Vijfde avond Zomercompetitie

Op de vijfde avond van de Zomercompetitie waren 26 paren aanwezig. De hoogste score was 46 IMP, behaald door twee paren:

Rob van den Bergh & Toine van Hoof
Herman Dikkers & Hendrik Jan te Winkel

De volledige uitslag is zoals gewoonlijk te vinden bij de NBB-uitslagenservice.

Vierde avond Zomercompetitie

Op de vierde avond van de Zomercompetitie waren 21 paren aanwezig. De hoogste score was 57 IMP, behaald door Robin de Kater & Arjen Salari.

De volledige uitslag is zoals gewoonlijk te vinden bij de NBB-uitslagenservice.

Derde avond Zomercompetitie

De derde avond van de Zomercompetitie is gespeeld met 17 paren. De hoogste score was 70 IMP, behaald door Klaas de Bruin & Jetske van Hees.

De volledige uitslag is zoals gewoonlijk te vinden bij de NBB-uitslagenservice. Je vindt daar ook, onder de naam zomerstand de persoonlijke totaalscore van alle deelnemers aan de Zomercompetitie (leden en niet-leden).

Tweede avond Zomercompetitie

De tweede avond van de Zomercompetitie is gespeeld door 21 paren. De hoogste score was 45 IMP, behaald door Harrie Claesen & Mark Dekkers.

De volledige uitslag is zoals gewoonlijk te vinden bij de NBB-uitslagenservice. Je vindt daar ook, onder de naam zomerstand de persoonlijke totaalscore van alle deelnemers aan de Zomercompetitie (leden en niet-leden) van de afgelopen twee avonden.

Eindstand Turbobutler-competitie

Er is een eindstand van de Turbobutler-competitie 2021-2022 opgesteld, op basis van het totaal aantal meesterpunten dat per paar/drietal op de vier avonden is behaald. Op de eerste plaats, met een ruime voorsprong op de rest van het veld, zijn geëindigd

Rob van den Bergh & Toine van Hoof

Gefeliciteerd!

Dit was de top-3:

Rob van den Bergh & Toine van Hoof 110
Louk Herber & Jan Meijer 71
Ton Mook & Arie Kamerbeek 66

De volledige eindstand is te vinden op deze websitepagina.

Eerste avond Zomercompetitie

Op de eerste avond van de Zomercompetitie 2022 waren 26 paren aanwezig. Gespeeld werd in twee groepen, met een topintegraal-uitslag.

De hoogste score was 63 IMP, behaald door Remco Brüggemann & Henk Willemsens. De volledige uitslag is zoals gewoonlijk te vinden bij de NBB-uitslagenservice.

Zomercompetitie 2022

Van 5 juli t/m 23 augustus spelen we de Zomercompetitie.

Zoals elke Zomercompetitie zijn niet-leden van harte welkom; dit jaar zonder kosten.

De Zomercompetitie is op basis van Butler-telling. Bij voldoende aanmeldingen zal de TC twee of drie lijnen op sterkte indelen. We vinden het belangrijk dat iedereen (ongeacht speelniveau) met plezier naar de club komt en zo veel mogelijk op zijn of haar niveau tegenstanders treft.

De uitslag per avond zal wel topintegraal worden berekend. Er zijn geen prijzen te behalen.

Er zal een eindstand worden gemaakt per speler, op basis van het gemidddelde aantal IMPs van alle spellen waarop je een score hebt behaald. Je wordt in de eindstand opgenomen als je minstens vier van de acht avonden hebt gespeeld.

Vooraf aanmelden is niet verplicht maar wordt wel zeer op prijs gesteld; uiterlijk op de speeldag om 14.00 uur. Je kunt je per paar aanmelden of je kunt aangeven dat je alleen bent en een partner zoekt van vergelijkbaar niveau. De TC zal proberen een leuke partner voor je te vinden.

Gebruik het formulier hieronder om je aan te melden, opdat de TC-leden die de avond organiseren je bericht op tijd ontvangen. Je kunt je voor één of meer (ook alle) avonden tegelijk aanmelden.

In geval je niet lekker bent of verkoudheidsklachten hebt, rekenen we erop dat je je afmeldt; vòòr 19.00 uur op de speelavond. Gebruik daarvoor hetzelfde formulier.


(dit formulier is ook te vinden via het website-menu: Clubcompetitie > E-mail af- en aanmelden)

  Winnaars Topintegraal / Keijserbokaal

  Rekening houdend met de beperkende maatregelen die het afgelopen seizoen golden, is er met aanpassingen zoals bij de clubcompetities een Topintegraal-eindstand opgemaakt.

  De hoogste score bij de Topintegraalwedstrijden 2021-2022 is behaald door

  Léon Bijnsdorp & Hans Bouman

  die daarmee ook de winnaars zijn van de Keijserbokaal 2021-2022. Met hun gemiddelde score van 56.99% eindigden ze net wat hoger dan Rob Pronk (56.93%).

  Hartelijk gefeliciteerd met dit mooie resultaat!

  Alle verdere informatie is te vinden op deze websitepagina en natuurlijk op de uitslagenpagina’s van de NBB en StepBridge, waarop de eindstand is gebaseerd.

  Vierde avond Turbobutler

  Op de vierde en laatste avond van de Turbobutler lijkt de hoogste score, net als twee weken geleden, behaald te zijn door Rob van den Bergh & Toine van Hoof in de A-groep: deze keer met 70 IMP.

  “Lijkt te zijn”: zie de uitslag bij de NBB-uitslagenservice. Kennelijk is er ergens in het NBB Rekenprogramma op de Star-computer of bij de overdracht naar de NBB Uitslagenservice iets misgegaan. Vooralsnog ga ik ervan uit dat wat in de scores per spel in de kolom “MP” staat, IMPs zijn, evenals wat in de uitslag in de kolom “Totaal” staat. De kolommen met procenten zou ik maar negeren.

  Derde avond Turbobutler

  Op de derde avond van de Turbobutler werd de hoogste score behaald in de A-groep; 50 IMP voor Ton Mook & Arie Kamerbeek.

  De volledige uitslag vind je bij de NBB-uitslagenservice.

  Volgende week de laatste zitting Turbobutler, de dinsdag daarop de ALV en daarna de zomercompetitie.

  Tweede avond Turbobutler

  Op de tweede avond van de Turbobutler is de hoogste score behaald in de A-groep;  Rob van den Bergh & Toine van Hoof behaalden maar liefst 95 IMP!

  De volledige uitslag vind je bij de NBB-uitslagenservice.

  Uit elke groep promoveren / degraderen drie paren.

  Eerste avond Turbobutler

  Op de eerste avond van de Turbobutler-competitie waren 32 paren aanwezig; genoeg om in drie groepen te spelen.  De hoogste score werd behaald in de B-groep: 48 IMP voor Eric Nöcker & Erik Swinkels.

  De volledige uitslag vind je bij de NBB-uitslagenservice.

  Volgende week spelen we de tweede avond van de Turbobutler; uit elke groep promoveren / degraderen drie paren.

  Aan- en afmelden voor de Turbobutler

  Vanaf 31 mei tot en met 21 juni (4 zittingen) spelen we de Turbobutler-competitie. Hieronder vind je informatie over aan- en afmelden voor en tijdens de competitie; in essentie overigens niet anders dan voor de afgelopen ‘live’ competities het geval was.

  Aan- en afmelden voor deelname aan de Turbobutler

  Zonder tegenbericht gaat de TC ervan uit dat de paren en drietallen die de zojuist voltooide Howell II-competitie hebben gespeeld, ook aan de Turbobutler-competitie zullen deelnemen.

  Als dat niet zo is, dus als…

  • je paar/drietal wel de Howell-II heeft gespeeld, maar de Turbobutler niet wil spelen
  • je paar/drietal niet de Howell-II heeft gespeeld, maar wel de Turbobutler wil spelen
  • je paar/drietal de Turbobutler wil spelen in een andere samenstelling dan de Howell-II

  stuur dan uiterlijk maandag 30 mei een bericht aan de TC .

   Aan- en afmelden per avond van de Turbobutler

   Zonder tegenbericht rekent de TC erop dat paren/drietallen die in de Turbobutler meespelen, alle avonden aanwezig zullen zijn. 

   Gebruik dit aan-/afmeldformulier om een bericht aan de TC te sturen, uiterlijk om 19:00 uur op de speelavond, om voor een of meer avonden te melden…

   • dat je paar/drietal afwezig is
   • dat je paar/drietal met een invaller speelt
   • welke spelers van je drietal zullen spelen
   • dat je paar wil meespelen, ook al neem je niet deel aan de competitie (dit kan één keer per competitie; zie onder)

   Verdere informatie

   Wat is een Turbobutler? Zie dit bericht.

   Als een paar niet is aangemeld maar toch wil spelen, kan dat één avond ‘vrijblijvend’. Als het paar meer dan een avond speelt, neemt het alsnog deel aan de competitie.

   Meld je af in geval van (lichte) mogelijk corona-gerelateerde gezondheids­klachten, zoals genoemd op de websitepagina Symptomen coronavirus van de Rijksoverheid.

   Opzet Turbobutler 2022

   Van 31 mei tot en met 21 juni (4 avonden) spelen we, voor het eerst sinds 2019, een Turbobutler-competitie. Hieronder een uitleg.

   Belangrijkste kenmerken
   • Anders dan bij de ‘gewone’ parencompetities wordt niet van de deelnemers verwacht dat ze (bijna) alle avonden aanwezig zijn.
   • Na iedere zitting vindt er promotie en degradatie plaats naar de eersthogere resp. eerstlagere groep.
   Regels
   1. Paren melden zich aan of af voor de gehele competitie (zie dit bericht). De indeling is in twee of drie groepen, afhankelijk van het aantal aanmeldingen dat maandagavond 30 mei binnen is, met een groepsindeling op basis van de eindstand van de Howell II-competitie na promotie/degradatie.
   2. De uitslag per avond is in IMP, er is een uitslag per groep. De toewijzing van paarnummers per avond is willekeurig.
   3. Er is promotie en degradatie per avond. Na elke avond promoveert/degradeert ongeveer 25% van de deelnemende paren per groep, volgens onderstaande tabel:
    Aantal aanwezige paren per groep Aantal promotie en degradatie
    maximaal 9 2
    10 t/m 13 3
    14 t/m 17 4
    18 t/m 21 5
    minimaal 22 6
   4. Een paar dat een avond niet speelt en dat tijdig laat weten (voor 19:00 uur op de speelavond), behoudt zijn groepsindeling. Een paar dat zich niet of te laat afmeldt, degradeert naar de naastgelegen lagere groep.
   5. Er wordt een top-integrale eindstand opgemaakt op basis van de gescoorde meesterpunten, waarbij voor de groepsindeling de eindstand van de Howell II-competitie na promotie en degradatie wordt gebruikt. Een paar dat afwezig is, scoort 0 meesterpunten.
   6. De eindstand telt mee voor de puntentoewijzing van de clubbekers.
   7. Er vindt na afloop van de competitie geen promotie en degradatie plaats. De eindstand van de Turbobutler heeft geen invloed op de indeling voor de eerste parencompetitie in het nieuwe seizoen; die wordt bepaald op basis van de eindstand van de Howell II 2021-2022.
   8. Bij onvoorziene omstandigheden beslist de TC.

   Slotavond Howell II-competitie

   Op de vijfde en laatste avond van de Howell II-competitiewaren slechts 28 paren aanwezig: in de A-lijn 7, de B-lijn 11 en in de C-lijn 10 paren. Om toch een behoorlijke vergelijking van scores te krijgen had de TC besloten wel in drie groepen te spelen maar de scores topintegraal te berekenen.

   Bij de NBB-uitslagenservice zie je daarom de uitslag van deze zitting in één groep, maar bij de stand zijn de resultaten verdeeld over drie groepen. Omdat alle paren steeds gespeeld hebben tegen een paar in dezelfde groep, is de gemiddelde score per paar in elke lijn dus wel 50%.

   De hoogste score werd behaald door Léon Bijnsdorp & Hans Bouman, die in de C-groep 62,35% behaalden.

   De komende weken spelen we vier avonden Turbo-Butler.

   Vierde avond Howell II-competitie

   Op de vierde avond van de Howell II-competitie is de hoogste score behaald in de C-groep: 66,07% voor Ton Mook & Arie Kamerbeek.

   De volledige uitslag vind je bij de NBB-uitslagenservice.

   Volgende week spelen we de laatste zitting van de Howell II-competitie en daarna vier avonden Turbo-Butler.

   Promotie & degradatie Howell-II

   Voor de lopende Howell II-competitie geldt het volgende promotie- en degradatie­schema:

   Paren per groep A B C
   Promotie uit:   4 4
   Degradatie uit: 4 5  

   Dit schema is nu ook terug te vinden op de Uitslagenpagina op deze website.

   Derde avond Howell II-competitie

   Op de derde avond van de Howell II-competitie is de hoogste score behaald in de B-groep: 64,82% voor Ed Franken & Pim de Voogt.

   De volledige uitslag vind je bij de NBB-uitslagenservice.

   Meivakantiedrive

   De meivakantiedrive, de laatste topintegraal van het seizoen 2021 – 2022, is gespeeld door 22 paren; 8 ronden van 3 spellen, waarbij alle paren de hele avond NZ of OW hebben gezeten.

   Er zijn dus twee paren die de eerste plaats hebben behaald:

   • NZ: Arie Kamerbeek & Ton Mook met 60,00%
   • OW: Bart Schweitzer & Dirk Jan Vonk met 55,33%

   De volledige uitslag is zoals gewoonlijk te vinden bij de NBB Uitslagenservice.