Bericht van het bestuur

Beste leden van Star,

Iedereen beseft dat dit bijzondere tijden zijn. Het zal ook niemand verbazen dat er ook in april geen clubavonden zijn, wat in lijn is met de verordeningen vanuit de overheid. We hebben besloten voorlopig de contributienota’s niet uit te sturen. Pas als duidelijk is wanneer de clubavond kan worden hervat, zullen we dat doen, mogelijk met een voor het boekjaar / seizoen 2020-2021 aangepast bedrag (het boekjaar loopt van 1 april tot 31 maart). Dit is afhankelijk van hoe lang we niet op de club kunnen spelen.
In de tussentijd werkt de NBB aan een virtuele clubavond op Stepbridge. We verwachten hierover meer informatie op zeer korte termijn. Watch this space!

Op de agenda staat ook de Algemene Leden Vergadering, op de laatste dinsdag in juni. Deze datum handhaven we vooralsnog en het bestuur is bezig om alle noodzakelijke verslagen op te stellen. Zodra die verslagen afgerond zijn, worden die op de site geplaatst (verwachting: eind mei). Het kan zijn dat de behandeling van deze verslagen mogelijk pas later dan eind juni kan plaatsvinden. Het zij zo.

Er is eerder gecommuniceerd over de Star Grand Café Tour. We waren verheugd dat we een nieuwe commissie bereid hadden gevonden om hier de schouders onder te zetten. Echter, het is in de huidige situatie niet zeker dat de editie 2020 zal plaatsvinden. Er moet worden voorbereid door met de horeca te spreken (die nu dicht is en waarvan niet zeker is of ze allen na de lockdown weer open gaan) en er moeten kosten gemaakt worden terwijl niemand zeker weet hoe de stand van zaken in augustus is. Vermoedelijk nemen we hierover een besluit begin mei in overleg met de commissie.

Jaap Hazewinkel, voorzitter bridgeclub Star