ALV 25 juni: vergaderstukken toegevoegd

De lijst van vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering op 25 juni is compleet gemaakt door toevoeging van een tweetal documenten: een voorstel voor toevoegingen aan de Privacyverklaring en een voorstel voor aanpassingen van enkele reglementen.

U vindt alle vergaderstukken op deze websitepagina.