Bericht van de ledenadministratie

Ben Verbon is opnieuw lid geworden van BC Star. Hij speelt met Jan Ebskamp.

John en Sander van der Zwet hebben hun lidmaatschap opgezegd.