Promotie en degradatie Butler II

In de Butler II-competitie telt de A-groep 17 paren, de B-groep 20 paren en de C-groep 14 paren. Deze verschillen in grootte zie je ook terug in de aantallen deelnemers per avond. Er is daarom besloten tot wat meer degraderende paren uit de B-groep en minder promoverende paren uit de C-groep na afloop van de competitie, als volgt:

Paren per groep A B C
Promotie uit:   4 3
Degradatie uit: 4 5  

Vierde avond Butler II-competitie

Op de vierde avond van de Butler II-competitie werd de hoogste score behaald in de A-groep: 59 IMP voor Remco Brüggemann & Henk Willemsens.

De volledige uitslag vind je zoals altijd bij de NBB-uitslagenservice.

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

Op de derde avond van de Butler-II competitie kwam een ongebruikelijk hoog aantal slems voor. Jaap Hazewinkel doet verslag.

Klik op de titel om het artikel te bekijken, òf klik op het plaatje voor de pagina met alle Star Magazine bijdragen in 2022.

Persoonlijk Toernooi – meld je aan!

Op 5 april spelen we het Persoonlijk Toernooi: elke ronde een andere partner en andere tegenstanders.

Je kunt je nu aanmelden; stuur daarvoor een bericht aan de TC.

In vorige jaren, voor het laatst in 2019, werd het Persoonlijk Toernooi gespeeld volgens een schema van 21 ronden (van 1 spel), waarbij een vast aantal van 84 deelnemers noodzakelijk was. je kreeg daarbij alle andere deelnemers als partner of als tegenstander aan tafel. Inmiddels is voor het NBB rekenprogramma, dat wij voor de clubavonden gebruiken, een groot aantal schema’s beschikbaar voor andere aantallen deelnemers en minder ronden (en dus meer spellen per ronde). Zie de ‘kennisbank’ op de NBB-website voor meer informatie.

Derde avond Butler II-competitie

Op de derde avond van de Butler II-competitie werd de hoogste score behaald in de A-groep: 40 IMP voor Hans Kelder & Alex van Reenen.

Bij de uitslag die na afloop van de speelavond bij de NBB Uitslagenservice is gepubliceerd is een nog hogere score te vinden: 48 IMP voor Léon Bijnsdorp & Hans Bouman in de C-groep. Voor één van hun spellen is echter een score-correctie aangevraagd en inmiddels bevestigd: op spel 16 is 3 ! niet door zuid gespeeld en gemaakt, maar door oost. Als ik me niet vergis betekent dat een verlaging van hun resultaat van de avond met 20 IMP (-9 IMP op dit spel in plaats van +11 IMP).

De volledige uitslag, op dit moment nog zonder score-correcties, vind je zoals altijd bij de NBB-uitslagenservice.

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

Ton Mook geeft toe dat bridgers steeds vaker oud zijn. Maar wijs?

Klik op de titel om het artikel te bekijken, òf klik op het plaatje voor de pagina met alle Star Magazine bijdragen in 2022.

Tweede avond Butler II-competitie

Op de tweede avond van de Butler II-competitie werd de hoogste score behaald in de A-groep: 40 IMP voor Gé Schellen & Nick Schreuder.

De volledige uitslag, onder voorbehoud van score-correcties, vind je zoals altijd bij de NBB-uitslagenservice.

Eerste avond Butler II-competitie

Voor de Butler II-competitie hebben zich 50 paren en 2 drietallen aangemeld en van hen waren er op de eerste avond 41 paren aanwezig. De hoogste score is behaald in de C-groep: 64 IMP voor Jan Willem van Brakel & Felix Ophorst.

De volledige uitslag vind je, nu inclusief scorecorrecties, bij de NBB-uitslagenservice.

Deelnemers Butler II-competitie, graag controleren!

Hieronder vind je een lijst van deelnemers aan de Butler II-competitie, voor zover bekend bij de TC zondag 6 maart eind van de avond. Je wordt verzocht te controleren of dit, voor zover het jouw paar/drietal betreft, correct is.

Wijzigingen graag zo spoedig mogelijk doorgeven via dit contactformulier.

A-lijn
Rob van den Bergh & Toine van Hoof
Herman Klouwen & Stef Leeuwenburgh
Hans Kreuning & Sahar Ouda
Martin Bootsma & Kees Jan Willemsens
Arie Buijs & Sary Hilte
Peter Hendriks & Ferdinand Verwijs
Remco Brüggemann & Henk Willemsens
René van Dijk & Peter van der Voorden
Wim van de Fliert & Vincent Wiering
Jan Willem van Oppen & Aris Verburgh
Louk Herber & Jan Meijer
Rik Doodkorte & Jos Uijterwaal
Hans Klarenbeek & Erik Swinkels
Martin Engelberts & Adriaan Vos
Gé Schellen & Nick Schreuder
Bart Schweitzer & Dirk Jan Vonk
Anneke Douma & Rudi de Mol
 
B-lijn
Frans Lejeune & Marc Mentink
Gertjan Dekkers & Ronald Hagoort
Pieter van der Meulen sr. & Hans Sampiemon
Machteld Giesbers & Eric Nöcker
Ton Mook & Marinus Smit
Rob Rijnders & Anton Waltman
Jaap Hazewinkel & Paul Schriek
Micha Keijzers & Erik ten Oever
Peter van den Broek & Harrie Ottink
Gerard Elsendoorn & Rob Pronk
Ed Franken & Lodewijk Tielens & Pim de Voogt
John van der Zwet & Sander van der Zwet
Marten La Haye & Johan Pieters
Niels van der Gaast & Ronald Lokers
Ad Dieben & Harry Houtman 
Harrie Claesen & Mark Dekkers
Theo Fonville & Hans Verveer
Klaas de Bruin & Jetske van Hees
Jan Ebskamp & Dick van der Wolf
Marc Kuijpers & Martijn Zijlmans
 
C-lijn
Letta de Greve & Agnes Wesseling
Léon Bijnsdorp & Hans Bouman
Hans Habben Jansen & Hans van Oostrom
Herman Dikkers & Hendrik Jan te Winkel
Tineke van Heck & Leonie Rutgers
Conny ten Cate & Jan ten Cate
Henk Barreveld & Els de la Parra
Lidwien Smelt & Thea Wienese
Henca van Hees & Ernst Westbroek
Ben Verbon & Wim Westland
Rik van der Horst & Dick Maans & Willem-Jan van Rooijen
Jan Willem van Brakel & Felix Ophorst
Daniëlle Dix & Peter van Doorn
Carel Faber & Tim Rasser

Butler II-competitie: informatie en aanmelden

Dinsdag 8 maart start de tweede ‘live’ Butler-competitie van het seizoen 2021-2022. De competitie loopt tot en met 12 april en bestaat uit vijf zittingen, omdat op 5 april het Persoonlijk Toernooi is gepland.

Aan- en afmelden voor de competitie

De TC gaat er zonder tegenbericht van uit dat de paren en drietallen die de Butler I-competitie hebben gespeeld, afgesloten op 22 februari, ook in de Butler II-competitie zullen spelen. Dat betekent:

  • Butler-I gespeeld en Butler-II ook spelen: geen actie nodig.
  • Butler-I gespeeld maar de Butler-II niet spelen: bericht aan de TC .
  • Butler-I niet gespeeld maar wel de Butler II spelen: bericht aan de TC .
  • Butler-II spelen met een andere partner dan de Butler-I: bericht aan de TC .

Aanmeldingen (voor zover nodig), afmeldingen en melding van partnerwisseling graag zo spoedig mogelijk doorgeven; niet later dan zondag 6 maart.

Aan- en afmelden per avond van de competitie
Verdere informatie

De Butler II-competitie wordt gespeeld in drie groepen, ingedeeld op sterkte. Hierbij wordt de eindstand van de Butler I-competitie na promotie en degradatie gevolgd. Zie de NBB-Uitslagenservice.

Bij tijdig afmelden krijgt het paar/drietal voor de niet-gespeelde avond zijn gemiddelde score, dus zonder de gebruikelijke score-aftrek. Bij te laat en niet afmelden gelden wel score­verminderingen. Voor verdere informatie, zie het competitie­reglement (artikel 17).

Om te kunnen promoveren moet een paar/drietal minstens drie van de vijf avonden hebben gespeeld.

Als een paar niet is aangemeld maar toch wil spelen, kan dat één avond ‘vrijblijvend’. Als het paar meer dan een avond speelt, neemt het alsnog deel aan de competitie.

Meld je af in geval van (lichte) mogelijk corona-gerelateerde gezondheids­klachten, zoals genoemd op de websitepagina “Symptomen coronavirus” van de Rijksoverheid.

Uitslag Voorjaarsvakantiedrive

Op 1 maart speelden we de Voorjaarsvakantiedrive. Zoals de voorzitter vorige week in een korte toespraak memoreerde, was dit de dag waarop onze club statutair 80 jaar bestond. Door de Covid-19-toestanden is daar niets aan gedaan, maar het ziet ernaar uit dat we nu weer grotere activiteiten kunnen organiseren; denk ook aan de Star Grand Café Tour!

Er waren 29 paren aanwezig en we speelden 13 ronden van 2 spellen; een schema dat de TC met ingang van dit seizoen voor (‘live’) topintegraalwedstrijden gebruikt en dat de aardige eigenschap heeft dat je veel verschillende tegenstanders tegenkomt. De indeling wordt bovendien zo gemaakt, dat je ook zoveel mogelijk tegen paren van verschillende sterkte speelt. Als er zoals gisterenavond een oneven aantal paren aanwezig is, betekent dat wel dat 13 paren een stilzit hebben, maar dat is steeds maar voor twee spellen.

Omdat iedereen de hele avond in dezelfde windrichting speelt is er een uitslag in twee groepen, NZ en OW. En de winnaars zijn:

NZ: Jan Ebskamp & Dick van der Wolf 61,69%
OW: Gerard Elsendoorn & Rob Pronk 62,18%

Allen gefeliciteerd!

De volledige uitslag is uiteraard te vinden bij de NBB Uitslagenservice.