Zomercompetitie 2022

Van 5 juli t/m 23 augustus spelen we de Zomercompetitie.

Zoals elke Zomercompetitie zijn niet-leden van harte welkom; dit jaar zonder kosten.

De Zomercompetitie is op basis van Butler-telling. Bij voldoende aanmeldingen zal de TC twee of drie lijnen op sterkte indelen. We vinden het belangrijk dat iedereen (ongeacht speelniveau) met plezier naar de club komt en zo veel mogelijk op zijn of haar niveau tegenstanders treft.

De uitslag per avond zal wel topintegraal worden berekend. Er zijn geen prijzen te behalen.

Er zal een eindstand worden gemaakt per speler, op basis van het gemidddelde aantal IMPs van alle spellen waarop je een score hebt behaald. Je wordt in de eindstand opgenomen als je minstens vier van de acht avonden hebt gespeeld.

Vooraf aanmelden is niet verplicht maar wordt wel zeer op prijs gesteld; uiterlijk op de speeldag om 14.00 uur. Je kunt je per paar aanmelden of je kunt aangeven dat je alleen bent en een partner zoekt van vergelijkbaar niveau. De TC zal proberen een leuke partner voor je te vinden.

Gebruik het formulier hieronder om je aan te melden, opdat de TC-leden die de avond organiseren je bericht op tijd ontvangen. Je kunt je voor één of meer (ook alle) avonden tegelijk aanmelden.

In geval je niet lekker bent of verkoudheidsklachten hebt, rekenen we erop dat je je afmeldt; vòòr 19.00 uur op de speelavond. Gebruik daarvoor hetzelfde formulier.


— VERVALLEN —

(dit formulier is ook te vinden via het website-menu: Clubcompetitie > E-mail af- en aanmelden)

  28 juni ALV

  Dinsdag 28 juni is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering; om 19.45 bij het NDC. Er is dan dus geen clubavond. De vergaderstukken vind je op deze websitepagina.

  De weken daarna staat de Zomercompetitie in de planning. Hierover volgt nog nadere informatie.

  Winnaars Topintegraal / Keijserbokaal

  Rekening houdend met de beperkende maatregelen die het afgelopen seizoen golden, is er met aanpassingen zoals bij de clubcompetities een Topintegraal-eindstand opgemaakt.

  De hoogste score bij de Topintegraalwedstrijden 2021-2022 is behaald door

  Léon Bijnsdorp & Hans Bouman

  die daarmee ook de winnaars zijn van de Keijserbokaal 2021-2022. Met hun gemiddelde score van 56.99% eindigden ze net wat hoger dan Rob Pronk (56.93%).

  Hartelijk gefeliciteerd met dit mooie resultaat!

  Alle verdere informatie is te vinden op deze websitepagina en natuurlijk op de uitslagenpagina’s van de NBB en StepBridge, waarop de eindstand is gebaseerd.

  Vierde avond Turbobutler

  Op de vierde en laatste avond van de Turbobutler lijkt de hoogste score, net als twee weken geleden, behaald te zijn door Rob van den Bergh & Toine van Hoof in de A-groep: deze keer met 70 IMP.

  “Lijkt te zijn”: zie de uitslag bij de NBB-uitslagenservice. Kennelijk is er ergens in het NBB Rekenprogramma op de Star-computer of bij de overdracht naar de NBB Uitslagenservice iets misgegaan. Vooralsnog ga ik ervan uit dat wat in de scores per spel in de kolom “MP” staat, IMPs zijn, evenals wat in de uitslag in de kolom “Totaal” staat. De kolommen met procenten zou ik maar negeren.

  Bericht van de ledenadministratie

  Dita Kelder en Joop Kalsbeek zijn kandidaat-lid geworden van BC Star. Zij gaan samen spelen. Eventuele bezwaren tegen hun lidmaatschap kunnen binnen twee weken aan het bestuur worden gemeld.

  De volgende leden hebben recent opgezegd: Jan Thesing, Leo Stehman en Albert Reijnen.

  Derde avond Turbobutler

  Op de derde avond van de Turbobutler werd de hoogste score behaald in de A-groep; 50 IMP voor Ton Mook & Arie Kamerbeek.

  De volledige uitslag vind je bij de NBB-uitslagenservice.

  Volgende week de laatste zitting Turbobutler, de dinsdag daarop de ALV en daarna de zomercompetitie.

  Star Magazine Online

  Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

   

  Blijven zitten

  Jaap Hazewinkel vertelt hoe zijn partnership na een desastreuze start netjes is blijven zitten.

  Klik op de titel, hierboven, om het artikel te openen. Of klik op het plaatje voor de websitepagina met alle Star Magazine-bijdragen van het jaar 2022.

  Algemene ledenvergadering 28 juni 2022

  Aan de leden van Bridgeclub Star:

  Het bestuur van Star nodigt u uit om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering 2022 die wordt gehouden op dinsdag 28 juni vanaf 19.45 uur in Den Hommel.

  Op de websitepagina Vergaderingen bestuur en ALV (en hieronder) vindt u de volgende vergaderstukken:

  Het bestuur maakt u voorts graag attent op punt 6 van de agenda, waarover gestemd zal worden.

  Tweede avond Turbobutler

  Op de tweede avond van de Turbobutler is de hoogste score behaald in de A-groep;  Rob van den Bergh & Toine van Hoof behaalden maar liefst 95 IMP!

  De volledige uitslag vind je bij de NBB-uitslagenservice.

  Uit elke groep promoveren / degraderen drie paren.

  Star Magazine Online

  Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

   

  Volgen

  Ton Mook vertelt over hoe belangrijk het woord “volgen” kan zijn op een bridge-avond

  Klik op de titel, hierboven, om het artikel te openen. Of klik op het plaatje voor de websitepagina met alle Star Magazine-bijdragen van het jaar 2022.

  Star Magazine Online

  Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

   

  Spelen in een kleine zaal voor een kleine marge

  De opkomst was gering, de marges klein, op de laatste avond van de Howell competitie.

  Klik op de titel, hierboven, om het artikel te openen. Of klik op het plaatje voor de websitepagina met alle Star Magazine-bijdragen van het jaar 2022.

  Externe viertallen 2022-2023

  Ad Cosijn, secretaris van de NBB Wedstrijd Commissie, heeft een brief gestuurd aan de clubs met rechten op een plaats in de Meesterklasse, Eerste en/of Tweede Divisie viertallen­competitie 2022-2023, om ze te informeren over de planning voor het komende seizoen — hopende dat we weer kunnen bridgen zonder tussentijdse lockdowns. Hieronder de voor Star-leden meest belangrijke passages.

  Om te beginnen tref je bijgaand een overzicht van de teams met rechten aan. Star 2 is voorwaardelijk gedegradeerd uit de Eerste Divisie. De Weko zal hierover uiterlijk in juli een besluit nemen.

  De wedstrijden in de Meesterklasse en Eerste Divisie zullen weer centraal in NDC Den Hommel in Utrecht worden gespeeld. Vanwege de uitbreiding van de Meesterklasse naar twaalf teams zal het wedstrijdschema er anders uitzien als de laatste jaren gebruikelijk was. De betrokken verenigingen zullen daarover zeer binnenkort apart worden geïnformeerd.

  De aanvullende bepalingen voor deze competities verwachten we begin juli gereed te hebben, waarna we de inschrijving zullen openen.

  In de Tweede Divisie zijn er als gevolg van het afgelopen seizoen voorlopig 100 teams met rechten. De regionale competitieleiders zijn inmiddels begonnen met hun planning van data, zodat in de maand juli de voorkeur voor de indeling in een van de groepen kan worden opgegeven. Begin juli sturen we verdere informatie over de minimale en maximale grootte van de diverse groepen en het aantal spellen per wedstrijd. Het aantal speeldagen zal in alle gevallen maximaal zes zijn.

  Voor de clubs en de spelers is het belangrijk te weten dat artikel 19 van het Competitie-reglement voor komend seizoen weer van toepassing is. Dat betekent dat spelers die voor een andere vereniging willen uitkomen dan afgelopen seizoen dat weer tijdig moeten regelen. De procedure is als volgt: degene die voor een andere club wil gaan spelen doet daarvan (per e-mail) mededeling aan de vereniging waar hij vertrekt, met een CC aan competities@bridge.nl. Een opzegging als lid van de vereniging impliceert ook een melding van vertrek. De Weko heeft in het kader van lid 1 van voornoemd artikel besloten in elk geval alle overschrijvingsverzoeken te zullen honoreren die vóór 8 augustus 2022 bij de Weko zijn ingediend.

  We willen benadrukken dat we de competities wederom willen organiseren zonder anderhalve meter afstand en zonder mondkapjesplicht. De Weko zal wat betreft het toegangsbeleid de bepalingen van de rijksoverheid in het algemeen volgen en die van NOC*NSF voor de sport in het bijzonder. Van het eventueel van toepassing zijnde sportprotocol zullen we de actuele versie steeds via de website publiceren.

  Eerste avond Turbobutler

  Op de eerste avond van de Turbobutler-competitie waren 32 paren aanwezig; genoeg om in drie groepen te spelen.  De hoogste score werd behaald in de B-groep: 48 IMP voor Eric Nöcker & Erik Swinkels.

  De volledige uitslag vind je bij de NBB-uitslagenservice.

  Volgende week spelen we de tweede avond van de Turbobutler; uit elke groep promoveren / degraderen drie paren.