Aanpassingen website na de ALV

Naar aanleiding van besluiten van de ALV op 27 juni zijn op deze website de volgende wijzigingen aangebracht: