Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

Henk Willemsens zag zijn partner een spel afspelen en vond het zo fraai dat hij het opschreef.

Klik op de titel om het artikel te bekijken, òf klik op het plaatje voor de pagina met alle Star Magazine bijdragen in 2021.

Meld je aan voor de Herfstdrive

Ter herinnering:

Als je volgende week dinsdag wil meespelen in de Herfstdrive, de tweede topintegraal van dit seizoen, dan moet je je vooraf aanmelden; uiterlijk 19 oktober 18.00 uur. Gebruik daarvoor dit formulier.

Aanmeldingen Butler I-competitie

De TC had op maandag 11 oktober, 14.00 uur de onderstaande aanmeldingen en groepsindeling genoteerd voor de Butler I-competitie. Je wordt verzocht te controleren of dit klopt voor jouw paar/drietal en, zo niet, een e-mail aan de TC te sturen.

A-groep

René van Dijk & Peter van der Voorden
Rob van den Bergh & Toine van Hoof
Martin Bootsma & Kees Jan Willemsens
Wim van de Fliert & Vincent Wiering
Arie Buijs & Sary Hilte
Frans Lejeune & Marc Mentink
Marc Kuijpers & Willem Schneider
Rik Doodkorte & Jos Uijterwaal
Machteld Giesbers & Eric Nöcker
Remco Brüggemann & Henk Willemsens
Hans Kreuning & Sahar Ouda
Herman Klouwen & Stef Leeuwenburgh
Jan Willem van Oppen & Aris Verburgh
Hans Klarenbeek & Erik Swinkels
Gertjan Dekkers & Ronald Hagoort
Jan Meijer & Louk Herber
Peter Hendriks & Ferdinand Verwijs

B-groep

Micha Keijzers & Erik ten Oever
Remco Schobben & Martijn Zijlmans
Ed Franken & Lodewijk Tielens & Pim de Voogt
Martin Engelberts & Adriaan Vos
Robin de Kater & Peter Spanjaart
John van der Zwet & Sander van der Zwet
Niels van der Gaast & Ronald Lokers
Arie Kamerbeek & Ton Mook
Gé Schellen & Nick Schreuder
Piet Dekker & Agnes Wesseling
Jaap Hazewinkel & Paul Schriek
Anneke Douma & Rudi de Mol
Peter van den Broek & Harrie Ottink
Leo Stehmann & Pim Vaders
Marten La Haye & Johan Pieters
Gerard Elsendoorn & Rob Pronk
Ad Dieben & Harry Houtman
Rob Rijnders & Anton Waltman

C-groep

Conny ten Cate & Jan ten Cate
Theo Fonville & Hans Verveer
Jan Willem van Brakel & Felix Ophorst
Rik van der Horst & Dick Maans & Willem-Jan van Rooijen
Hans Habben Jansen & Hans van Oostrom
Ben Verbon & Wim Westland
Léon Bijnsdorp & Hans Bouman
Jetske van Hees & Klaas de Bruin
Chris Hartog & Joke Kool
Jan Ebskamp & Dick van de Wolf
Lidwien Smelt & Thea Wienese
Harrie Claesen & Mark Dekkers
Henk Barreveld & Els de la Parra
Tineke van Heck & Leonie Rutgers
Herman Dikkers & Hendrik Jan te Winkel
Henca van Hees & Ernst Westbroek
Gerwin Middelkoop & Arjen Salari
Marloes van Heist & Kees Vlak

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

Ton Mook vertelt hoe het toepassen van regels al dan niet heeft bijgedragen aan de score op de laatste avond.

Klik op de titel om het artikel te bekijken, òf klik op het plaatje voor de pagina met alle Star Magazine bijdragen in 2021.

Butler I-competitie 2021-2022

Van 12 oktober t/m 16 november spelen we de eerste Butler-competitie van het seizoen 2021-2022. Dit zijn vijf avonden want 19 oktober valt uit; dan spelen we een topintegraal vanwege de herfstvakantie.

Aan- en afmelden voor de competitie

De TC gaat ervan uit dat de paren en drietallen die de Howell I-competitie hebben gespeeld, ook in de Butler I-competitie zullen spelen. Dat betekent:

  • Howell-I gespeeld en Butler-I ook spelen: geen actie nodig.
  • Howell-I gespeeld maar de Butler-I niet spelen: bericht aan de TC .
  • Howell-I niet gespeeld maar wel de Butler I spelen: bericht aan de TC .
  • Butler-I spelen met een andere partner dan de Howell-I: bericht aan de TC .

Aan- en afmeldingen (voor zover nodig) voor de Butler I-competitie graag niet later dan aanstaande maandag, 11 oktober.

Aan- en afmelden per avond van de competitie
Verdere informatie

De Butler I-competitie wordt gespeeld in drie groepen, ingedeeld op sterkte. Hierbij wordt de eindstand van de Howell I-competitie na promotie en degradatie gevolgd. Zie de NBB-Uitslagenservice.

Bij tijdig afmelden krijgt het paar/drietal voor de niet-gespeelde avond zijn gemiddelde score. Bij te laat en niet afmelden gelden de score­verminderingen volgens het competitie­reglement (artikel 17).

Om te kunnen promoveren moet een paar/drietal minstens drie van de vijf avonden hebben gespeeld.

Als een paar niet is aangemeld maar toch wil spelen, kan dat één avond ‘vrijblijvend’. Als het paar meerdere avonden speelt, neemt het alsnog deel aan de competitie.

Vooralsnog kan alleen aan de clubavonden worden deelgenomen als men, op basis van een geldig corona-toegangsbewijs, tot het NDC-gebouw wordt toegelaten.

Meld je in ieder geval af in geval van (lichte) gezondheids­klachten, zoals genoemd in het “Advies testen op corona” van de Rijksoverheid.

Vijfde avond Howell I-competitie

Op de vijfde en laatste avond van de Howell I-competitie is de hoogste score behaald in de C-groep: 68,37 % voor Henk Barreveld & Els de la Parra.

De volledige uitslag en de stand vind je uiteraard bij de NBB-uitslagenservice. De daar aangegeven informatie wie er promoveren en degraderen zou nog kunnen veranderen als gevolg van score-correcties.

Volgende week is de eerste avond van de eerste Butler-competitie dit seizoen; zie de agenda.

Toch coronatoegangsbewijs nodig!

In afwijking van de mededeling op deze website van 23 september, inmiddels verwijderd ter voorkoming van misverstanden, moet het NDC voor onze clubavonden tòch een controle op een corona­toegangsbewijs uitvoeren (en mogelijk ook om een legitimatie vragen).

Het NDC stuurde hierover het volgende bericht:

We hebben bericht gekregen van de Nederlandse Bridgebond dat na overleg met NOC*NSF en het Ministerie van VWS is gebleken dat de toegangsregels m.b.t. het Corona toegangsbewijs strenger zijn dan in eerste instantie gepubliceerd is.

Het komt erop neer dat we tijdens de wekelijkse competitie en bij toernooien toch bij de deur moeten vragen om een geldige QR code.

Dit betekent dat je moet kunnen aantonen dat je negatief getest bent óf gevaccineerd bent tegen het coronavirus. De overheid heeft daarvoor de CoronaCheck-app ontwikkeld. De app is beschikbaar voor telefoons met Android (Google) en iOS (iPhones van Apple). Als je geen telefoon hebt of om een andere reden geen gebruik wil maken van de CoronaCheck-app, kan je ook een papieren bewijs van vaccinatie/negatieve test laten zien. Meer over het opvragen en uitprinten van een papieren bewijs, vind je op coronacheck.nl

Een afspraak om je te laten vaccineren of te laten testen, doe je op testenvoortoegang.nl. Voor beide opties heb je DigiD nodig.

Met gebruik van de Corona Check scanner App van het RIVM controleren wij bij binnenkomst de geldigheid van het coronabewijs. Privacy is altijd beschermd. De gegevens van de bezoeker worden niet opgeslagen en worden alleen gebruikt voor controle van het bewijs.

Vierde avond Howell I-competitie

Ook op de vierde avond van de Howell I-competitie hebben Remco Brüggemann & Henk Willemsens de hoogste score behaald; nu met 68,69%; een procent meer dan vorige week.

De volledige uitslag en de stand vind je uiteraard bij de NBB-uitslagenservice.

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

Aris oefent tijdens de clubavond met zijn partner voor de externe competitie.

Klik op de titel om het artikel te bekijken, òf klik op het plaatje voor de pagina met alle Star Magazine bijdragen in 2021.

Promotie & degradatie Howell I-competitie

Voor de lopende Howell I-competitie zijn promotie en degradatie als volgt vastgesteld:

  • Uit de B en C-groep promoveren elk drie paren.
  • Uit de A en B-groep degraderen elk vier paren.

De competitiestand bij de NBB-Uitslagenservice geeft nu nog degradatie van vijf paren aan; dat zal worden aangepast.

Dit is een correctie van het bericht van 23 september 13:10 uur: de aantallen paren voor promotie en degradatie waren verwisseld.

Derde avond Howell I-competitie

Op de derde avond van de Howell I-competitie is de hoogste score behaald in de A-groep: 67,41% voor Remco Brüggemann & Henk Willemsens.

De volledige uitslag en de stand vind je uiteraard bij de NBB-uitslagenservice.

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

Felix en partner kwamen voor het eerst in anderhalf jaar weer eens kaarten op de clubavond.

Klik op de titel om het artikel te bekijken, òf klik op het plaatje voor de pagina met alle Star Magazine bijdragen in 2021.

Tweede avond Howell I-competitie

Op de tweede avond van de Howell I-competitie is de hoogste score behaald in de A-groep: 65,05% voor Herman Klouwen & Stef Leeuwenburgh.

De volledige uitslag vind je uiteraard bij de NBB-uitslagenservice.

Verslag van de ALV op 24 aug. (opnieuw)

De secretaris heeft het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 24 augustus 2021 ter publicatie toegestuurd. Het is te vinden op de websitepagina Vergaderingen bestuur en ALV en via deze link.

Dit is een aangepaste versie van het verslag dat op 26 augustus werd gepubliceerd; de wijzigingen betreffen de tekst van agendapunt 15, Wet Bestuur en toezicht rechtspersonen.

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

Robin de Kater behandelt nog een paar spellen van de eerste competitie-avond Howell.

Klik op de titel om het artikel te bekijken, òf klik op het plaatje voor de pagina met alle Star Magazine bijdragen in 2021.

Bericht van de ledenadministratie

Marieke Lejeune is lid geworden van BC Star. Welkom!

Joost van den Braak en Dennis Kruis hebben hun lidmaatschap opgezegd.

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

Een mooi spel moest gedocumenteerd worden.

Klik op de titel om het artikel te bekijken, òf klik op het plaatje voor de pagina met alle Star Magazine bijdragen in 2021.