Joke Kool is overleden

Bericht van Anneke Douma:

Joke Kool, foto 2007Via haar zus ontvingen wij het droevige bericht dat ons lid Joke Kool op vrijdag 27 mei is overleden. Joke was al tientallen jaren lid van onze club. Ze speelde o.a. met Edwin Stoel en Peter Bosman. Sinds een jaar of tien was Chris Hartog haar bridgepartner.

Chris: “Het was voor mij een grote schok te horen dat Joke Kool plotseling overleden is. Jarenlang heb ik met haar samengespeeld en altijd met veel plezier totdat corona een spaak in het wiel stak. Joke, altijd uiterst precies in het toepassen van het biedsysteem en ik soms te flexibel, wat mij dan op haar afkeurende blikken kwam te staan. Wij konden het heel goed met elkaar vinden en waren echt van plan weer aan de bridgetafel bij Star plaats te nemen. Ik zal haar missen.”

In de jaren tachtig was Joke lid van het bestuur. De toenmalige voorzitter Arie Buijs typeert haar als een kritische vragensteller, die zich niet zomaar bij de heersende mening aansloot, maar een duidelijk eigen geluid had.

Joke is 70 jaar geworden. Wij wensen haar familie en andere dierbaren veel sterkte toe.

Aan- en afmelden voor de Turbobutler

Vanaf 31 mei tot en met 21 juni (4 zittingen) spelen we de Turbobutler-competitie. Hieronder vind je informatie over aan- en afmelden voor en tijdens de competitie; in essentie overigens niet anders dan voor de afgelopen ‘live’ competities het geval was.

Aan- en afmelden voor deelname aan de Turbobutler

Zonder tegenbericht gaat de TC ervan uit dat de paren en drietallen die de zojuist voltooide Howell II-competitie hebben gespeeld, ook aan de Turbobutler-competitie zullen deelnemen.

Als dat niet zo is, dus als…

 • je paar/drietal wel de Howell-II heeft gespeeld, maar de Turbobutler niet wil spelen
 • je paar/drietal niet de Howell-II heeft gespeeld, maar wel de Turbobutler wil spelen
 • je paar/drietal de Turbobutler wil spelen in een andere samenstelling dan de Howell-II

stuur dan uiterlijk maandag 30 mei een bericht aan de TC .

  Aan- en afmelden per avond van de Turbobutler

  Zonder tegenbericht rekent de TC erop dat paren/drietallen die in de Turbobutler meespelen, alle avonden aanwezig zullen zijn. 

  Gebruik dit aan-/afmeldformulier om een bericht aan de TC te sturen, uiterlijk om 19:00 uur op de speelavond, om voor een of meer avonden te melden…

  • dat je paar/drietal afwezig is
  • dat je paar/drietal met een invaller speelt
  • welke spelers van je drietal zullen spelen
  • dat je paar wil meespelen, ook al neem je niet deel aan de competitie (dit kan één keer per competitie; zie onder)

  Verdere informatie

  Wat is een Turbobutler? Zie dit bericht.

  Als een paar niet is aangemeld maar toch wil spelen, kan dat één avond ‘vrijblijvend’. Als het paar meer dan een avond speelt, neemt het alsnog deel aan de competitie.

  Meld je af in geval van (lichte) mogelijk corona-gerelateerde gezondheids­klachten, zoals genoemd op de websitepagina Symptomen coronavirus van de Rijksoverheid.

  Opzet Turbobutler 2022

  Van 31 mei tot en met 21 juni (4 avonden) spelen we, voor het eerst sinds 2019, een Turbobutler-competitie. Hieronder een uitleg.

  Belangrijkste kenmerken
  • Anders dan bij de ‘gewone’ parencompetities wordt niet van de deelnemers verwacht dat ze (bijna) alle avonden aanwezig zijn.
  • Na iedere zitting vindt er promotie en degradatie plaats naar de eersthogere resp. eerstlagere groep.
  Regels
  1. Paren melden zich aan of af voor de gehele competitie (zie dit bericht). De indeling is in twee of drie groepen, afhankelijk van het aantal aanmeldingen dat maandagavond 30 mei binnen is, met een groepsindeling op basis van de eindstand van de Howell II-competitie na promotie/degradatie.
  2. De uitslag per avond is in IMP, er is een uitslag per groep. De toewijzing van paarnummers per avond is willekeurig.
  3. Er is promotie en degradatie per avond. Na elke avond promoveert/degradeert ongeveer 25% van de deelnemende paren per groep, volgens onderstaande tabel:
   Aantal aanwezige paren per groep Aantal promotie en degradatie
   maximaal 9 2
   10 t/m 13 3
   14 t/m 17 4
   18 t/m 21 5
   minimaal 22 6
  4. Een paar dat een avond niet speelt en dat tijdig laat weten (voor 19:00 uur op de speelavond), behoudt zijn groepsindeling. Een paar dat zich niet of te laat afmeldt, degradeert naar de naastgelegen lagere groep.
  5. Er wordt een top-integrale eindstand opgemaakt op basis van de gescoorde meesterpunten, waarbij voor de groepsindeling de eindstand van de Howell II-competitie na promotie en degradatie wordt gebruikt. Een paar dat afwezig is, scoort 0 meesterpunten.
  6. De eindstand telt mee voor de puntentoewijzing van de clubbekers.
  7. Er vindt na afloop van de competitie geen promotie en degradatie plaats. De eindstand van de Turbobutler heeft geen invloed op de indeling voor de eerste parencompetitie in het nieuwe seizoen; die wordt bepaald op basis van de eindstand van de Howell II 2021-2022.
  8. Bij onvoorziene omstandigheden beslist de TC.

  Slotavond Howell II-competitie

  Op de vijfde en laatste avond van de Howell II-competitiewaren slechts 28 paren aanwezig: in de A-lijn 7, de B-lijn 11 en in de C-lijn 10 paren. Om toch een behoorlijke vergelijking van scores te krijgen had de TC besloten wel in drie groepen te spelen maar de scores topintegraal te berekenen.

  Bij de NBB-uitslagenservice zie je daarom de uitslag van deze zitting in één groep, maar bij de stand zijn de resultaten verdeeld over drie groepen. Omdat alle paren steeds gespeeld hebben tegen een paar in dezelfde groep, is de gemiddelde score per paar in elke lijn dus wel 50%.

  De hoogste score werd behaald door Léon Bijnsdorp & Hans Bouman, die in de C-groep 62,35% behaalden.

  De komende weken spelen we vier avonden Turbo-Butler.

  Star Magazine Online

  Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

   

  Mulligatawny

  Algehele bridgeblindheid, veroorzaakt door een Indiase soep genaamd ‘peperwater’: Bart Schweitzer heeft er ervaring mee.

  Klik op de titel, hierboven, om het artikel te openen. Of klik op het plaatje voor de websitepagina met alle Star Magazine-bijdragen van het jaar 2022.

  Dombo Viertallentoernooi

  Flyer Dombo HemelvaarttoernooiHet is niet gebruikelijk op deze website informatie te verstrekken over toernooien bij andere bridgeclubs, daar heb je de agenda op de website van de BridgeBond voor, maar we maken op verzoek van SBC Dombo graag een uitzondering voor hun open viertallen­toernooi. Nu het na jaren uitstel weer kan, wordt de 46e editie daarvan gespeeld op Hemelvaartsdag, donder­dag 26 mei, bij het NDC.

  Informatie op https://sbcdombo.nl.

  Inschrijven, per viertal, via https://www.bridge.nl/evenement/172946/, uiterlijk dinsdag­ochtend 24 mei om 10:00 uur.

  (klik op de flyer voor een vergroting)

  Vierde avond Howell II-competitie

  Op de vierde avond van de Howell II-competitie is de hoogste score behaald in de C-groep: 66,07% voor Ton Mook & Arie Kamerbeek.

  De volledige uitslag vind je bij de NBB-uitslagenservice.

  Volgende week spelen we de laatste zitting van de Howell II-competitie en daarna vier avonden Turbo-Butler.

  Promotie & degradatie Howell-II

  Voor de lopende Howell II-competitie geldt het volgende promotie- en degradatie­schema:

  Paren per groep A B C
  Promotie uit:   4 4
  Degradatie uit: 4 5  

  Dit schema is nu ook terug te vinden op de Uitslagenpagina op deze website.

  Star 1 gepromoveerd naar de Meesterklasse

  Op 14 en 15 mei is het slot van de Eerste Divisie viertallencompetitie gespeeld en daarbij is Star 1 gepromoveerd naar de Meesterklasse – volkomen onverwacht, zoals de captain, Henk Willemsens, schrijft in zijn verslag : Als je bedenkt dat we na het tweede weekend maar één plaats boven de degradatiestreep stonden, mag dit rustig een klein wonder genoemd worden.

  Hulde aan de teamleden: Martin Bootsma, Remco Brüggemann, Rik Doodkorte, Jos Uijterwaal, Henk Willemsens en Kees Jan Willemsens.

  Minder goed ging het met ons andere team in de Eerste Divisie. Star 2 is op de 20e plaats geëindigd en zou daarmee degraderen. Doordat het aantal meesterklasse-team is vergroot, is er echter een extra plaats in de Eerste Divisie ontstaan, waardoor volgens informatie van de NBB de nrs. 21-24 definitief en nr. 20 voorwaardelijk zouden degraderen. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat dat laatste precies betekent.

  Alle uitslagen vind je op de uitslagenpagina van de NBB.

  Derde avond Howell II-competitie

  Op de derde avond van de Howell II-competitie is de hoogste score behaald in de B-groep: 64,82% voor Ed Franken & Pim de Voogt.

  De volledige uitslag vind je bij de NBB-uitslagenservice.

  Meivakantiedrive

  De meivakantiedrive, de laatste topintegraal van het seizoen 2021 – 2022, is gespeeld door 22 paren; 8 ronden van 3 spellen, waarbij alle paren de hele avond NZ of OW hebben gezeten.

  Er zijn dus twee paren die de eerste plaats hebben behaald:

  • NZ: Arie Kamerbeek & Ton Mook met 60,00%
  • OW: Bart Schweitzer & Dirk Jan Vonk met 55,33%

  De volledige uitslag is zoals gewoonlijk te vinden bij de NBB Uitslagenservice.

  Star Grand Café Tour 2022

  Op zondag 28 augustus spelen we, voor het eerst sinds 2019, de Star Grand Café Tour!

  Dit wordt 28e editie van dit succesvolle evenement. De thuisbasis is niet langer Stairway aan de Mariaplaats, dat is in 2020 opgeheven, maar een andere centraal gelegen horeca­gelegenheid: de Winkel van Sinkel op de Oudegracht, vlakbij de Stadhuisbrug.

  Alle verdere informatie en een link naar het inschrijfformulier vind je op deze websitepagina (of via het websitemenu: SGCT > Informatie en aanmelding).