Bericht van de ledenadministratie

Aarnout Helmich en Vincent de Pagter zijn lid geworden van BC Star. Zij gaan voor onze club spelen in Star 1.

De volgende leden hebben recent opgezegd: Gé Schellen, Wim Westland, Tineke van Heck en Leonie Rutgers.

Bericht van de ledenadministratie

Dita Kelder en Joop Kalsbeek zijn kandidaat-lid geworden van BC Star. Zij gaan samen spelen. Eventuele bezwaren tegen hun lidmaatschap kunnen binnen twee weken aan het bestuur worden gemeld.

De volgende leden hebben recent opgezegd: Jan Thesing, Leo Stehman en Albert Reijnen.

Algemene ledenvergadering 28 juni 2022

Aan de leden van Bridgeclub Star:

Het bestuur van Star nodigt u uit om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering 2022 die wordt gehouden op dinsdag 28 juni vanaf 19.45 uur in Den Hommel.

Op de websitepagina Vergaderingen bestuur en ALV (en hieronder) vindt u de volgende vergaderstukken:

Het bestuur maakt u voorts graag attent op punt 6 van de agenda, waarover gestemd zal worden.

Joke Kool is overleden

Bericht van Anneke Douma:

Joke Kool, foto 2007Via haar zus ontvingen wij het droevige bericht dat ons lid Joke Kool op vrijdag 27 mei is overleden. Joke was al tientallen jaren lid van onze club. Ze speelde o.a. met Edwin Stoel en Peter Bosman. Sinds een jaar of tien was Chris Hartog haar bridgepartner.

Chris: “Het was voor mij een grote schok te horen dat Joke Kool plotseling overleden is. Jarenlang heb ik met haar samengespeeld en altijd met veel plezier totdat corona een spaak in het wiel stak. Joke, altijd uiterst precies in het toepassen van het biedsysteem en ik soms te flexibel, wat mij dan op haar afkeurende blikken kwam te staan. Wij konden het heel goed met elkaar vinden en waren echt van plan weer aan de bridgetafel bij Star plaats te nemen. Ik zal haar missen.”

In de jaren tachtig was Joke lid van het bestuur. De toenmalige voorzitter Arie Buijs typeert haar als een kritische vragensteller, die zich niet zomaar bij de heersende mening aansloot, maar een duidelijk eigen geluid had.

Joke is 70 jaar geworden. Wij wensen haar familie en andere dierbaren veel sterkte toe.

Bericht van de ledenadministratie

Rian Lukassen is (opnieuw) lid geworden. Zij gaat spelen met Willem Schneider.

In de afgelopen weken hebben de volgende leden opgezegd: Robin de Kater, Martin Engelberts, Danielle Dix en Ewoud Loots.

Uitslag en eindstand Butler-II; lustrum-oproep

Op 12 april is de vijfde en laatste zitting gespeeld van de Butler II-competitie. De hoogste score werd behaald door Conny ten Cate & Jan ten Cate in de C-lijn. Hun 79 IMP waren voldoende om van de tiende naar de derde plaats te stijgen, mede dankzij de afspraak dat men bij deze competitie geen score-aftrek krijgt bij afwezigheid (maximaal 2 keer). Met deze score hadden ze net genoeg om te promoveren naar de B-lijn.

De volledige uitslag, met de eindstand en promoties & degradaties (onder voorbehoud van score-correcties) vind je zoals altijd bij de NBB-uitslagenservice.

Aan het begin van de avond werden de aanwezigen verrast door een toespraak van Arie Buijs en Lodewijk Tielens. Ze memoreer­den de lustrumvieringen van 1982 (40 jaar; Arie Buijs voorzitter van Star en Lodewijk Tielens voorziter van de lustrum­commissie) en van 1992 (50 jaar; Lodewijk Tielens voorzitter van Star en Arie Buijs voorziter van de lustrum­commissie).

Vanwege het 80-jarig bestaan van Star op 1 maart jl. deelden ze, net als bij die eerdere lustra, aan de aanwezigen een flesopener als aandenken uit, maar meer eigentijds in de vorm van een button, en ook geschikt als magneetbord-klever. Ze riepen de voorzitter, Jaap Hazewinkel, op om, nu dit weer mogelijk lijkt te zijn, alsnog werk te maken van de viering van het 16jubileum.

De voorzitter meldde dat het bestuur hiermee bezig is, maar dat het helaas nog niet is gelukt een lustrumcommissie samen te stellen.

 

(foto’s: Louk Herber)

Bericht van de ledenadministratie

Zes leden hebben in de afgelopen maanden opgezegd: Jan Tulp, Marcel Nguyen, Rob van Leeuwen, Jan Staal, Steven Hommes en Peter Hasperhoven.

Bericht van de ledenadministratie

Marieke Lejeune is lid geworden van BC Star. Welkom!

Joost van den Braak en Dennis Kruis hebben hun lidmaatschap opgezegd.

Bericht van de ledenadministratie

In de afgelopen periode hebben de volgende leden opgezegd: Joost Herweijer, René Dekkers, Nini Rotgans, Anja Jansen, Marcel Swidde, Tim Heeres, Svend Germann en Marcel Winkel. BC Star heeft nu 162 leden.

Bericht van de ledenadministratie

Janine van Ipenburg is lid geworden van onze club. Welkom!

Nico Verhoef heeft zijn lidmaatschap opgezegd.

Bericht van de ledenadministratie

Thomas Albertz is kandidaat-lid geworden van BC Star! Hij gaat spelen met René van Dijk. Eventuele bezwaren tegen zijn lidmaatschap kunnen binnen 2 weken aan het bestuur worden gemeld.

De volgende leden hebben recent opgezegd: Aris Bremer, Rian Lukassen, Astrid Jansen en Kees Haks.

Redenen voor het dalende ledenaantal

Diverse leden vragen zich af wat de reden is voor het hoge aantal opzeggingen. We hadden al te maken met een licht dalend ledenaantal:
1 april 2018   224
1 april 2019   212
1 april 2020  202
Die daling zet zich versterkt door in het afgelopen jaar. Naar verwachting hebben we op 1 april 2021 173 leden.

Bij alle opzeggingen wordt navraag gedaan naar het waarom. Vaak is dat een combinatie van factoren. De hoofdredenen in het afgelopen jaar zijn:

  • te druk om nog te bridgen (vaak vanwege het werk), reisafstand te groot of andere activiteiten op de dinsdag. In bijna de helft van de gevallen wordt dit als reden genoemd.
  • corona, het niet meer fysiek kunnen spelen, online bridgen niet leuk vinden, geen partner meer hebben en die in deze tijd ook niet willen zoeken. Ook dat speelt bij bijna de helft van de opzeggers.

Andere, minder frequent voorkomende, redenen die worden genoemd zijn: men speelde al langere tijd niet meer, men vond het te laat worden, enkele leden vinden het niveauverschil te groot, een enkeling is online op de dinsdag bij een andere club gaan spelen.

Grofweg driekwart van de opzeggers speelt meestal in de C- of D-poule. De redenen voor opzeggen zijn in de A/B groep en de C/D groep vergelijkbaar, met dit verschil dat de mensen die het niveauverschil te groot vinden uit de C/D-groep afkomstig zijn.

Er is geen aanwijzing dat BC Star als club niet voldoende aantrekkelijk wordt gevonden. Sterker nog, veel leden vermelden bij hun opzegging dat ze met veel plezier op onze club gespeeld hebben. Soms verwacht men terug te komen als er weer fysiek gespeeld kan worden. We hopen van harte dat dit vanaf september weer mogelijk is!

Bericht van de ledenadministratie

De volgende leden hebben met ingang van het volgende verenigingsjaar hun lidmaatschap van BC Star opgezegd: Jeroen van Zwieteren, Mark van Noord, Theo Büchele, Moshe Lewkowitz, Sjoerd Couperus, Cora van Leeuwen, Frank Veger en Mans Schram.

Geen kosten voor de clubavond op StepBridge

Bericht van het bestuur (Jaap Hazewinkel):

Per 1 januari is de regeling ingegaan dat deelnemers aan clubcompetities op StepBridge die geen lid van StepBridge zijn, daarvoor een bijdrage van € 0,50 per avond moeten betalen.

Navraag leerde dat het mogelijk is dat de club deze kosten voor haar rekening neemt. Inmiddels is dit geregeld en kunt u weer kosteloos deelnemen aan de Star-clubavond!

Een nieuw lid!

Johan Pieters is kandidaat-lid geworden! Hij gaat spelen met Marten LaHaye. Eventuele bezwaren tegen zijn lidmaatschap kunnen binnen 2 weken aan het bestuur worden gemeld.