Jan Hofman is overleden

Bij de Star Grand Café Tour 2016

Via zijn zus ontvingen we het verdrietige bericht dat ons lid Jan Hofman onlangs is overleden. We wensen zijn familie en andere dierbaren heel veel sterkte toe.

Zijn bridgepartner Jan Thesingh schrijft:

Op 12 december ontving ik het nieuws dat Jan Hofman is overleden. De exacte overlijdens­datum is op het moment van dit schrijven onbekend, aangezien zijn familie niet wist dat hij lid was van Star, waardoor we de berichtgeving omtrent zijn overlijden hebben gemist.

Jan en ik speelden al jaren samen op Star, maar ons contact strekte zich niet uit tot in de privé­sfeer. Ondanks dat leer je iemand redelijk kennen en in zijn geval was dat een prettige ervaring. Jan was een echte denksporter, zo was hij als velen van ons (leeftijdgenoten) een regelmatige bezoeker van café het Ledig Erf, waar hij als schaker vaak te vinden was. Later is hij gaan bridgen en is via Wilhelminapark en UBC lid geworden van BC ’80 en Star. Zowel bij BC ’80 als bij Star was hij tot zijn overlijden lid. Bridge was echt zijn lust en zijn leven. Hij wilde geen enkele speelavond missen, speelde de seniorencompetitie, vond toernooitjes leuk en kwam ook vaak op thuis georganiseerde wedstrijdjes. Hij bleef leergierig tot het eind; zo genoot hij erg van de trainingen van Henk Willemsens. Hij en ik probeerden als bridgepaar beter op elkaar ingespeeld te raken en af en toe wat vernieuwingen in het systeem in te bouwen. Als dat wat stroef verliep of sterker nog soms mislukte, bleef Jan de aimabele rustige persoon naar eenieder; gedreven maar niet fanatiek. Deze vriendelijkheid kenmerkte hem aan-, maar ook buiten de bridgetafel om.

Bericht van Cécile, Colette en Alex Haks

De kinderen van Kees Haks, Cécile, Colette en Alex, stuurden vandaag een e-mail met een bericht aan de leden van Star.

Klik op de foto om het bericht te bekijken.

Kees Haks is overleden

Op 28 oktober ontvingen we het treurige nieuws dat ons oud-lid Kees Haks is overleden. Wij wensen zijn familie en andere dierbaren heel veel sterkte toe. Zijn voormalige bridgepartner Henk van Doren schrijft:

Op maandag 18 oktober is Kees Haks overleden. Hij was aan het eind van zijn Latijn na een slopende ziekte die zich al zo’n tien jaar geleden aandiende, maar waar hij lang tegen kon vechten.

Marja & ik leerden Kees eind jaren ‘90 kennen toen we bij BC Vriendenkring speelden. Eigenzinnig, optimistisch en een hart van goud. Dat optimistische en eigenzinnige had hij ook bij bridge. We hebben bij BC STAR meerdere jaren samen gespeeld. Hij moest niet al te veel hebben van ingewikkelde systeemafspraken en had vaak meer vertrouwen in zijn intuïtie dan in de theoretisch beste kans.  We waren regelmatig in de A-groep te vinden, dus ‘don’t argue with success’.

Onze leukste gezamenlijke prestatie was het winnen van de APIH Café Drive. Toen ik terug verhuisde naar Groningen was het plan om nog een keer weer mee te doen aan APIH; door corona is het daar helaas niet meer van gekomen.

Butler I-competitie 2021-2022

Van 12 oktober t/m 16 november spelen we de eerste Butler-competitie van het seizoen 2021-2022. Dit zijn vijf avonden want 19 oktober valt uit; dan spelen we een topintegraal vanwege de herfstvakantie.

Aan- en afmelden voor de competitie

De TC gaat ervan uit dat de paren en drietallen die de Howell I-competitie hebben gespeeld, ook in de Butler I-competitie zullen spelen. Dat betekent:

 • Howell-I gespeeld en Butler-I ook spelen: geen actie nodig.
 • Howell-I gespeeld maar de Butler-I niet spelen: bericht aan de TC .
 • Howell-I niet gespeeld maar wel de Butler I spelen: bericht aan de TC .
 • Butler-I spelen met een andere partner dan de Howell-I: bericht aan de TC .

Aan- en afmeldingen (voor zover nodig) voor de Butler I-competitie graag niet later dan aanstaande maandag, 11 oktober.

Aan- en afmelden per avond van de competitie
Verdere informatie

De Butler I-competitie wordt gespeeld in drie groepen, ingedeeld op sterkte. Hierbij wordt de eindstand van de Howell I-competitie na promotie en degradatie gevolgd. Zie de NBB-Uitslagenservice.

Bij tijdig afmelden krijgt het paar/drietal voor de niet-gespeelde avond zijn gemiddelde score. Bij te laat en niet afmelden gelden de score­verminderingen volgens het competitie­reglement (artikel 17).

Om te kunnen promoveren moet een paar/drietal minstens drie van de vijf avonden hebben gespeeld.

Als een paar niet is aangemeld maar toch wil spelen, kan dat één avond ‘vrijblijvend’. Als het paar meerdere avonden speelt, neemt het alsnog deel aan de competitie.

Vooralsnog kan alleen aan de clubavonden worden deelgenomen als men, op basis van een geldig corona-toegangsbewijs, tot het NDC-gebouw wordt toegelaten.

Meld je in ieder geval af in geval van (lichte) gezondheids­klachten, zoals genoemd in het “Advies testen op corona” van de Rijksoverheid.

Toch coronatoegangsbewijs nodig!

In afwijking van de mededeling op deze website van 23 september, inmiddels verwijderd ter voorkoming van misverstanden, moet het NDC voor onze clubavonden tòch een controle op een corona­toegangsbewijs uitvoeren (en mogelijk ook om een legitimatie vragen).

Het NDC stuurde hierover het volgende bericht:

We hebben bericht gekregen van de Nederlandse Bridgebond dat na overleg met NOC*NSF en het Ministerie van VWS is gebleken dat de toegangsregels m.b.t. het Corona toegangsbewijs strenger zijn dan in eerste instantie gepubliceerd is.

Het komt erop neer dat we tijdens de wekelijkse competitie en bij toernooien toch bij de deur moeten vragen om een geldige QR code.

Dit betekent dat je moet kunnen aantonen dat je negatief getest bent óf gevaccineerd bent tegen het coronavirus. De overheid heeft daarvoor de CoronaCheck-app ontwikkeld. De app is beschikbaar voor telefoons met Android (Google) en iOS (iPhones van Apple). Als je geen telefoon hebt of om een andere reden geen gebruik wil maken van de CoronaCheck-app, kan je ook een papieren bewijs van vaccinatie/negatieve test laten zien. Meer over het opvragen en uitprinten van een papieren bewijs, vind je op coronacheck.nl

Een afspraak om je te laten vaccineren of te laten testen, doe je op testenvoortoegang.nl. Voor beide opties heb je DigiD nodig.

Met gebruik van de Corona Check scanner App van het RIVM controleren wij bij binnenkomst de geldigheid van het coronabewijs. Privacy is altijd beschermd. De gegevens van de bezoeker worden niet opgeslagen en worden alleen gebruikt voor controle van het bewijs.

Verslag van de ALV op 24 aug. (opnieuw)

De secretaris heeft het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 24 augustus 2021 ter publicatie toegestuurd. Het is te vinden op de websitepagina Vergaderingen bestuur en ALV en via deze link.

Dit is een aangepaste versie van het verslag dat op 26 augustus werd gepubliceerd; de wijzigingen betreffen de tekst van agendapunt 15, Wet Bestuur en toezicht rechtspersonen.

Openingsdrive en Howell I-competitie

Dit bericht is bijgewerkt op 4 september 2021

Openingsdrive

Aanstaande dinsdagavond, 31 augustus, spelen we de Openingsdrive; de eerste Topintegraal van het seizoen 2021-2022. Voor deze avond is vooraf aanmelden verplicht. Gebruik daarvoor dit formulier.

Het plan is om op de Openingsdrive 13 ronden van 2 spellen te spelen, niet volgens het barometer-systeem om het dupliceren van spellen te beperken, met een zodanige tafel-opstelling dat het spelers tijdens het wisselen van tafel elkaar zo weinig mogelijk hinderen.

Howell I-competitie

Vervolgens spelen we van 7 september t/m 5 oktober de eerste Howell-competitie van het nieuwe seizoen. Het is de bedoeling de parencompetities weer in groepen van verschillende sterkte te spelen met, behalve bij de Turbo Butler, promotie en degradatie na afloop van elke competitie. Met het verwachte aantal deelnemende paren zullen dit waarschijnlijk drie groepen zijn. Voor de eerste Howell-competitie wordt de indeling in groepen zo goed mogelijk gebaseerd op de eindstand van de laatste aldus gespeelde competitie; de Howell II-competitie van het seizoen 2019-2020 (4 februari t/m 10 maart 2020).

Paren die aan de eerste Howell-competitie willen meedoen, moeten zich uiterlijk maandag 6 september, 17.00 uur aanmelden. Gebruik daarvoor het formulier onderaan deze pagina.

Voor de competities geldt dat het niet meer nodig is, zoals de afgelopen maanden, om je per avond aan te melden; tijdig(!) aanmelden voor de hele competitie volstaat. Wel moet je je nog steeds afmelden als je een avond niet kunt komen.

Als een paar niet is aangemeld, maar toch wil spelen, kan dat één avond. Als het paar meerdere avonden speelt, neemt het alsnog deel aan de competitie.

Om de drempel om af te zeggen bij lichte, eventueel corona-gerelateerde klachten zo laag mogelijk te houden, gelden tot nader order de volgende afwijkingen van het competitie­reglement:

 • Als je je hebt aangemeld voor een clubavond (Topintegraal, Persoonlijk Toernooi) of voor een competitie (Butler, Howell) is bij afwezigheid afmelden verplicht, met dit formulier op de website, uiterlijk 19.00 uur op de speeldag.
 • Bij tijdig afmelden, ongeacht de reden, krijgt een paar het eigen gemiddelde zonder score-verlaging. Let wel, bij te laat of niet afmelden gelden gewoon de score­verminderingen in het competitie­reglement (artikel 17).
 • Om voor promotie in aanmerking te komen moet een paar minstens drie (in plaats van vier) keer in een competitie hebben meegespeeld.

Op de speelavonden gelden vooralsnog de maatregelen die ook in de Zomercompetitie van kracht waren: bij (lichte) mogelijk corona-gerelateerde klachten thuisblijven (wel afmelden!); anderhalve meter afstand houden; elke speler dezelfde biddingbox voor de hele avond; Bridgemate alleen bediend door de Noordspeler; aanwijzingen van NDC-medewerkers opvolgen. Er wordt gespeeld aan dubbele speeltafels met voldoende afstand tussen de tafels; geen beperking in aantal deelnemers, zo nodig worden meer zalen gebruikt; ontsmettingsmiddelen aanwezig op elke speeltafel. Zie ook dit bericht over de Zomercompetitie 2021.


Aanmelden voor de Howell-I competitie

  Verplichte velden zijn aangegeven met een rood sterretje *.

  Naam *

  E-mailadres *

  Naam partner *

  E-mailadres partner (als je wil dat ook je partner een kopie van dit bericht ontvangt)

  Corona-verklaring *

  Eventuele verdere informatie

  Een kopie van dit bericht wordt 'cc' gestuurd naar hierboven opgegeven e-mailadressen.

  Persoonlijke informatie in dit formulier wordt alleen gebruikt zoals beschreven in de BC Star Privacyverklaring.

  Algemene ledenvergadering 24 augustus

  Aan de leden van Bridgeclub Star:

  Het bestuur van Star nodigt u uit om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering
  2021 die wordt gehouden op dinsdag 24 augustus vanaf 19.45 uur in Den Hommel.

  Op de websitepagina Vergaderingen bestuur en ALV (en hieronder) vindt u de volgende vergaderstukken:

  Terug naar het NDC!

  Op 29 juni beginnen we met de Zomercompetitie. Deze zal weer ‘live’ bij het NDC worden gespeeld; niet (ook) op StepBridge.

  Detailinformatie volgt nog, waarschijnlijk a.s. vrijdag. Houd dat bericht in de gaten; het zal waarschijnlijk informatie bevatten die je echt nodig hebt om te kunnen deelnemen.

  Ter voorkoming van ieder misverstand: de finale van de interne viertallencompetitie op 22 juni wordt nog wel op StepBridge gespeeld.

  Versoepeling coronamaatregelen

  Woensdag 2 juni heeft de Nederlandse Bridgebond een e-mail gestuurd aan alle leden met de mededeling dat met ingang van vandaag, 5 juni, bridgen op de club weer is toegestaan, en met uitvoerige informatie welke richtlijnen daarbij in acht genomen moeten worden. Als je de e-mail niet meer hebt, kun je hem hier vinden.

  Inmiddels is er overleg geweest wat dit voor de activiteiten van Star moet betekenen, leidend tot het volgende:

  • De lopende viertallencompetitie (nog drie avonden: 8, 15 en 22 juni) wordt afgemaakt op StepBridge.
  • Op 29 juni start de zomercompetitie. Afhankelijk van de dan geldende maatregelen en mogelijkheden besluit bestuur/TC kort tevoren in welke vorm de zomercompetitie gespeeld wordt: alleen fysiek bij het NDC, alleen online op Stepbridge of zoals vorig jaar fysiek èn online.

  Wis je browsergeschiedenis!

  De laatste dagen heb ik van verschillende leden een bericht ontvangen dat pagina’s op de website niet geopend kunnen worden of dat de links naar de website in e-mail­nieuws­berichten niet meer werken. In plaats van de gevraagde pagina kregen ze een onduidelijke foutmelding, bijvoorbeeld Inhoudcoderingsfout en Fout: ‘kan antwoord niet analyseren’.

  Het is niet zeker, maar vermoedelijk hebben deze problemen te maken met recente veranderingen op de website, waarbij je browser nieuw-opgehaalde informatie gebruikt samen met gegevens die de browser bewaard heeft van eerdere bezoeken en die inmiddels niet meer geldig zijn. In alle gevallen bleek het probleem verdwenen te zijn na het wissen van de browser­geschiedenis.

  Daarom: Als je ook zo’n probleem tegenkomt, is waarschijnlijk de snelste oplossing je browsergeschiedenis te wissen. Als dat niet helpt of als je niet weet hoe dat moet, stuur me een bericht ; ik help je graag verder. Voor de volledigheid: als je geen problemen ondervindt, hoef je niets te doen!

  Bas Wiegeraad is overleden

  Op 17 december bereikte ons het bericht dat één van onze leden, Bas Wiegeraad, recent is overleden. Hij was een rustige, aimabele man.

  Bas speelde een aantal jaren voor Star in de Tweede Divisie samen met Niels de Bruin, in het team waarvan ik ook deel uitmaakte.

  Bas heeft ervoor gekozen zijn gezondheidstoestand niet te delen dus zijn heengaan komt voor ons compleet onverwacht.

  We wensen zijn nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

  Jaap Hazewinkel, voorzitter

  De website is verhuisd, werkt alles nog?

  Donderdag 17 december om ongeveer 17.00 uur is de BC Star-website verhuisd naar een andere webhosting-provider. De verhuizing is zonder problemen verlopen en zo te zien werkt alles. Als je toch iets tegenkomt waarvan je denkt dat het niet in orde is, stel ik het erg op prijs als je een berichtje aan de webmaster stuurt.

  Het duurt altijd even voordat zo’n verhuizing overal op het Internet is doorgedrongen. Als je dit bericht (en eventuele latere berichten) te zien krijgt, heb je te maken met de verhuisde website.

  Kerstdrive 2020

  Ook de Kerstdrive zal dit jaar (22 december) alleen online op StepBridge gespeeld kunnen worden, maar het bestuur heeft besloten er toch een wat feestelijk karakter aan te geven. Er wordt een aantal prijzen beschikbaar gesteld; niet alleen voor de winnaars maar ook door het veld heen.

  Ook willen we graag oud-leden uitnodigen om mee te spelen. Heb je hiervoor suggesties, laat het dan weten.

  Uitslag TI-2, de herfstvakantie-drive

  Op 20 oktober is de tweede topintegraal van het seizoen gespeeld: op StepBridge, 9 ronden van 3 spellen. Marieke was verhinderd, maar ze had als wedstrijdleider Marja Cottaar ‘geregeld’ en dat ging prima.

  De hoogste score was 62,82%, behaald door John & Sander van der Zwet.

  De spelers zullen de uitslag, inclusief speldetails, direct na afloop per e-mail toegestuurd gekregen hebben. Alle details vind je ook op de StepBridge-website, bijvoorbeeld via onze Uitslagenpagina: per deelnemer voor alle spellen de spelverdeling, contract en resultaat, scoretabel, biedverloop en speelverloop.

  Stef Steens is overleden

  Stef Steens

  Het bestuur heeft bericht ontvangen dat Stef Steens op 5 oktober is overleden. Wij wensen zijn echtgenote en verdere dierbaren heel veel sterkte toe.

  Stef was een trouw lid van onze club en speelde meer dan 40 jaar bij BC Star, de laatste jaren met Jan Ebskamp als partner. Stef en Jan kenden elkaar van het externe viertallen. Zij zaten in hetzelfde viertal, ieder met een andere partner, maar gingen na verloop van tijd samen spelen. Het werd een hecht partnership dat vele jaren heeft standgehouden.

  Stef was een aimabel en vriendelijk mens en daarom was het altijd weer een genoegen hem voor een aantal spelletjes aan de bridgetafel te treffen. Hij was een geduldige en rustige speler, die veel genoegen beleefde aan het spel. Naast bridgen was reizen zijn grote hobby. Dat heeft hij de afgelopen jaren veelvuldig en met groot plezier gedaan. Ook de binnenkant van de rouwkaart getuigt daarvan. Hoewel hij weinig spraakzaam was over zijn privéleven, kon hij honderduit vertellen over de vele reizen die hij maakte.

  Helaas werd Stef getroffen door longfibrose, waardoor zijn conditie de laatste jaren langzaam maar zeker achteruit ging. Hij hield het spelen op de club, ondersteund door zuurstof, tot begin dit jaar vol. Daarna lukte het niet meer om naar de clubavond te komen. We hebben een paar oefenpartijtjes met hem gespeeld op Stepbridge, maar dat beviel niet goed genoeg om regulier mee te gaan doen op de digitale clubavond. Ondanks dat bleef hij wel betrokken en volgde het wel en wee van de club met interesse.

  Het afscheid zal vanwege het coronavirus in besloten kring plaatsvinden. We zullen namens de club een condoleancekaart sturen en Stef komende dinsdag op de clubavond gedenken.

  De rouwkaart vindt u hier.

  Coronamaatregelen en de clubavond

  In zes landelijke veiligheidsregio’s, waaronder de Veiligheidsregio Utrecht, zijn op zondag 20 september om 18.00 uur nieuwe maatregelen ingegaan ter bestrijding van het coronavirus, waaronder een verbod op samenkomsten zonder vergunning met meer dan 50 personen. Het bestuur heeft begrepen dat dit verbod ook van toepassing is voor de Star-clubavonden bij het NDC.

  Het gevolg is dat we tijdens de clubavond maximaal 24 paren kunnen ontvangen. Tot nu toe is dat aantal niet bereikt, maar het zou dus kunnen gebeuren dat we aanmeldingen moeten weigeren.