Algemene Ledenvergadering 10 juni 2014

Op de website pagina Vergaderingen bestuur en ALV is de lijst van vergaderstukken uitgebreid met het Jaarverslag 2013-2014.

De financiële informatie in dit verslag is nog onder voorbehoud van goedkeuring door de kascommissie.

Aan de vergaderstukken zal binnenkort nog een nieuw Huishoudelijk Reglement worden toegevoegd.

Het bestuur verzoekt leden die een vraag/onderwerp voor de vergedering hebben, dat van te voren te melden (e-mail formulier), zodat de behandeling ervan zo veel mogelijk in de vergadering kan worden afgerond.