Algemene Ledenvergadering 10 juni 2014

Op de website pagina Vergaderingen bestuur en ALV staat de concept-agenda voor de ALV op 10 juni 2014, alsmede het voorgestelde Competitiereglement 2014-2015 en het verslag van de ALV van 11 juni 2013. Overige vergaderstukken zullen de komende weken worden toegevoegd.

Het bestuur verzoekt leden die een vraag/onderwerp voor de rondvraag hebben, dat van te voren te melden (e-mail formulier), zodat de behandeling ervan zo veel mogelijk al in de vergadering kan plaatsvinden.