieder lid van de NBB meedoen die lid is van een club in het district Utrecht. Ook spelers die NBB-lid zijn via Stepbridge of Berry’s internet club (BIC) of ondersteunend NBB-lid zijn én in het District Utrecht woonachtig zijn, zijn van harte welkom. U kunt ook een paar vormen met een speler uit een andere club of een ander district. Kortom, allerlei combinaties zijn mogelijk zolang één van beide spelers lid is van een club uit het district óf als NBB lid woonachtig is in het District Utrecht. Indien dit niet het geval is, bent u toch ook nog van harte welkom indien in uw eigen District de desbetreffende parencompetitie niet wordt georganiseerd.

Vervanging

Indien u drie respectievelijk zes keer te veel vindt, of een keer met vakantie bent, kunt u zich een of meer keren laten vervangen door een ander paar of andere speler, mits dat paar of speler niet veel sterker is (ter beoordeling van de WL). 

Opgemerkt moet worden dat we van de NBB toestemming hebben gekregen om de regeling dat u met invallers een score krijgt van minimaal 3% lager en maximaal 3% hoger dan uw eigen gemiddelde, toe te passen. U kunt dus met een gerust hart een invaller meenemen (of een heel paar voor u laten invallen), ook al is hij of zij wat slechter dan uw eigen partner of speelt u voor het eerst met elkaar en dreigen er wat (bied)misverstanden.

De gevolgen van een slechte score door een invaller zijn door dit systeem minimaal. Zie ook het reglement op de website van District Utrecht.

Opgave / inschrijving Parencompetities

Opgave bij grote voorkeur via mijnNBB, maar indien u echt niet met computers kunt omgaan, via Ciska Zuur (e-mail of 030 228 1121). Zie ook de “Hulp bij inschrijven” op de website van District Utrecht.

Indien u vorig jaar heeft meegedaan aan de desbetreffende competitie, moet u zich inschrijven voor de klasse die u vorig jaar heeft gespeeld, tenzij u gedegradeerd of gepromoveerd bent. Spelers die nog nooit of langere tijd geleden aan de desbetreffende competitie hebben deelgenomen, kunnen zich alleen inschrijven voor de laagste klasse. Indien zij zich daar (veel) te sterk voor achten, dat graag onder ‘opmerkingen’ vermelden. Op basis van rating en MP wordt bezien of u in een hogere klasse geplaatst kunt worden.

Districtsbekercompetitie Viertallen

Ook in het jaar 2015-2016 wordt er weer om de Districtsbeker (viertallen) gestreden.

Deze competitie staat open voor álle verenigingen en álle leden daarvan binnen het district Utrecht. Er zijn geen beperkingen qua speelsterkte.

De loting zal plaatsgevonden na afloop van de Vrijwilligersdrive 6 september 2015

De belangrijkste voorwaarden op een rij:

 • Elke vereniging van ons district mag één viertal inschrijven
 • In elke ronde mag de samenstelling van het viertal desnoods geheel gewijzigd worden; er zijn dus geen “invallers” nodig en bij inschrijving behoeven geen namen opgegeven te worden, maar …
 • Alle spelers van het viertal moeten lid zijn van de vereniging waarvoor ze uitkomen
 • Spelers die van meer verenigingen lid zijn, kunnen maar voor één vereniging uitkomen
 • Er zijn geen voorwaarden voor de speelsterkte; elke vereniging mag zijn sterkste spelers opstellen
 • Van het Bestuur van het District Utrecht moet in elk paar minstens één bestuurslid deelnemen.
 • Een wedstrijd wordt door het team dat als bovenste vermeld staat, georganiseerd.
 • Een wedstrijd bestaat uit 24 spellen en elke maand wordt één ronde gespeeld
 • Plaats en tijdstip worden door de beide teams in onderling overleg vastgesteld. Dat mag op een clubavond zijn, maar ook bij een van de teamleden thuis of in de wachtkamer 1e klasse van het Centraal Station in Amsterdam. De enige voorwaarde is dat een wedstrijd in de vastgestelde maand wordt gespeeld
 • De competitie wordt gespeeld volgens het knock-out systeem; de winnaar (IMP) gaat door naar de volgende ronde.

Opgave / inschrijving / nadere inlichtingen Bekercompetitie Viertallen: Harry Janssen (DKL), e-mail of tel. 06 53 53 09 48.

Problemen UitslagenService NBB met Firefox

secure-connection-failed
Foutmelding Firefox 37 bij openen UitslagenService NBB

Bericht bijgewerkt 21 april, 9:30 uur:

Probleem opgelost; u kunt de Uitslagen­Service NBB nu ook weer met de Firefox webbrowser gebruiken.

Eerdere bericht (10 april):

Ten gevolge van een strengere beveiliging in de onlangs uitgekomen versie 37 van Firefox is het met die webbrowser niet mogelijk de UitslagenService NBB te raadplegen. In plaats van de UitslagenService krijgt men een foutmelding zoals hiernaast weergegeven.

Dit betreft dus ook de Star uitslagen die, met uitzondering van het Persoonlijk Toernooi, via de UitslagenService NBB worden gepubliceerd.

De NBB Afdeling Automatisering bericht dat op maandag 20 april een wijziging in de UitslagenService zal worden ingevoerd om dit problem op te lossen. Met ingang van die datum zullen we ook een nieuwe, nog uit te brengen versie van het NBB Rekenprogramma gaan gebruiken.

Tot het zo ver is, zult u voor de UitslagenService een andere browser moeten gebruiken. Google Chrome, Internet Explorer, Opera en Safari, evenals de standaard browsers ingebouwd in iOS (iPad, iPhone) en in Android geven vooralsnog geen problemen.

Districtscompetities 2014-2015

Wellicht hebt u het bericht van Ciska Zuur over de competities 2014-2015 van het NBB District Utrecht al ontvangen; anders komt dat binnen een paar dagen. Op haar verzoek hier een samenvatting:

Parencompetities

Het District Utrecht NBB organiseert elk seizoen verschillende parencompetities. Deze geven u de kans in een gezellige sfeer overdag eens tegen anderen te spelen.

Dames parencompetitie: Vanzelfsprekend alleen toegankelijk voor dames.

Gemengde parencompetitie: Elk paar kan meespelen, ongeacht de speelsterkte, maar een paar dient wel uit een dame en een heer te bestaan.

Open parencompetitie: Voor paren in alle samenstellingen, behalve met rechten voor Tweede Divisie of hoger.

Senioren parencompetitie: Voor paren 59+ (geboren vòòr 1 jan 1956). Er is een landelijke vervolgwedstrijd (NK seniorenparen) op zaterdag 18 april 2015.

Dames geboren vòòr 1 januari 1956 zijn bevoorrecht: zij kunnen aan alle competities deelnemen!

Uitgebreide informatie is beschikbaar op de website van NBB District Utrecht:

Open Viertallencompetitie

Uiteraard is er de Districtsviertallencompetitie voor clubteams. De samenstelling van de deelnemende Star teams en de behaalde scores vindt u op de websitepagina Externe competitie. Daarnaast organiseert het District Utrecht, dit jaar voor het eerst en bij voldoende inschrijvingen, een Open Viertallencompetitie overdag.

Deze competitie staat open voor alle NBB-leden van het district Utrecht. Er zijn geen beperkingen qua speelsterkte en de competitie is ook niet clubgebonden. Verdere informatie vindt u op deze pagina van de NBB District Utrecht website.

Nieuwjaarsdrive District Utrecht

Op zaterdag 11 januari organiseert NBB District Utrecht voor het eerst een Nieuwjaarsdrive. Alle verenigingen in het district worden van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De Nieuwjaarsdrive zal plaats zal vinden in het clubhuis van de BC Vianen:

De Uitkomst, Langeweg 2-B, 4133 AX Vianen.

Vanaf 12.30 uur bent u welkom, het bridgen zal om 13.00 uur beginnen. Na afloop, om ca 17.00 uur, is er natuurlijk de prijsuitreiking met een drankje en een hapje.

Naast de bestuurders etc. van de verenigingen zijn ook andere leden welkom met een maximum van twee paren per vereniging. Als u wilt meedoen, stuur dan een e-mail aan onze voorzitter, Willem-Jan van Rooijen. De eerste twee paren die zich aanmelden, worden ingeschreven.

41st World Bridge Team Championships

WK 2013

Vandaag is het wereldkampioenschap op Bali van start gegaan.

De NBB heeft voor de internationale kampioenschappen de website www.topbridge.nl gemaakt. Topbridge.nl staat nu natuurlijk geheel in het teken van het WK te Bali waar het Nederlandse open team van 16-29 september de wereldtitel verdedigt.

Door deze nieuwe website kan er meer aandacht worden gegeven aan de verrichtingen van onze nationale teams. Op www.topbridge.nl staat o.a. het laatste nieuws, teamsamenstellingen, uitslagen, dagboeken van insiders, actuele foto’s, enz.

Hans Kelder Technisch Directeur NBB

Bericht van de NBB website:

Per 1 april a.s. is Hans Kelder door Topbridge BV benoemd tot Technisch Directeur van de Nederlandse Bridge Bond.

Hans zal verantwoordelijk zijn voor de sporttechnische gang van zaken bij alle kernploegen, hij zal tevens coaching taken t.b.v. het vrouwenteam blijven verrichten. Als algemeen directeur van Topbridge BV blijf Just van der Kam eindverantwoordelijk voor alles wat met topbridge te maken heeft.

Hans, van harte gefeliciteerd met deze mooie uitdaging!