Externe viertallencompetitie 2022-2023

De Star-teams voor de externe viertallencompetitie 2022-2023 zijn bekend: één in de Meesterklasse, één in de Eerste Divisie, zeven in de Tweede Divisie en twee in de Hoofdklasse. De samenstelling van de teams vind je op deze websitepagina (menu: Externe Competitie > Externe viertallen 2022-2023).

(bericht aangepast 3 sep, 13:20 uur)

Reminder Externe Viertallencompetitie

De TC heeft al flink wat inschrijvingen voor de externe viertallencompetie ontvangen, maar wil er graag zeker van zijn dat alle leden die daarin willen meespelen (op landelijk of districts-niveau) dat ook zoveel mogelijk doen. Daarom deze ‘reminder’:

de inschrijving sluit 15 augustus

Je kunt je inschrijven met onderstaand formulier, of door een bericht te sturen aan René van Dijk , Marc Kuijpers of Dirk Jan Vonk . Zie ook het eerdere bericht hierover.


  Aanmelding

  Naam
  E-mailadres
   
  Ik geef ons hierbij op als: paarviertalzestal
   

  Overige teamleden:

  Speler 2
  Speler 3
  Speler 4
  Speler 5
  Speler 6
   
  Ook geviertald in een vorig seizoen: JaNee
  Zo ja, geëindigd in klasse:
  Zo nee, welke klasse bij voorkeur:
  Indien Tweede Divisie, welk district bij voorkeur:
   
  Bijzondere wensen of opmerkingen:

  Dit bericht wordt ook 'cc' gestuurd naar het hierboven opgegeven e-mailadres.

  Persoonlijke informatie in dit formulier wordt alleen gebruikt zoals beschreven in de BC Star Privacyverklaring.

  Star 2 blijft in de Eerste Divisie viertallen

  In een bericht op deze website van 16 mei jl. over de promotie van Star 1 naar de Meesterklasse viertallen werd ook medegedeeld:

  Star 2 is het afgelopen seizoen op de 20e plaats geëindigd en zou daarmee degraderen. Doordat het aantal meesterklasse-teams is vergroot, is er echter een extra plaats in de Eerste Divisie ontstaan, waardoor volgens informatie van de NBB de nrs. 21-24 definitief en nr. 20 voorwaardelijk zouden degraderen. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat dat laatste precies betekent.

  Ad Cosijn, secretaris Weko, heeft nu laten weten dat de Weko vorige week donderdag heeft besloten dat Star 2 definitief zijn plaats in de Eerste Divisie viertallen behoudt.

  Gefeliciteerd!

  Aanmelding externe viertallen 2022-2023

  Bericht van de TC:

  Zowel de Bridgebond als District Utrecht zijn bezig met de voorbereidingen voor de externe viertallencompetitie in het seizoen 2022-2023 (zie bijvoorbeeld dit bericht van 3 juni jl.), waarbij men ervan uitgaat dat er weer op een normale manier kan worden gebridged.

  Ook de Star-TC is daarmee al een tijdje bezig; René van Dijk voor de samenstelling van de bondsviertallen en Dirk Jan Vonk voor de districtsviertallen. Van alle captains van de teams uit het seizoen 2021-2022 hebben zij inmiddels informatie ontvangen, maar we willen natuurlijk ieder lid in de gelegenheid stellen zich voor de viertallencompetitie op te geven.

  Heb je belangstelling, meld je dan aan als paar, viertal of zestal met het formulier onderaan dit bericht. Wel graag uiterlijk 15 augustus.

  Vergeet, als je voorkeur voor de Tweede Divisie aangeeft, niet om op het formulier ook je voorkeurs­district op te geven.

  Neem voor nadere informatie over opzet en bijzonderheden van de competitie contact op met René van Dijk , Marc Kuijpers of Dirk Jan Vonk .


   Aanmelding

   Naam
   E-mailadres
    
   Ik geef ons hierbij op als: paarviertalzestal
    

   Overige teamleden:

   Speler 2
   Speler 3
   Speler 4
   Speler 5
   Speler 6
    
   Ook geviertald in een vorig seizoen: JaNee
   Zo ja, geëindigd in klasse:
   Zo nee, welke klasse bij voorkeur:
   Indien Tweede Divisie, welk district bij voorkeur:
    
   Bijzondere wensen of opmerkingen:

   Dit bericht wordt ook 'cc' gestuurd naar het hierboven opgegeven e-mailadres.

   Persoonlijke informatie in dit formulier wordt alleen gebruikt zoals beschreven in de BC Star Privacyverklaring.

   Externe viertallen 2022-2023

   Ad Cosijn, secretaris van de NBB Wedstrijd Commissie, heeft een brief gestuurd aan de clubs met rechten op een plaats in de Meesterklasse, Eerste en/of Tweede Divisie viertallen­competitie 2022-2023, om ze te informeren over de planning voor het komende seizoen — hopende dat we weer kunnen bridgen zonder tussentijdse lockdowns. Hieronder de voor Star-leden meest belangrijke passages.

   Om te beginnen tref je bijgaand een overzicht van de teams met rechten aan. Star 2 is voorwaardelijk gedegradeerd uit de Eerste Divisie. De Weko zal hierover uiterlijk in juli een besluit nemen.

   De wedstrijden in de Meesterklasse en Eerste Divisie zullen weer centraal in NDC Den Hommel in Utrecht worden gespeeld. Vanwege de uitbreiding van de Meesterklasse naar twaalf teams zal het wedstrijdschema er anders uitzien als de laatste jaren gebruikelijk was. De betrokken verenigingen zullen daarover zeer binnenkort apart worden geïnformeerd.

   De aanvullende bepalingen voor deze competities verwachten we begin juli gereed te hebben, waarna we de inschrijving zullen openen.

   In de Tweede Divisie zijn er als gevolg van het afgelopen seizoen voorlopig 100 teams met rechten. De regionale competitieleiders zijn inmiddels begonnen met hun planning van data, zodat in de maand juli de voorkeur voor de indeling in een van de groepen kan worden opgegeven. Begin juli sturen we verdere informatie over de minimale en maximale grootte van de diverse groepen en het aantal spellen per wedstrijd. Het aantal speeldagen zal in alle gevallen maximaal zes zijn.

   Voor de clubs en de spelers is het belangrijk te weten dat artikel 19 van het Competitie-reglement voor komend seizoen weer van toepassing is. Dat betekent dat spelers die voor een andere vereniging willen uitkomen dan afgelopen seizoen dat weer tijdig moeten regelen. De procedure is als volgt: degene die voor een andere club wil gaan spelen doet daarvan (per e-mail) mededeling aan de vereniging waar hij vertrekt, met een CC aan competities@bridge.nl. Een opzegging als lid van de vereniging impliceert ook een melding van vertrek. De Weko heeft in het kader van lid 1 van voornoemd artikel besloten in elk geval alle overschrijvingsverzoeken te zullen honoreren die vóór 8 augustus 2022 bij de Weko zijn ingediend.

   We willen benadrukken dat we de competities wederom willen organiseren zonder anderhalve meter afstand en zonder mondkapjesplicht. De Weko zal wat betreft het toegangsbeleid de bepalingen van de rijksoverheid in het algemeen volgen en die van NOC*NSF voor de sport in het bijzonder. Van het eventueel van toepassing zijnde sportprotocol zullen we de actuele versie steeds via de website publiceren.

   Star 1 gepromoveerd naar de Meesterklasse

   Op 14 en 15 mei is het slot van de Eerste Divisie viertallencompetitie gespeeld en daarbij is Star 1 gepromoveerd naar de Meesterklasse – volkomen onverwacht, zoals de captain, Henk Willemsens, schrijft in zijn verslag : Als je bedenkt dat we na het tweede weekend maar één plaats boven de degradatiestreep stonden, mag dit rustig een klein wonder genoemd worden.

   Hulde aan de teamleden: Martin Bootsma, Remco Brüggemann, Rik Doodkorte, Jos Uijterwaal, Henk Willemsens en Kees Jan Willemsens.

   Minder goed ging het met ons andere team in de Eerste Divisie. Star 2 is op de 20e plaats geëindigd en zou daarmee degraderen. Doordat het aantal meesterklasse-team is vergroot, is er echter een extra plaats in de Eerste Divisie ontstaan, waardoor volgens informatie van de NBB de nrs. 21-24 definitief en nr. 20 voorwaardelijk zouden degraderen. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat dat laatste precies betekent.

   Alle uitslagen vind je op de uitslagenpagina van de NBB.

   Star redt het niet tegen Delftse BC

   Bericht van Louk Herber, npc:

   In de eerste ronde NBB-beker leek Star een op papier makkelijke tegenstander te hebben. Maar STAR bleek – enigszins verrassend – niet opgewassen tegen dit Delftse BC.

   De eindstand: 100-74 in het voordeel van de Delftenaren.

   De Butlerscores van de vier deelnemende STAR paren:

   • Marten la Haye & Nils Verhoeve: +4
   • René van Dijk & Thomas Albertz: -6
   • Herman Klouwen & Stef Leeuwenburgh: -13
   • Henk Willemsens & Remco Brüggemann: -32

   Teams externe viertallen 2021-2022

   Er worden in het seizoen 2021-2021 weer ‘gewone’ viertallen­competities georganiseerd. René van Dijk (Eerste en Tweede Divisie) en Dirk Jan Vonk (Hoofdklasse) hebben de samenstelling van onze teams opgestuurd.

   Star heeft in de Eerste Divisie twee teams; in de Tweede Divisie zeven en in de Hoofdklasse twee. De samenstelling van alle teams vind je op de websitepagina Externe Viertallen 2021 – 2022

   Inschrijving externe viertallen 2021-2022

   Bericht van de TC, René van Dijk:

   De Bridgebond gaat ervan uit dat er vanaf oktober weer op een normale manier kan worden gebridged en dat betekent dat de Weko bezig is met de voorbereiding van het nieuwe viertallenseizoen. Zij roepen de clubs op om snel te starten met het inventariseren van de animo daarvoor. Belangrijk is om te weten dat het de intentie van de bond is om de competities slechts te organiseren zonder de huidige afstandsbeperking  en mondkapjes­plicht. Zie voor verdere informatie de brief van de Weko.

   Hoewel er van het district nog geen informatie is ontvangen, verwachten we dat ook deze competitie in het najaar weer op de ouderwetse manier zal worden georganiseerd.

   Gezien bovenstaande nodigt de technische commissie alle leden uit om zich op te geven voor de externe viertallencompetitie.

   U kunt zich als paar of als team (viertal of zestal) aanmelden. De rechten welke in het seizoen 2019-2020 zijn verworven worden door de NBB doorgeschoven naar het seizoen 2021-2022 en Star handhaaft het principe dat teams in ongewijzigde samenstelling hun verdiende rechten in het seizoen 2019-2020 behouden om in dezelfde klasse door te gaan.

   Star heeft recht op 2 teams in de Eerste Divisie, 7 teams in de Tweede Divisie en 3 teams in de Hoofdklasse. Zie de lijst Teams Bondsviertallen 2021-2022 van de NBB.

   Voor de Tweede Divisie kunt u tevens aangeven in welke groep u wilt spelen; Utrecht, Zuid-West, Oost of zelfs een ander district is mogelijk.

   Voor vragen kunt u contact opnemen met René van Dijk – r.a.vandijk@ziggo.nl

   U kunt zich tot uiterlijk 30 juni 2021 opgeven middels onderstaand formulier.


    Aanmelding

    Naam
    E-mailadres
     
    Ik geef ons hierbij op als: paarviertalzestal
     

    Overige teamleden:

    Speler 2
    Speler 3
    Speler 4
    Speler 5
    Speler 6
     
    Ook geviertald in een vorig seizoen: JaNee
    Zo ja, geëindigd in klasse:
    Zo nee, welke klasse bij voorkeur:
    Indien Tweede Divisie, welk district bij voorkeur:
     
    Bijzondere wensen of opmerkingen:

    Dit bericht wordt ook 'cc' gestuurd naar het hierboven opgegeven e-mailadres.

    Persoonlijke informatie in dit formulier wordt alleen gebruikt zoals beschreven in de BC Star Privacyverklaring.

    Star 1 verliest de halve finale NBB-beker

    Op 7 april is de halve finale gespeeld van het NBB-bekertoernooi op StepBridge. Het Star-team speelde tegen Hok en verloor helaas. Hieronder een korte analyse en de behaalde scores, geleverd door Ed Franken:

    De tegenstander was gewoon te sterk. Ik heb alle 4 paren aan tafel 1 langs zien komen: some good, some bad. Aan de Butler stand te zien kan niemand elkaar iets verwijten.

    In ieder geval allemaal bedankt. Het waren leuke wedstrijden en de halve finale halen was toch een mooie prestatie.

    Butlerscores

    Viertal 1

    René van Dijk – Nils Verhoeve: -26
    Herman Klouwen – Stef van Leeuwenburgh: -20

    Viertal 2

    Machteld Giesbers – Eric Nöcker: -17
    Micha Keijzers – Erik ten Oever: -5

    Eindstand

    Hok – Star: 112 – 60

    Alle informatie over gespeelde spellen en behaalde scores is te vinden op de NBB website.

    Star 1 in de halve finale NBB-beker

    De uitslag van de derde ronde in het Online bekertoernooi niveau NBB 2020-2021 is nu officieel:

    B.C. Theseus 2 – B.C. Star 1 050 – 135
    B.C. De Vriendenkring – Pijnackerse B.C. 116 – 065
    Het Witte Huis – B.C. Theseus 1 159 – 063
    Hok – B.C. Crash 106 – 092

    In de halve finale speelt B.C. Star 1 (thuis) tegen Hok en B.C. De Vriendenkring (thuis) tegen Het Witte Huis.

    De halve finales worden woensdagavond 7 april gespeeld; de twee winnaars gaan door naar de finale op zondag 25 april.

    Resultaten derde ronde bekertoernooien

    Woensdag 10 februari is de derde ronde gespeeld van de bekertoernooien op StepBridge. Hieronder de resultaten van de beide Star-teams. Alle details zijn te vinden op StepBridge en bij de NBB-Uitslagenservice via links op deze pagina van de NBB-website.

    NBB-beker

    Bericht van Ed Franken, non-playing captain:

    Alle spelers heel hartelijk gefeliciteerd met de zeer ruime overwinning. Voor alle vier paren was de Butlerscore ruim in de plus:

    1

    Eric Nöcker & Machteld Giesbers (B.C. Star 1-2)

    44,00

    2

    Erik ten Oever & Micha Keijzers (B.C. Star 1-2)

    28,00

    3

    Herman Klouwen & Stef Leeuwenburgh (B.C. Star 1-1)

    24,00

    4

    Nils Verhoeve & René van Dijk (B.C. Star 1-1)

    8,00

    5

    Roel Backhuis & Xander Steijns (B.C. Theseus 2-1)

    -5,00

    6

    Jos Vieveen & Peter Konings (B.C. Theseus 2-2)

    -18,00

    7

    Betty Kooijman & Martin Hancock (B.C. Theseus 2-1)

    -32,00

    8

    Marlou Duijvestijn & Sofie Meeuwissen (B.C. Theseus 2-2)

    -49,00

    Er komt nog een officiële uitslag van de NBB, de termijn voor bezwaar maken loopt tot maandag 15 februari 12.00 uur, maar volgens mij hebben we met 135-50 gewonnen.

    De halve finale is op woensdag 7 april. De overige halve finalisten zijn  Het Witte Huis, BC Vriendenkring en HOK. De indeling is nog niet bekend.

    Bij deze wedstrijden zijn geen toeschouwers toegelaten i.v.m. mogelijk valsspelen/zelf kibitzen.

    Hoofdklassebeker

    Bericht van Léon Bijnsdorp, captain:

    Star 2 is in de derde ronde van de Hoofdklassebeker kansloos uitgeschakeld.

    BC Leidschenhage 1 was vanaf de eerste kaart vele maten te groot, en schaarde zich met een 52-157 imp overwinning bij de laatste acht. Een totale offday, waarbij geen enkel Star-paar een plusscore wist te behalen:

    1 Angeline van Houwelingen & Peter Versteegh (BC Leidschenhage 1 team 2) 55,00
    2 Mariska Bezemer & Michiel Goris (BC Leidschenhage 1 team 1) 43,00
    3 Klaas Sijsling & Paul van den Bos (BC Leidschenhage 1 team 2) 26,00
    4 Eva Poppe & Marcel Thijssen (BC Leidschenhage 1 team 1) 15,00
    5 Dirk-Jan Kooijman & Friedrich Stein (BC Star 2 team 2) -28,00
    5 Herman Dikkers & Ronald Lokers (BC Star 2 team 2) -28,00
    7 Martijn Zijlmans & Remco Schobben (BC Star 2 team 1) -41,00
    8 Léon Bijnsdorp & Hans Bouman (BC Star 2 team 1) -42,00

    Resultaten tweede ronde bekertoernooien

    Eerder bericht bijgewerkt met informatie van Léon Bijnsdorp:

    Bij het NBB-bekertoernooi heeft Star 1 zich dus geplaatst voor de volgende ronde; zie het eerdere bericht van Ed Franken. Star 2 heeft met 68-93 thuis verloren van het Witte Huis en met hun 10e plaats, 16 IMPs achter de beste verliezer in de voorlopige uitslag, zijn ze helaas uitgeschakeld.

    In het Hoofdklasse-bekertoernooi plaatste Star 2 zich met de hakken over de sloot voor de derde ronde. Weliswaar verloor het team ruim van Himbuv 1 (100-141 imp), maar dat was net genoeg om als één van de lucky losers door te gaan. Star 1 dolf in deze ronde ruim het onderspit tegen Hok 1 (81-133), en werd daarmee uitgeschakeld.

    Voor beide toernooien zijn de volledige officiële uitslagen te vinden via deze pagina op de NBB-website.

    De derde ronde wordt woensdagavond 10 februari gespeeld. De indelingen zijn als volgt:

    NBB-beker

     B.C. Theseus 2 – B.C. Star 1 
     B.C. De Vriendenkring – Pijnackerse B.C. 
     Het Witte Huis – B.C. Theseus 1 
     Hok – B.C. Crash 

    De vier winnaars gaan door naar de vierde ronde.

    Hoofdklassebeker

     B.C. Interbridge 2 – B.B. Nijmegen 
     B.C. Leidschenhage 1 – B.C. Star 2 
     B.C. Tempo – Amsterdamse Bridge Kring 
     B.C. Het Twentse Ros – Himbuv 1 
     Delftse B.C. 2 – B.C. Bricas 1 
     ENPS-Quibus – B.C. De Vriendenkring 2 
     Hok 1 – B.C. de Bok 

    De zeven winnaars en de beste verliezer gaan door naar de vierde ronde. Star 2 kan niet opnieuw als beste verliezer doorgaan.

    NBB-Bekertoernooi: Star 1 bij de laatste 8!

    Bericht van Ed Franken, non-playing captain:

    Star 1 heeft gisterenavond met 118 – 68 gewonnen van de Lombard 1 en plaatste zich daarmee bij de laatste 8.

    Beide Star-1 viertallen wonnen hun wedstrijd en alle paren scoorden ruim positief in de  Butler. Een heel knappe prestatie gezien het hoger ingeschatte  niveau van de tegenstander De Lombard.

    De derde ronde wordt gespeeld op woensdag 10 februari a.s. De indeling wordt, nadat de protesttijd is verlopen, komende maandag bekendgemaakt.

    Onderstaand de butlerscores:

    1

    Herman Klouwen & Stef Leeuwenburgh (B.C. Star 1-1)

    18,00

    2

    Nils Verhoeve & René van Dijk (B.C. Star 1-1)

    16,00

    3

    Erik ten Oever & Micha Keijzers (B.C. Star 1-2)

    14,00

    4

    Jan Meijer & Louk Herber (B.C. Star 1-2)

    12,00

    5

    Aarnout Helmich & Vincent de Pagter (B.C. de Lombard 1-1)

    11,00

    6

    Dennis Stuurman & Rens Philipsen (B.C. de Lombard 1-1)

    -9,00

    7

    Chris Westerbeek & Ruud von Seida (B.C. de Lombard 1-2)

    -20,00

    8

    Anne Schoonen & Gerbrand Hop (B.C. de Lombard 1-2)

    -42,00

    Voor alle resultaten zie de NBB Uitslagenservice.

    Tweede ronde online bekertoernooien

    De indeling voor de tweede ronde van de NBB online bekertoernooien is bekend:

    NBB-beker

     B.B. Nijmegen – B.C. Crash
     B.C. Leeuwarden – B.C. De Vriendenkring
     B.C. de Lombard 1 – B.C. Star 1 
     B.C. Star 2 – Het Witte Huis 
     B.C. Theseus 1 – B.C. De Zeerob
     B.C. Theseus 2 – Pijnackerse B.C.
     B.G.S. de Gehaktmolen – Hok

    De zeven winnaars en de beste verliezer gaan door naar de derde ronde. Star 1 kan niet opnieuw als beste verliezer doorgaan.

    Hoofdklassebeker

     Amsterdamse Bridge Kring – DS’16
     B.C. 70 – B.B. Nijmegen
     B.C. De Vriendenkring 2 – B.C. Tempo
     B.C. Het Twentse Ros – Houtense B.C. Bod ’84-1
     B.C. Interbridge 2 – Houtense B.C. Bod ’84-2
     Bridgeclub Dieren – ENPS-Quibus
     Delftse B.C. 1 – B.C. Leidschenhage 1
     Himbuv 1 – B.C. Star 2 
     Hok 1 – B.C. Star 1 
     Delftse B.C. 2 – B.C. de Bok
     Pijnackerse B.C. 1 – B.C. Bricas 1

    De elf winnaars en de drie beste verliezers gaan door naar de derde ronde.

    De tweede ronde staat gepland voor woensdag 13 januari, aanvang 19:45 uur. Het is nog niet bekend gemaakt of toeschouwers kunnen worden toegelaten.

    Uitvoerige informatie over de online bekertoernooien 2020-2021, inclusief de definitieve uitslag van de eerste ronde, is te vinden op deze pagina van de NBB-website.

    Uitslag eerste ronde online bekertoernooien

    Hier zijn de resultaten van de Star-teams bij de eerste ronde van de online bekertoernooien, gespeeld op woensdag 16 december.

    NBB-beker
    • Star 1 heeft tegen BC Crash met een score 92 – 104 kleine nederlaag geleden, maar gaat als een van de vier beste verliezers door naar de volgende ronde.
    • Star 2 speelde tegen DS’16 en behaalde met 121 – 74 een ruime overwinning.
    Hoofdklassebeker
    • Star 1 speelde uit tegen BC Josephine en behaalde met 94 – 133 een degelijke overwinning.
    • Star 2 behaalde thuis tegen Pelikaanhof All Stars een ruime overwinning van 142 – 81.
    Verdere informatie

    Alle uitslagen van de eerste bekerronde staan hier op de NBB website.

    De scores per ronde per viertal en de Butlerscores per paar zijn gepubliceerd bij de NBB Uitslagenservice.

    Gedetailleerde spelinformatie vind je op de website van Stepbridge, voor resp. NBB-beker en Hoofdklassebeker. Let op: de butleruitslagen van StepBridge en de NBB Uitslagenservice komen niet overeen. Bij StepBridge zijn de Butlerscores berekend over alle wedstrijden samen; bij de NBB Uitslagenservice per beker.

    De tweede ronde staat gepland voor woensdag 13 januari, aanvang 19.45 uur.

    Online Districtsviertallen

    Het District Utrecht heeft besloten in de derde week van januari een nieuwe halve online viertallencompetitie te starten. Star wil hiervoor natuurlijk een aantal teams afvaardigen.

    Meld je aan bij Dirk Jan Vonk, met het formulier onderaan dit bericht.

    Inschrijving is kosteloos, er zijn meesterpunten aan verbonden, maar de resultaten staan op zichzelf. Dat wil zeggen dat er geen promotie of degradatie zal plaatsvinden naar de ‘live’ viertallencompetitie die hopelijk in het najaar van 2021 weer zal beginnen. De rechten zoals verworven in seizoen 2019-2020 zullen in 2021-2022 van kracht zijn.

    De speeldata vallen in de weken van:

    • 18 januari
    • 1 februari
    • 15 februari
    • 8 maart
    • 22 maart
    • 5 april (indien nodig, alleen in poules van 7 of 8 teams)
    • 19 april (indien nodig, alleen in poules van 7 of 8 teams)

    In principe wordt gespeeld op de vaste externe viertallen speeldag van het thuisspelende viertal, maar in onderling overleg kan een andere datum worden afgesproken. Niet te lang mee wachten!


     Aanmelding Online Districtsviertallen

     Persoonlijke informatie in dit formulier wordt alleen gebruikt zoals beschreven in de BC Star Privacyverklaring.

     Verplichte velden zijn gemarkeerd met een rood sterretje:   Vraag

     Naam en Step-naam
     E-mailadres
      
     Ik geef ons hierbij op als: paarviertalzestal
      

     Overige teamleden (graag ook hun Step-namen):

     Speler 2
     Speler 3
     Speler 4
     Speler 5
     Speler 6
      
     Bijzondere wensen of opmerkingen:

     Dit bericht wordt ook 'cc' gestuurd naar het hierboven opgegeven e-mailadres.

     Eerste ronde online bekertoernooien 2020-2021

     Bericht van Ed Franken:

     Voor de eerste ronde van de online bekertoernooien hebben onze teams als volgt geloot:

     NBB-beker (20 teams):

     B.B. Nijmegen – Delftse B.C.
     B.C. Crash – B.C. Star 1
     B.C. De Zeerob – Hok
     B.C. Leeuwarden – B.C. de Lombard 1
     B.C. Leidschenhage – B.C. Theseus 1
     B.C. Star 2 – DS’16
     B.C. Theseus 2 – B.C. Bricas
     B.G.S. de Gehaktmolen – B.C. De Vriendenkring
     Het Witte Huis – B.C. de Lombard 2
     Pijnackerse B.C. – B.C. Limburgia

     Hoofdklassebeker (36 teams):

     Amsterdamse Bridge Kring – Delftse B.C. 2
     B.C. Bricas 1 – B.C. 70
     B.C. de Mijnstreek – ENPS-Quibus
     B.C. De Vriendenkring 1 – B.C. de Bok
     B.C. Interbridge 2 – Pijnackerse B.C. 2
     B.C. Josephine – B.C. Star 1
     B.C. Leidschenhage 1 – B.C. Bricas 2
     B.C. Leidschenhage 2 – B.C. De Vriendenkring 2
     B.C. Star 2 – Pelikaanhof All Stars
     B.C. Tempo – Houtense B.C. Bod ’84-1
     Bridgeclub Dieren – DS’16
     DCB 1 – Himbuv 1
     Delftse B.C. 1 – B.C. Interbridge 1
     G.B.C. InGooi – Hok 1
     Himbuv 2 – B.B. Nijmegen
     Hok 2 – B.C. Het Twentse Ros
     Houtense B.C. Bod ’84-2 – B.C. Goirle
     Pijnackerse B.C. 1 – DCB 2

     De eerste ronde wordt gespeeld op woensdag 16 december, aanvang 19:45 uur, op StepBridge.

     Vanwege het grote aantal tafels dat op 16 december in gebruik is kunnen geen toeschouwers worden toelaten – helaas, want een toernooi op StepBridge leent zich daar natuurlijk bij uitstek toe. De organisatie hoopt later in het toernooi en in elk geval in de finale wel toeschouwers te kunnen toelaten.

     Alle teams: veel succes toegewenst!

     Star-teams voor de online hoofdklassebeker

     Informatie van Dirk Jan Vonk, gecorrigeerd 4 december 12:55 uur:

     Ook voor het online hoofdklassebekertoernooi heeft Star twee teams aangemeld:

     team 1 (captain Robin de Kater):

     Robin de Kater – Peter Spanjaart
     Peter Hendriks – Ferdinand Verwijs
     Anneke Douma – Rudi de Mol
     Rob Rijnders – Anton Waltman

     team 2 (captain Léon Bijnsdorp):

     Léon Bijnsdorp – Hans Bouman
     Remco Schobben – Martijn Zijlmans
     Dirk-Jan Kooijman – Friedrich Stein
     Herman Dikkers – Ronald Lokers

     Reserve: Tineke van Heck & Leonie Rutgers

     De opzet is hetzelfde als van het NBB-bekertoernooi, dus:

     De bekerwedstrijden worden op StepBridge gespeeld volgens het afvalsysteem. Er wordt gespeeld op vaste speeldagen, te weten de volgende woensdagavonden: 16 december, 13 januari, 10 februari, 10 maart en 7 april. De finale is op zondag 25 april.
     De precieze dagen waarop gespeeld wordt hangt af van het aantal benodigde speeldagen om tot het aantal teams in de finale te komen.
     Er worden per wedstrijd vier ronden van zes spellen gespeeld. Aanvang 19.45 uur, einde ongeveer 22.30 uur.
     Alle wedstrijden worden gespeeld in de toernooiomgeving op StepBridge van de BridgeBond. Clubs hoeven geen eigen clubkamer te hebben en ook geen WL te regelen; daar zorgt het bondsbureau voor.

     Zie ook de NBB-website.

     Star-teams bij het NBB online viertallentoernooi

     Bericht van René van Dijk:

     De Star-teams voor het NBB online viertallentoernooi zijn bekend. De animo bij enkele teams en/of individuele spelers was wisselend. Zo heeft jammer genoeg ook het vlaggenschip van de vereniging zich niet ingeschreven;  er is blijkbaar vanuit enkele leden, om verschillende redenen, toch een weerstand tegen het online spelen.

     Het resultaat is uiteindelijk best aardig en de volgende teams zijn nu ingeschreven voor het toernooi, waarbij de nummering van de teamsamenstelling van seizoen 2019-2020 als basis is genomen.

     Star 2:

     Stef Leeuwenburgh, Herman Klouwen, Nils Verhoeve, René van Dijk, Jan Willem van Oppen en Aris Verburgh

     Star 5:

     Louk Herber, Jan Meijer, Gertjan Dekkers, Ronald Hagoort, Sahar Ouda en Hans Kreuning

     Star 6:

     Micha Keijzers, Erik ten Oever, Machteld Giesbers, Eric Nöcker, Marc Kuijpers en Willem Schneider

     Star 7:

     Ferdinand Verwijs, Peter Hendriks, Arjen Salari, Gerwin Middelkoop, Robin de Kater, Peter Spanjaart

     Star 8:

     Willem Jan van Rooijen, Dick Maans, Paul Schriek, Jaap Hazewinkel, Adriaan Vos en Martin Engelberts

     Star 10:

     Sander van der Zwet, John van de Zwet, Dirk Jan Vonk, Bart Schweitzer, Conny ten Cate en Jan ten Cate

     Er wordt dus in twee groepen gespeeld; de indeling zal later bekend zal worden gemaakt.

     De speeldata zijn:

     • Voor de A groep (niveau Meesterklasse en Eerste Divisie): 12 december, 2, 16 en 30 januari, 13 en 27 februari.
     • Voor de B groep (Tweede Divisie): 12 december, 9 en 23 januari, 6, 20 en 27 februari.

     Zie voor verdere info:  Online viertallentoernooi – Nederlandse Bridge Bond.