Butler II-competitie: informatie en aanmelden

Dinsdag 8 maart start de tweede ‘live’ Butler-competitie van het seizoen 2021-2022. De competitie loopt tot en met 12 april en bestaat uit vijf zittingen, omdat op 5 april het Persoonlijk Toernooi is gepland.

Aan- en afmelden voor de competitie

De TC gaat er zonder tegenbericht van uit dat de paren en drietallen die de Butler I-competitie hebben gespeeld, afgesloten op 22 februari, ook in de Butler II-competitie zullen spelen. Dat betekent:

  • Butler-I gespeeld en Butler-II ook spelen: geen actie nodig.
  • Butler-I gespeeld maar de Butler-II niet spelen: bericht aan de TC .
  • Butler-I niet gespeeld maar wel de Butler II spelen: bericht aan de TC .
  • Butler-II spelen met een andere partner dan de Butler-I: bericht aan de TC .

Aanmeldingen (voor zover nodig), afmeldingen en melding van partnerwisseling graag zo spoedig mogelijk doorgeven; niet later dan zondag 6 maart.

Aan- en afmelden per avond van de competitie
Verdere informatie

De Butler II-competitie wordt gespeeld in drie groepen, ingedeeld op sterkte. Hierbij wordt de eindstand van de Butler I-competitie na promotie en degradatie gevolgd. Zie de NBB-Uitslagenservice.

Bij tijdig afmelden krijgt het paar/drietal voor de niet-gespeelde avond zijn gemiddelde score, dus zonder de gebruikelijke score-aftrek. Bij te laat en niet afmelden gelden wel score­verminderingen. Voor verdere informatie, zie het competitie­reglement (artikel 17).

Om te kunnen promoveren moet een paar/drietal minstens drie van de vijf avonden hebben gespeeld.

Als een paar niet is aangemeld maar toch wil spelen, kan dat één avond ‘vrijblijvend’. Als het paar meer dan een avond speelt, neemt het alsnog deel aan de competitie.

Meld je af in geval van (lichte) mogelijk corona-gerelateerde gezondheids­klachten, zoals genoemd op de websitepagina “Symptomen coronavirus” van de Rijksoverheid.