Bericht van de ledenadministratie

Marten la Haye is opnieuw lid geworden. Hij speelde in de periode 2015 – 2016 al eerder bij onze club. Tiny Hunefeld en Lidy van Tol hebben hun lidmaatschap opgezegd.