Versoepeling coronamaatregelen

Woensdag 2 juni heeft de Nederlandse Bridgebond een e-mail gestuurd aan alle leden met de mededeling dat met ingang van vandaag, 5 juni, bridgen op de club weer is toegestaan, en met uitvoerige informatie welke richtlijnen daarbij in acht genomen moeten worden. Als je de e-mail niet meer hebt, kun je hem hier vinden.

Inmiddels is er overleg geweest wat dit voor de activiteiten van Star moet betekenen, leidend tot het volgende:

  • De lopende viertallencompetitie (nog drie avonden: 8, 15 en 22 juni) wordt afgemaakt op StepBridge.
  • Op 29 juni start de zomercompetitie. Afhankelijk van de dan geldende maatregelen en mogelijkheden besluit bestuur/TC kort tevoren in welke vorm de zomercompetitie gespeeld wordt: alleen fysiek bij het NDC, alleen online op Stepbridge of zoals vorig jaar fysiek èn online.

Wis je browsergeschiedenis!

De laatste dagen heb ik van verschillende leden een bericht ontvangen dat pagina’s op de website niet geopend kunnen worden of dat de links naar de website in e-mail­nieuws­berichten niet meer werken. In plaats van de gevraagde pagina kregen ze een onduidelijke foutmelding, bijvoorbeeld Inhoudcoderingsfout en Fout: ‘kan antwoord niet analyseren’.

Het is niet zeker, maar vermoedelijk hebben deze problemen te maken met recente veranderingen op de website, waarbij je browser nieuw-opgehaalde informatie gebruikt samen met gegevens die de browser bewaard heeft van eerdere bezoeken en die inmiddels niet meer geldig zijn. In alle gevallen bleek het probleem verdwenen te zijn na het wissen van de browser­geschiedenis.

Daarom: Als je ook zo’n probleem tegenkomt, is waarschijnlijk de snelste oplossing je browsergeschiedenis te wissen. Als dat niet helpt of als je niet weet hoe dat moet, stuur me een bericht mail; ik help je graag verder. Voor de volledigheid: als je geen problemen ondervindt, hoef je niets te doen!

Bas Wiegeraad is overleden

Op 17 december bereikte ons het bericht dat één van onze leden, Bas Wiegeraad, recent is overleden. Hij was een rustige, aimabele man.

Bas speelde een aantal jaren voor Star in de Tweede Divisie samen met Niels de Bruin, in het team waarvan ik ook deel uitmaakte.

Bas heeft ervoor gekozen zijn gezondheidstoestand niet te delen dus zijn heengaan komt voor ons compleet onverwacht.

We wensen zijn nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Jaap Hazewinkel, voorzitter

De website is verhuisd, werkt alles nog?

Donderdag 17 december om ongeveer 17.00 uur is de BC Star-website verhuisd naar een andere webhosting-provider. De verhuizing is zonder problemen verlopen en zo te zien werkt alles. Als je toch iets tegenkomt waarvan je denkt dat het niet in orde is, stel ik het erg op prijs als je een berichtje aan de webmaster stuurt.

Het duurt altijd even voordat zo’n verhuizing overal op het Internet is doorgedrongen. Als je dit bericht (en eventuele latere berichten) te zien krijgt, heb je te maken met de verhuisde website.

Kerstdrive 2020

Ook de Kerstdrive zal dit jaar (22 december) alleen online op StepBridge gespeeld kunnen worden, maar het bestuur heeft besloten er toch een wat feestelijk karakter aan te geven. Er wordt een aantal prijzen beschikbaar gesteld; niet alleen voor de winnaars maar ook door het veld heen.

Ook willen we graag oud-leden uitnodigen om mee te spelen. Heb je hiervoor suggesties, laat het dan weten.

Uitslag TI-2, de herfstvakantie-drive

Op 20 oktober is de tweede topintegraal van het seizoen gespeeld: op StepBridge, 9 ronden van 3 spellen. Marieke was verhinderd, maar ze had als wedstrijdleider Marja Cottaar ‘geregeld’ en dat ging prima.

De hoogste score was 62,82%, behaald door John & Sander van der Zwet.

De spelers zullen de uitslag, inclusief speldetails, direct na afloop per e-mail toegestuurd gekregen hebben. Alle details vind je ook op de StepBridge-website, bijvoorbeeld via onze Uitslagenpagina: per deelnemer voor alle spellen de spelverdeling, contract en resultaat, scoretabel, biedverloop en speelverloop.

Stef Steens is overleden

Stef Steens

Het bestuur heeft bericht ontvangen dat Stef Steens op 5 oktober is overleden. Wij wensen zijn echtgenote en verdere dierbaren heel veel sterkte toe.

Stef was een trouw lid van onze club en speelde meer dan 40 jaar bij BC Star, de laatste jaren met Jan Ebskamp als partner. Stef en Jan kenden elkaar van het externe viertallen. Zij zaten in hetzelfde viertal, ieder met een andere partner, maar gingen na verloop van tijd samen spelen. Het werd een hecht partnership dat vele jaren heeft standgehouden.

Stef was een aimabel en vriendelijk mens en daarom was het altijd weer een genoegen hem voor een aantal spelletjes aan de bridgetafel te treffen. Hij was een geduldige en rustige speler, die veel genoegen beleefde aan het spel. Naast bridgen was reizen zijn grote hobby. Dat heeft hij de afgelopen jaren veelvuldig en met groot plezier gedaan. Ook de binnenkant van de rouwkaart getuigt daarvan. Hoewel hij weinig spraakzaam was over zijn privéleven, kon hij honderduit vertellen over de vele reizen die hij maakte.

Helaas werd Stef getroffen door longfibrose, waardoor zijn conditie de laatste jaren langzaam maar zeker achteruit ging. Hij hield het spelen op de club, ondersteund door zuurstof, tot begin dit jaar vol. Daarna lukte het niet meer om naar de clubavond te komen. We hebben een paar oefenpartijtjes met hem gespeeld op Stepbridge, maar dat beviel niet goed genoeg om regulier mee te gaan doen op de digitale clubavond. Ondanks dat bleef hij wel betrokken en volgde het wel en wee van de club met interesse.

Het afscheid zal vanwege het coronavirus in besloten kring plaatsvinden. We zullen namens de club een condoleancekaart sturen en Stef komende dinsdag op de clubavond gedenken.

De rouwkaart vindt u hier.

Coronamaatregelen en de clubavond

In zes landelijke veiligheidsregio’s, waaronder de Veiligheidsregio Utrecht, zijn op zondag 20 september om 18.00 uur nieuwe maatregelen ingegaan ter bestrijding van het coronavirus, waaronder een verbod op samenkomsten zonder vergunning met meer dan 50 personen. Het bestuur heeft begrepen dat dit verbod ook van toepassing is voor de Star-clubavonden bij het NDC.

Het gevolg is dat we tijdens de clubavond maximaal 24 paren kunnen ontvangen. Tot nu toe is dat aantal niet bereikt, maar het zou dus kunnen gebeuren dat we aanmeldingen moeten weigeren.

Maatje gezocht?

Is je bridgepartner de komende dinsdagavond of -avonden niet beschikbaar en zoek je een vervanger? Neem dan contact op met de TC; mogelijk kunnen we je helpen een geschikt mede-lid te vinden.

Stuur de TC een e-mail met het contactformulier. Geef daarbij duidelijk aan of je alleen ‘live’, alleen op StepBridge of allebei wel wil spelen.

Meld dit wel ruim op tijd!

Wijzigingen op de website na de ALV

Naar aanleiding van hetgeen besproken en besloten is op de Algemene Leden­vergadering van 25 augustus, is op de website de volgende informatie gewijzigd of toegevoegd:

  • Agenda seizoen 2020-2021: Opgesteld zoals afgesproken. Bij de agenda staat informatie over de opzet van de speelavonden en de procedure voor aanmelden – en, zonodig, weer afmelden.
  • Samenstelling TC: Peter Hendriks is geen lid meer, nieuw lid René van Dijk. Er wordt binnen de TC nog overlegd over een nieuwe taakverdeling.
  • Star Magazine: de lijst vaste auteurs is aangepast.
  • Arbiters: vooralsnog alleen Marieke Lejeune.
  • Contributie: voor het verenigingsjaar 2020-2021 verlaagd naar € 100,00 (maar het volledige bedrag is zeer welkom).
  • Reglement Technische Commissie: Aan de opsomming van clubbekers in artikel 18 is de Ans Zijpbeker toegevoegd.

Dit bericht is aangepast op 31 augustus 2020.

Terug bij het NDC

Foto’s en tekst: Anneke Douma

 

De TC had alles prima voorbereid. We speelden aan in totaal 9 grote tafels met een ruim gangpad ertussen en hanteerden een speelschema waarin alleen OW wisselden. Op iedere tafel stond desinfectiemiddel, dat je kon gebruiken voordat je de kaarten aanvatte. Het was nog wennen om steeds je bidding box mee te nemen en (voor oost) om het intoetsen van de bridgemate aan noord te laten. Ook was het soms turen om de kaarten aan het andere eind van de tafel goed te zien.

Maar: het was vooral een heel gezellige avond, waar je aan tafel weer even kon bijpraten met al die mensen die je al zo lang niet had gezien. En aan tafel een spelletje nabespreken is een stuk prettiger dan via de chatbox.

Gelukkig waren er ook genoeg deelnemers voor een Stepbridge sessie. Marieke had het er druk mee, maar het liep allemaal op rolletjes.

Clubavonden vooralsnog op StepBridge

De NBB heeft op 3 april aan alle aangesloten verenigingen en aan alle clubleden e-mailberichten gestuurd over onduidelijkheden in de Covid-19 modelnoodverordening, adviezen voor clubactiviteiten en verwijzingen naar de daarbij te volgen protocollen. Beide berichten zijn ook te vinden op de NBB-website.

Naar aanleiding hiervan is er overleg geweest tussen de voorzitter van Star (Jaap Hazewinkel) en de voorzitter van de TC (Marc Kuijpers), leidend tot de conclusie dat het vooralsnog niet haalbaar is om clubavonden bij het NDC te laten plaatsvinden. We gaan dus door met de Zomercompetitie op StepBridge.

Mariëtte Vogelaar is overleden

Mariëtte Vogelaar, Star Grand Café Tour 2017 -- foto Jan-Paul Meijer
Star Grand Café Tour 2017 – foto Jan-Paul Meijer

Deze week ontvingen wij het bericht dat Mariëtte Vogelaar afgelopen dinsdag is overleden. Dit bericht kwam helaas niet geheel onverwacht, want Mariëtte vocht al jaren tegen kanker. Vooral leden die deelnamen aan de Star Grand Café Tour zullen Mariëtte kennen, want zij was de drijvende kracht van dit toernooi. Anderen zullen haar wellicht niet kennen, want zij speelde nooit op onze clubavond, omdat zij ook lid was van een andere club die op dinsdag speelt.

Mariëtte heeft de organisatie van de SGCT jarenlang getrokken en in feite bleef zij lid van Star om deze kroegentocht te kunnen organiseren, ook toen zij al ziek was. In augustus 2019 organiseerde zij voor het laatst de SGCT. Dat was al het plan en het is helaas niet meer mogelijk voor haar om nog een keer deel te nemen zonder zich om de organisatie te hoeven bekommeren.

De uitvaart van Mariëtte vindt plaats op woensdag 17 juni, afscheid nemen kan op 16 juni tussen 14:00 en 19:00 bij haar thuis. De uitvaart is in deze tijd in zeer besloten kring, fysiek, maar kan virtueel worden bijgewoond. Omwille van privacy willen we de gegevens niet online zetten maar deze kunnen we wel opsturen op verzoek.

Jaap Hazewinkel,
voorzitter BC Star.

Nieuwe datum voor de Algemene Leden Vergadering

Geachte leden,

Het is niet mogelijk om onze ALV al in juni in den Hommel te houden. De ALV zal binnen een half jaar na het einde van het boekjaar – dus voor eind september 2020 – moeten worden gehouden.

Het bestuur heeft een nieuwe datum vastgesteld: dinsdag 25 augustus 2020. We gaan er vooralsnog vanuit dat we dan wel op den Hommel terecht kunnen. Zo niet, dan zult u worden geïnformeerd over een alternatieve lokatie. Alleen in het uiterste geval zullen we de vergadering digitaal houden.

Jaap Hazewinkel, voorzitter.

Meespelen door niet-leden op de Stepbridge clubavond van BC Star

Naar aanleiding van een vraag van een niet-lid over het meespelen op de Stepbridge clubavond van BC Star onderstaand bericht.

Niet-leden zijn welkom om mee te spelen. Het is leuk om oud-leden weer eens te ‘zien’ en wellicht voor nieuwe mensen een opstapje om lid te worden. Wel is belangrijk dat het aandeel gastspelers niet te groot wordt, om ervoor te zorgen dat we als Star-leden vooral spelen tegen mensen die we kennen. Niet-leden zijn altijd welkom als ze met een Star-lid spelen. Niet-leden die interesse hebben om Star-lid te worden kunnen uiteraard samen meespelen, graag in overleg met de TC. Niet-leden worden niet opgenomen in de competitiestand.

Om als niet-lid mee te kunnen spelen moet je je voorafgaand aan de clubavond melden bij de wedstrijdleider onder vermelding van je Stepnaam en bondsnummer.

Niet-leden die met regelmaat meespelen kunnen een vrijwillige financiële bijdrage doen. Het rekeningnummer van de club is  NL08 INGB 0000 4841 00  t.n.v. Penningmeester BC Star. Niet-leden zonder Stepbridge account kunnen half-lid worden en op die manier een Stepbridge proefaccount verkrijgen.

Dick van der Voort is overleden

In memoriam Dick Julius van der Voort 1-9-1932 28-04-2020

Na een moeilijke periode (slokdarmkanker) is Dick in de vroege ochtend van dinsdag 28-04-2020 van ons heengegaan. Hij laat een vrouw en vijf dochters in verslagenheid achter.

Hij had drie dochters van zijn eerste vrouw Barbara die rond 1970 ten gevolge van borstkanker is overleden. Hij hertrouwde een paar jaar later met Jeanne met wie hij nog twee dochters kreeg.

Zelf kende ik Dick al sinds mijn studietijd in Utrecht vanaf september 1956. Hij heeft mij de beginselen van bridge bijgebracht in het novitiaat van Unitas in 1956. Dat deed hij zo goed dat mijn partner (Leo de Kraker!) en ik Academiaal Kampioen werden in november 1956 voor de gedoodverfde kampioenen van vorige jaren de Heren Hans Fresen & Dick vd Voort.

Na onze studententijd werden we beiden in Mei 1962 door toedoen van de toenmalige voorzitter wijlen Jan Hofman lid van BC STAR. Dick heeft dus bijna 58 jaar de kleuren van Star verdedigd.

Hij heeft ook enige tijd voor het Buitenhof met o.a. Vino Bisht gespeeld, met wie hij zijn grootste triomfen heeft behaald. Hij was landskampioen met hem van de Meesterklasse Paren.

In 1976 plaatste hij zich samen met wijlen Bart Jessurun en Henk v Aarst en ondergetekende voor de finale van de selectiewedstrijden voor het EK in Brighton, waar hij helaas vanwege de op handen zijnde geboorte van zijn jongste dochter niet aan kon deelnemen.

Naast de voortreffelijke kwaliteiten op bridgegebied was hij vooral een aimabel mens wat ten grondslag lag aan de bijna 64-jarige vriendschap die we met elkaar hadden.

Jan Meijer

Rouwkaart

7 april clubavond op StepBridge

Bericht van Marc Kuijpers:

Marieke en Frans Lejeune hebben ervoor gezorgd dat we dinsdagavond 7 april om 19.45 uur een clubavond kunnen spelen op StepBridge! Als u inlogt op Stepbridge, dan kunt u uzelf met uw partner aanmelden. Dit kan al vanaf 10 uur tot de aanvang van het toernooi.

Niet minder dan 132 Star-leden zijn lid van StepBridge, dat is enorm veel! Het wordt vast een gezellige clubavond en ik reken op ieders begrip als er even iets niet volgens plan verloopt.

Marieke en Conny kunt u vragen stellen als u ergens niet uitkomt – zie het bericht van gisteren.

StepBridge in plaats van de clubavond?

StepBridge, de NBB Internetbridgeclub, heeft een bericht gestuurd aan haar leden over alternatieven voor de reguliere clubavond, nu vrijwel alle bridgeclubs in het land tot en met 31 maart zijn gesloten. Lang niet alle Starleden zullen ook lid zijn van StepBridge, maar omdat de geboden mogelijkheden ook interessant zijn voor niet-leden van StepBridge, vindt u het bericht (grotendeels) hieronder gekopieerd.

Gratis toernooien

Alle toernooien zijn tot en met 31 maart gratis. Daarnaast organiseren we extra toernooien naar gelang de belangstelling (bv. zowel ’s middags als ’s avonds). Bij de toernooien is een wedstrijdleider aanwezig en worden meesterpunten toegekend conform de NBB-schaal.

Dus, mocht u op uw clubmiddag/-avond gewoon zoals elke week met uw clubpartner willen spelen, dan kunt u hem of haar uitnodigen op StepBridge een toernooi te spelen.

Uitbreiding proefaccounts

Tot en met 31 maart is iedereen welkom op StepBridge. Alle proefaccounts worden verlengd t/m 31 maart en nieuwe proefaccounts zijn ook minimaal t/m 31 maart geldig. Daarnaast kan iedereen een proefaccount aanvragen, ook als men recent nog lid is geweest van StepBridge.

Het maximum aantal competitiespellen (incl. QuickStep) dat u kan spelen met een proefaccount is verdubbeld naar 300. Toernooispellen worden niet meegeteld, dus iedereen kan onbeperkt toernooien spelen t/m 31 maart.

Geen individuele inschrijving bij toernooien

We verwachten de komende periode behoorlijk wat extra belangstelling voor de toernooien. Waarschijnlijk gaat het dan om een behoorlijk aantal spelers met weinig tot geen ervaring op StepBridge en/of de StepBridge toernooien.  De ervaring leert dat het voor die spelers beter werkt om met een vaste partner te spelen, o.a. vanwege nog niet vastgesteld niveau en onbekendheid met de StepBridge manier van alerteren, ed.

Daarom hebben we de mogelijkheid om individueel in te schrijven en door StepBridge gekoppeld te worden, tijdelijk uitgeschakeld bij de toernooien (dit kan nog wel bij QuickStep).

Alternatieve clubavond

Het zou fijn zijn als clubs hun clubavonden tijdelijk op StepBridge kunnen houden (dan spelen de leden van de club onderling, onder leiding van een wedstrijdleider van de eigen club). We zijn dit momenteel aan het onderzoeken en hopen daar binnenkort meer over te kunnen zeggen.