Belronde om vrijwilligers te zoeken

Beste leden,

Door middel van deze aankondiging willen we u op de hoogte brengen van het voornemen van het bestuur om veel van onze leden telefonisch te benaderen.
Star is een vereniging zoals zovelen: een club voor leden en door leden. De reden voor deze bel-actie is dat we ervan overtuigd zijn dat er veel leden zijn die bereid zijn om zich actief in te zetten voor de vereniging bovenop het spelen van bridge zelf.
Daarnaast zijn er zeker activiteiten die gedaan moeten worden om de vereniging bloeiend te houden. Echter, vraag en aanbod koppelen blijkt niet zo makkelijk; althans het plaatsen van een oproep op de site alleen blijkt onvoldoende te werken.

Door deze bel-ronde wil het bestuur inventariseren wie tijd en zin heeft om al dan niet in commissies activiteiten te ontplooien en ook een indicatie krijgen waaruit die activiteiten dan zouden kunnen bestaan.

Sta dus niet raar te kijken als u binnenkort een van de bestuursleden van Star aan de lijn krijgt!

Jaap Hazewinkel, voorzitter.