Bericht van de voorzitter

In dit bericht geeft Jaap Hazewinkel een overzicht hoe Star ervoor staat, en welke acties er wel en niet ondernomen zijn en worden om een goede toekomst van de club te verzekeren.