Algemene ledenvergadering 28 juni 2022

Aan de leden van Bridgeclub Star:

Het bestuur van Star nodigt u uit om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering 2022 die wordt gehouden op dinsdag 28 juni vanaf 19.45 uur in Den Hommel.

Op de websitepagina Vergaderingen bestuur en ALV (en hieronder) vindt u de volgende vergaderstukken:

Het bestuur maakt u voorts graag attent op punt 6 van de agenda, waarover gestemd zal worden.