Bericht van de ledenadministratie

Zes leden hebben in de afgelopen maanden opgezegd: Jan Tulp, Marcel Nguyen, Rob van Leeuwen, Jan Staal, Steven Hommes en Peter Hasperhoven.

Bericht van de ledenadministratie

Marieke Lejeune is lid geworden van BC Star. Welkom!

Joost van den Braak en Dennis Kruis hebben hun lidmaatschap opgezegd.

Bericht van de ledenadministratie

In de afgelopen periode hebben de volgende leden opgezegd: Joost Herweijer, René Dekkers, Nini Rotgans, Anja Jansen, Marcel Swidde, Tim Heeres, Svend Germann en Marcel Winkel. BC Star heeft nu 162 leden.

Bericht van de ledenadministratie

Janine van Ipenburg is lid geworden van onze club. Welkom!

Nico Verhoef heeft zijn lidmaatschap opgezegd.

Bericht van de ledenadministratie

Thomas Albertz is kandidaat-lid geworden van BC Star! Hij gaat spelen met René van Dijk. Eventuele bezwaren tegen zijn lidmaatschap kunnen binnen 2 weken aan het bestuur worden gemeld.

De volgende leden hebben recent opgezegd: Aris Bremer, Rian Lukassen, Astrid Jansen en Kees Haks.

Redenen voor het dalende ledenaantal

Diverse leden vragen zich af wat de reden is voor het hoge aantal opzeggingen. We hadden al te maken met een licht dalend ledenaantal:
1 april 2018   224
1 april 2019   212
1 april 2020  202
Die daling zet zich versterkt door in het afgelopen jaar. Naar verwachting hebben we op 1 april 2021 173 leden.

Bij alle opzeggingen wordt navraag gedaan naar het waarom. Vaak is dat een combinatie van factoren. De hoofdredenen in het afgelopen jaar zijn:

  • te druk om nog te bridgen (vaak vanwege het werk), reisafstand te groot of andere activiteiten op de dinsdag. In bijna de helft van de gevallen wordt dit als reden genoemd.
  • corona, het niet meer fysiek kunnen spelen, online bridgen niet leuk vinden, geen partner meer hebben en die in deze tijd ook niet willen zoeken. Ook dat speelt bij bijna de helft van de opzeggers.

Andere, minder frequent voorkomende, redenen die worden genoemd zijn: men speelde al langere tijd niet meer, men vond het te laat worden, enkele leden vinden het niveauverschil te groot, een enkeling is online op de dinsdag bij een andere club gaan spelen.

Grofweg driekwart van de opzeggers speelt meestal in de C- of D-poule. De redenen voor opzeggen zijn in de A/B groep en de C/D groep vergelijkbaar, met dit verschil dat de mensen die het niveauverschil te groot vinden uit de C/D-groep afkomstig zijn.

Er is geen aanwijzing dat BC Star als club niet voldoende aantrekkelijk wordt gevonden. Sterker nog, veel leden vermelden bij hun opzegging dat ze met veel plezier op onze club gespeeld hebben. Soms verwacht men terug te komen als er weer fysiek gespeeld kan worden. We hopen van harte dat dit vanaf september weer mogelijk is!

Bericht van de ledenadministratie

De volgende leden hebben met ingang van het volgende verenigingsjaar hun lidmaatschap van BC Star opgezegd: Jeroen van Zwieteren, Mark van Noord, Theo Büchele, Moshe Lewkowitz, Sjoerd Couperus, Cora van Leeuwen, Frank Veger en Mans Schram.

Geen kosten voor de clubavond op StepBridge

Bericht van het bestuur (Jaap Hazewinkel):

Per 1 januari is de regeling ingegaan dat deelnemers aan clubcompetities op StepBridge die geen lid van StepBridge zijn, daarvoor een bijdrage van € 0,50 per avond moeten betalen.

Navraag leerde dat het mogelijk is dat de club deze kosten voor haar rekening neemt. Inmiddels is dit geregeld en kunt u weer kosteloos deelnemen aan de Star-clubavond!

Een nieuw lid!

Johan Pieters is kandidaat-lid geworden! Hij gaat spelen met Marten LaHaye. Eventuele bezwaren tegen zijn lidmaatschap kunnen binnen 2 weken aan het bestuur worden gemeld.

Bericht van de ledenadministratie

Gertjan Dekkers heeft zich aangemeld als lid. Hij is eerder lid geweest van BC Star en gaat (extern) spelen met Ronald Hagoort. Lex van Alphen heeft zijn lidmaatschap opgezegd.

Geen clubavond in Utrecht voor de komende 3 weken

Naar aanleiding van de gisteren geannonceerde corona-maatregelen, is de uitbater van het NDC genoodzaakt de zaak om 22:00 uur te sluiten zolang als deze maatregelen van kracht zijn. Dat is in ieder geval dus voor 3 weken.

Dat betekent dat de clubavonden van vandaag, 29 september maar ook die van 6 en 13 oktober weer geheel op Stepbridge zullen plaatsvinden. Zij die zich hadden ingeschreven voor den Hommel vanavond zullen ook apart nog bericht krijgen. Zij zullen zich wel nog zelf moeten aanmelden voor de Step-clubavond.

Jaap Hazewinkel,
Voorzitter BC Star.

Impact nieuwe Coronamaatregelen op clubavond

Vanavond om 19 uur heeft u van het kabinet de nieuwe coronamaatregelen kunnen vernemen. Velen vragen zich af wat deze betekenen voor de clubavond op den Hommel.

Onze interpretatie is dat de clubavond geen doorgang zal kunnen hebben; echter, we willen morgenochtend nog wel met NBB en den Hommel overleggen alvorens deze conclusie te trekken voor de clubavond van 30 september en volgende clubavonden.

We zullen daarom morgen om 12:00 ’s middags na dit overleg de uitkomst hiervan met u delen via een bericht op deze site. Mensen die zich hebben opgegeven voor morgenavond ontvangen ook nog een direct bericht.

Jaap Hazewinkel, voorzitter.

Nieuws van de ledenadministratie

Piet Dekker is opnieuw lid geworden. Welkom terug!

Nick Schreuder en Gé Schellen zijn kandidaat-lid geworden. Eventuele bezwaren tegen hun lidmaatschap kunnen binnen 2 weken aan het bestuur worden gemeld.

Opzeggingen zijn ontvangen van: Gaby Parra, Richard Meijer, Randal Meijer, Petra Ginjaar, Ineke Ginjaar, Anne Marie Molensky, Dennis Ottevanger, Nelleke Mulder en Flip de Munck.

Bericht van de ledenadministratie

In de afgelopen weken zijn opzeggingen ontvangen van Piet Dekker, Theo Oyevaar, Peter Loof en Theo Dhuyvetter.

Volgende week weer bridgen in het NDC!

Beste Star-leden,

Het bestuur wil graag per 4 augustus weer gaan spelen in het NDC. Het NDC heeft naar ons idee goede maatregelen getroffen om veilig te kunnen spelen. Via de volgende links vind je het protocol en informatie over de luchtverversing.

Wij vertrouwen erop dat je zelf ook toeziet op 1,5m afstand tot elkaar, dat je de looproutes in het gebouw volgt en aanwijzingen van het personeel van het NDC opvolgt.

Vooraf en tijdig (tot uiterlijk maandagmiddag 17.00u) aanmelden via de website is verplicht, met het bekende websiteformulier. Het is de bedoeling dat je je paar aanmeldt per avond, in de week eraan voorafgaand.

Op 4 augustus starten we met een topintegraal met maximaal 14 tafels. Mochten er meer aanmeldingen zijn, komt er een wachtrij. Je krijgt bij overaanmelding een bericht.
In geval je niet lekker bent of verkoudheidsklachten hebt, kun je je nog tot 19.00u afmelden op de speelavond (ook via de website). 

Het bestuur ziet de avonden in augustus als oefenen voor het spelen vanaf 1 september. De opgedane ervaringen gebruiken we als input voor de ALV op 25 augustus, daarnaast zal het bestuur binnenkort een enquête uitzetten. Als het op 4 augustus goed gaat, kunnen we daarna met meer tafels gaan spelen (mogelijk in 2 lijnen).

Hoe ziet de clubavond er dan uit? 
Een bridgetafel bestaat uit een blok van 4 tafels.
Aan het begin van de avond pak je een (genummerde) biddingbox uit de krat, die houd je de hele avond bij je.
Om het aantal verplaatsingen te beperken, zal er een loopschema zijn waarbij NZ blijven zitten en OW na iedere ronde verplaatsen. 

We hebben 4 sets spellen gedupliceerd, ieder spel zal aan maximaal 4 tafels worden gespeeld.
Noord heeft een vaste bridgemate, hij is de enige die de bridgemate zal bedienen.
De bar is geopend, tijdens de speelronden is er bediening aan tafel. 
Er is desinfecterende gel op iedere tafel aanwezig.

We snappen dat nog niet iedereen de stap naar het NDC kan of wil maken. Bij voldoende belangstelling (minimaal 8 paren) blijft het mogelijk om op dinsdagavond op Stepbridge te spelen.

Wellicht ten overvloede hieronder nog even de algemene richtlijnen:

  • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
  • Ontsmet regelmatig je handen, liefst direct bij binnenkomst.
  • Schud geen handen.
  • Houd minimaal 1,5 meter afstand van anderen.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Voorkom dat je je handen bij je gezicht brengt.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.

Namens het bestuur en TC,
Marc Kuijpers

Dit bericht is ook per e-mail verstuurd aan de leden van BC Star

Nieuw lid

Jochem van Eldik is lid geworden van BC Star. Zo’n 30 jaar geleden speelde hij ook al eens bij onze club. Jochem gaat spelen met Onno Janssens.