Aanpassingen website na de ALV

Naar aanleiding van besluiten van de ALV op 25 juni zijn op deze website de volgende wijzigingen aangebracht:

  • De ballotage bij de aanmelding van nieuwe leden is komen te vervallen evenals het vereiste speelniveau van minimaal Eerste Klasse. Dit heeft gevolgen voor het Huishoudelijk Reglement (waar je in artikel 1 de nieuwe formuleringen kunt vinden) en voor het aanmeldingsformulier.
  • De contributie-bedragen zijn verhoogd met 10%; zie de pagina Over BC Star.
  • De samenstelling van de TC is veranderd; zie de pagina Bestuur, commissies etc.
    N.B.: De TC zoekt nog een nieuwe voorzitter!
    Aan deze websitepagina is nu ook de Kascommissie toegevoegd.
  • De speelagenda 2024 – 2025 is toegevoegd.

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden moeten worden ingevuld.

Meteen na het plaatsen van je reactie is deze voor bezoekers van de website te zien, maar je hebt nog wel een half uur de gelegenheid om je reactie te wijzigen of te verwijderen.
Voor kaartsymbolen in je reactie: k~, r~A10x, h~-tje, 3s~!-1 geven , A10x, -tje, 3 !-1.