Uitslag Howell II-5 en eindstand

Op de vijfde en laatste avond van de tweede Howell-competitie waren 33 paren op StepBridge aanwezig. De hoogste score was 61.01%, behaald door

Herman Dikkers en (gast) Willem Alink

De Howell II-competitie is gewonnen door

Remco Brüggemann & Henk Willemsens

met een gemiddelde score van 56.89%. Gefeliciteerd!

De deelnemers hebben de uitslag inclusief speldetails direct na afloop per e-mail toegestuurd gekregen. Alle details vind je ook op StepBridge, bijvoorbeeld via de Uitslagenpagina op deze website: per deelnemer voor alle spellen de spelverdeling, contract en resultaat, scoretabel, biedverloop en speelverloop. Je vindt op de Uitslagenpagina ook de eindstand.

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

Arjen Salari speelde in de Tweede Divisie paren van de NBB. Hij werd geïnspireerd door de artikelen over kansberekening.

Klik op de titel om het artikel te bekijken, òf klik op het plaatje voor de pagina met alle Star Magazine bijdragen in 2021.

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

Rob van den Bergh las het artikel van Bart Schweitzer en het wiskunde-aspect triggerde hem. Hij schreef een vervolg, met een visie op de spellen en de kansen.

Klik op de titel om het artikel te bekijken, òf klik op het plaatje voor de pagina met alle Star Magazine bijdragen in 2021.

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

Bart Schweitzer reflecteert op de wiskundige kant van het bridgespel. Percentages … ook in de scores.

Klik op de titel om het artikel te bekijken, òf klik op het plaatje voor de pagina met alle Star Magazine bijdragen in 2021.

Uitslag Howell II-4

Op de vierde avond van de tweede Howell-competitie waren 32 paren op StepBridge aanwezig. De hoogste score was 63.95%, behaald door

Remco Brüggemann & Henk Willemsens

Met nog één avond te spelen staan in het klassement Machteld Giesbers & Eric Nöcker nog steeds op de eerste plaats maar de verschillen aan de top zijn klein; nummer 5 heeft een achterstand van minder dan 2%:

1. Machteld Giesbers & Eric Nöcker 58.15%
2. Remco Brüggemann & Henk Willemsens 57.45%
3. Jan Willem van Oppen & Aris Verburgh 57.04%
4. Martin Engelberts & Adriaan Vos 56.64%
5. Rob van den Bergh & Toine van Hoof 56.22%

De deelnemers hebben de uitslag inclusief speldetails direct na afloop per e-mail toegestuurd gekregen. Alle details vind je ook op StepBridge, bijvoorbeeld via de Uitslagenpagina op deze website: per deelnemer voor alle spellen de spelverdeling, contract en resultaat, scoretabel, biedverloop en speelverloop. Je vindt op de Uitslagenpagina ook de tussenstand.

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

Ton Mook heeft schrijfbeurt maar raakte weinig geïnspireerd. Dan val je wel lekker in slaap.

Klik op de titel om het artikel te bekijken, òf klik op het plaatje voor de pagina met alle Star Magazine bijdragen in 2021.

Uitslag Howell II-3

Op de derde avond van de tweede Howell-competitie waren 34 paren op StepBridge aanwezig. De hoogste score was 63.54%, behaald door

Rob van den Bergh & Toine van Hoof

In het klassement hebben Machteld Giesbers & Eric Nöcker hun eerste plaats behouden, zij het met een verschil van slechts 0.04% met nummer 2, de winnaars van vanavond.

De deelnemers hebben de uitslag inclusief speldetails direct na afloop per e-mail toegestuurd gekregen. Alle details vind je ook op StepBridge, bijvoorbeeld via de Uitslagenpagina op deze website: per deelnemer voor alle spellen de spelverdeling, contract en resultaat, scoretabel, biedverloop en speelverloop. Je vindt op de Uitslagenpagina ook de tussenstand.

Redenen voor het dalende ledenaantal

Diverse leden vragen zich af wat de reden is voor het hoge aantal opzeggingen. We hadden al te maken met een licht dalend ledenaantal:
1 april 2018   224
1 april 2019   212
1 april 2020  202
Die daling zet zich versterkt door in het afgelopen jaar. Naar verwachting hebben we op 1 april 2021 173 leden.

Bij alle opzeggingen wordt navraag gedaan naar het waarom. Vaak is dat een combinatie van factoren. De hoofdredenen in het afgelopen jaar zijn:

  • te druk om nog te bridgen (vaak vanwege het werk), reisafstand te groot of andere activiteiten op de dinsdag. In bijna de helft van de gevallen wordt dit als reden genoemd.
  • corona, het niet meer fysiek kunnen spelen, online bridgen niet leuk vinden, geen partner meer hebben en die in deze tijd ook niet willen zoeken. Ook dat speelt bij bijna de helft van de opzeggers.

Andere, minder frequent voorkomende, redenen die worden genoemd zijn: men speelde al langere tijd niet meer, men vond het te laat worden, enkele leden vinden het niveauverschil te groot, een enkeling is online op de dinsdag bij een andere club gaan spelen.

Grofweg driekwart van de opzeggers speelt meestal in de C- of D-poule. De redenen voor opzeggen zijn in de A/B groep en de C/D groep vergelijkbaar, met dit verschil dat de mensen die het niveauverschil te groot vinden uit de C/D-groep afkomstig zijn.

Er is geen aanwijzing dat BC Star als club niet voldoende aantrekkelijk wordt gevonden. Sterker nog, veel leden vermelden bij hun opzegging dat ze met veel plezier op onze club gespeeld hebben. Soms verwacht men terug te komen als er weer fysiek gespeeld kan worden. We hopen van harte dat dit vanaf september weer mogelijk is!

Bericht van de ledenadministratie

De volgende leden hebben met ingang van het volgende verenigingsjaar hun lidmaatschap van BC Star opgezegd: Jeroen van Zwieteren, Mark van Noord, Theo Büchele, Moshé Lewkowitz, Sjoerd Couperus, Cora van Leeuwen, Frank Veger en Mans Schram.

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

Robin de Kater duikt in het beschikbare materiaal op basis waarvan Huub Bertens is geschorst.

Klik op de titel om het artikel te bekijken, òf klik op het plaatje voor de pagina met alle Star Magazine bijdragen in 2021.

Uitslag Howell II-2

Op de tweede avond van de tweede Howell-competitie waren 34 paren op StepBridge aanwezig. De hoogste score was 63.89%, behaald door

Machteld Giesbers & Eric Nöcker

Mede dankzij hun mooie score van vorige week (ruim 58%, goed voor de vierde plaats) staan ze nu ook bovenaan in de tussenstand.

De deelnemers hebben de uitslag inclusief speldetails direct na afloop per e-mail toegestuurd gekregen. Alle details vind je ook op StepBridge, bijvoorbeeld via de Uitslagenpagina op deze website: per deelnemer voor alle spellen de spelverdeling, contract en resultaat, scoretabel, biedverloop en speelverloop. Je vindt op de Uitslagenpagina ook de tussenstand.

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

Peter van der Voorden brengt een artikel van Simon de Wijs in de herinnering en in de praktijk.

Klik op de titel om het artikel te bekijken, òf klik op het plaatje voor de pagina met alle Star Magazine bijdragen in 2021.

Uitslag Howell II-1

Voor de eerste avond van de tweede Howell-competitie waren 38 paren op StepBridge aanwezig. De hoogste score was 62,96%, behaald door

Bart Schweitzer & Dirk Jan Vonk

De deelnemers hebben de uitslag, inclusief speldetails, direct na afloop per e-mail toegestuurd gekregen. Alle details vind je bij StepBridge, bijvoorbeeld via de Uitslagenpagina op deze website: per deelnemer voor alle spellen de spelverdeling, contract en resultaat, scoretabel, biedverloop en speelverloop.