Bericht van de ledenadministratie

Joachim Wetterling is kandidaat-lid geworden van BC Star. Eventuele bezwaren tegen zijn lidmaatschap kunnen binnen twee weken aan het bestuur worden gemeld.

Drie leden hebben hun lidmaatschap opgezegd: Dirk-Jan Kooijman, Rob Groenenboom en Marie-José de Bruïne.