Bericht van de ledenadministratie

Thomas Albertz is kandidaat-lid geworden van BC Star! Hij gaat spelen met René van Dijk. Eventuele bezwaren tegen zijn lidmaatschap kunnen binnen 2 weken aan het bestuur worden gemeld.

De volgende leden hebben recent opgezegd: Aris Bremer, Rian Lukassen, Astrid Jansen en Kees Haks.

Uitslag Howell III-2

Op de tweede avond van de derde Howell-competitie van dit seizoen waren 32 paren op StepBridge aanwezig. De hoogste score was 63.02%, behaald door

Leo Stehmann & Pim Vaders

De deelnemers hebben de uitslag inclusief speldetails direct na afloop per e-mail toegestuurd gekregen. Alle details vind je ook op StepBridge, bijvoorbeeld via de Uitslagenpagina op deze website: per deelnemer voor alle spellen de spelverdeling, contract en resultaat, scoretabel, biedverloop en speelverloop. Je vindt op de Uitslagenpagina ook de tussenstand.

Star 1 verliest de halve finale NBB-beker

Op 7 april is de halve finale gespeeld van het NBB-bekertoernooi op StepBridge. Het Star-team speelde tegen Hok en verloor helaas. Hieronder een korte analyse en de behaalde scores, geleverd door Ed Franken:

De tegenstander was gewoon te sterk. Ik heb alle 4 paren aan tafel 1 langs zien komen: some good, some bad. Aan de Butler stand te zien kan niemand elkaar iets verwijten.

In ieder geval allemaal bedankt. Het waren leuke wedstrijden en de halve finale halen was toch een mooie prestatie.

Butlerscores

Viertal 1

René van Dijk – Nils Verhoeve: -26
Herman Klouwen – Stef van Leeuwenburgh: -20

Viertal 2

Machteld Giesbers – Eric Nöcker: -17
Micha Keijzers – Erik ten Oever: -5

Eindstand

Hok – Star: 112 – 60

Alle informatie over gespeelde spellen en behaalde scores is te vinden op de NBB website.

Uitslag Howell III-1

Voor de eerste avond van de derde Howell-competitie waren 30 paren op StepBridge aanwezig. De hoogste score was 62,20%, behaald door

Remco Brüggemann & Henk Willemsens

De deelnemers hebben de uitslag, inclusief speldetails, direct na afloop per e-mail toegestuurd gekregen. Alle details vind je op StepBridge, bijvoorbeeld via de Uitslagenpagina op deze website: per deelnemer voor alle spellen de spelverdeling, contract en resultaat, scoretabel, biedverloop en speelverloop.

Geen persoonlijk toernooi, maar wel…

In de agenda stond voor dinsdag 6 april het Persoonlijk Toernooi gepland. Er is met verschillende mensen overlegd over de mogelijkheden op StepBridge, maar de TC heeft helaas moeten concluderen dat we ook dit jaar dit bijzondere en door velen zeer op prijs gestelde toernooi niet door kunnen laten gaan.

Verder stonden er voor dit seizoen nog een Howell- en een Turbobutlercompetitie gepland. Het niet in groepen spelen op Stepbridge betekent natuurlijk dat een Turbobutler, met promotie en degradatie na iedere avond, geen betekenis heeft.

Wat dan wel?

We vervroegen de volgende Howell-competitie, oorspronkelijk gepland op 13 april te beginnen, met een week. Daarna spelen we, mede vanwege het succes eerder dit jaar, een tweede viertallencompetitie.

De exacte opzet van deze tweede viertallencompetitie (weer 6 avonden, 3 ronden per avond en geen finale-ronden?) willen we laten afhangen van het aantal deelnemende teams. Als er, bijvoorbeeld, 22 teams deelnemen, kunnen in 7 avonden alle teams een keer tegen elkaar spelen.

Er is ook nog een kleine wijziging: de laatste topintegraal van dit seizoen stond gepland op maandag 26 april. Omdat Koningsdag dit jaar, naar we inmiddels weten, toch niet uitgebreid gevierd zal worden, wordt deze topintegraal gewoon op dinsdagavond 27 april gespeeld.

De agenda voor de rest van dit seizoen ziet er hiermee (voorlopig) als volgt uit:

6 aprHowell III-1
13 aprHowell III-2
20 aprHowell III-3
27 aprTI-6 Meivakantie
4 meiHowell III-4
11 meiHowell III-5
18 meiViertallen II-1
25 meiViertallen II-2
1 junViertallen II-3
8 junViertallen II-4
15 junViertallen II-5
22 junViertallen II-6
29 junALV?

Op de website komt binnenkort een aanmeldingsformulier voor de viertallencompetitie.

Uitslag Howell II-5 en eindstand

Op de vijfde en laatste avond van de tweede Howell-competitie waren 33 paren op StepBridge aanwezig. De hoogste score was 61.01%, behaald door

Herman Dikkers en (gast) Willem Alink

De Howell II-competitie is gewonnen door

Remco Brüggemann & Henk Willemsens

met een gemiddelde score van 56.89%. Gefeliciteerd!

De deelnemers hebben de uitslag inclusief speldetails direct na afloop per e-mail toegestuurd gekregen. Alle details vind je ook op StepBridge, bijvoorbeeld via de Uitslagenpagina op deze website: per deelnemer voor alle spellen de spelverdeling, contract en resultaat, scoretabel, biedverloop en speelverloop. Je vindt op de Uitslagenpagina ook de eindstand.

Uitslag Howell II-4

Op de vierde avond van de tweede Howell-competitie waren 32 paren op StepBridge aanwezig. De hoogste score was 63.95%, behaald door

Remco Brüggemann & Henk Willemsens

Met nog één avond te spelen staan in het klassement Machteld Giesbers & Eric Nöcker nog steeds op de eerste plaats maar de verschillen aan de top zijn klein; nummer 5 heeft een achterstand van minder dan 2%:

1.Machteld Giesbers & Eric Nöcker58.15%
2.Remco Brüggemann & Henk Willemsens57.45%
3.Jan Willem van Oppen & Aris Verburgh57.04%
4.Martin Engelberts & Adriaan Vos56.64%
5.Rob van den Bergh & Toine van Hoof56.22%

De deelnemers hebben de uitslag inclusief speldetails direct na afloop per e-mail toegestuurd gekregen. Alle details vind je ook op StepBridge, bijvoorbeeld via de Uitslagenpagina op deze website: per deelnemer voor alle spellen de spelverdeling, contract en resultaat, scoretabel, biedverloop en speelverloop. Je vindt op de Uitslagenpagina ook de tussenstand.

Uitslag Howell II-3

Op de derde avond van de tweede Howell-competitie waren 34 paren op StepBridge aanwezig. De hoogste score was 63.54%, behaald door

Rob van den Bergh & Toine van Hoof

In het klassement hebben Machteld Giesbers & Eric Nöcker hun eerste plaats behouden, zij het met een verschil van slechts 0.04% met nummer 2, de winnaars van vanavond.

De deelnemers hebben de uitslag inclusief speldetails direct na afloop per e-mail toegestuurd gekregen. Alle details vind je ook op StepBridge, bijvoorbeeld via de Uitslagenpagina op deze website: per deelnemer voor alle spellen de spelverdeling, contract en resultaat, scoretabel, biedverloop en speelverloop. Je vindt op de Uitslagenpagina ook de tussenstand.

Redenen voor het dalende ledenaantal

Diverse leden vragen zich af wat de reden is voor het hoge aantal opzeggingen. We hadden al te maken met een licht dalend ledenaantal:
1 april 2018   224
1 april 2019   212
1 april 2020  202
Die daling zet zich versterkt door in het afgelopen jaar. Naar verwachting hebben we op 1 april 2021 173 leden.

Bij alle opzeggingen wordt navraag gedaan naar het waarom. Vaak is dat een combinatie van factoren. De hoofdredenen in het afgelopen jaar zijn:

  • te druk om nog te bridgen (vaak vanwege het werk), reisafstand te groot of andere activiteiten op de dinsdag. In bijna de helft van de gevallen wordt dit als reden genoemd.
  • corona, het niet meer fysiek kunnen spelen, online bridgen niet leuk vinden, geen partner meer hebben en die in deze tijd ook niet willen zoeken. Ook dat speelt bij bijna de helft van de opzeggers.

Andere, minder frequent voorkomende, redenen die worden genoemd zijn: men speelde al langere tijd niet meer, men vond het te laat worden, enkele leden vinden het niveauverschil te groot, een enkeling is online op de dinsdag bij een andere club gaan spelen.

Grofweg driekwart van de opzeggers speelt meestal in de C- of D-poule. De redenen voor opzeggen zijn in de A/B groep en de C/D groep vergelijkbaar, met dit verschil dat de mensen die het niveauverschil te groot vinden uit de C/D-groep afkomstig zijn.

Er is geen aanwijzing dat BC Star als club niet voldoende aantrekkelijk wordt gevonden. Sterker nog, veel leden vermelden bij hun opzegging dat ze met veel plezier op onze club gespeeld hebben. Soms verwacht men terug te komen als er weer fysiek gespeeld kan worden. We hopen van harte dat dit vanaf september weer mogelijk is!

Uitslag Howell II-2

Op de tweede avond van de tweede Howell-competitie waren 34 paren op StepBridge aanwezig. De hoogste score was 63.89%, behaald door

Machteld Giesbers & Eric Nöcker

Mede dankzij hun mooie score van vorige week (ruim 58%, goed voor de vierde plaats) staan ze nu ook bovenaan in de tussenstand.

De deelnemers hebben de uitslag inclusief speldetails direct na afloop per e-mail toegestuurd gekregen. Alle details vind je ook op StepBridge, bijvoorbeeld via de Uitslagenpagina op deze website: per deelnemer voor alle spellen de spelverdeling, contract en resultaat, scoretabel, biedverloop en speelverloop. Je vindt op de Uitslagenpagina ook de tussenstand.

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

Peter van der Voorden brengt een artikel van Simon de Wijs in de herinnering en in de praktijk.

Klik op de titel om het artikel te bekijken, òf klik op het plaatje voor de pagina met alle Star Magazine bijdragen in 2021.

Uitslag Howell II-1

Voor de eerste avond van de tweede Howell-competitie waren 38 paren op StepBridge aanwezig. De hoogste score was 62,96%, behaald door

Bart Schweitzer & Dirk Jan Vonk

De deelnemers hebben de uitslag, inclusief speldetails, direct na afloop per e-mail toegestuurd gekregen. Alle details vind je bij StepBridge, bijvoorbeeld via de Uitslagenpagina op deze website: per deelnemer voor alle spellen de spelverdeling, contract en resultaat, scoretabel, biedverloop en speelverloop.

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

Marcel Winkel was dinsdag kibitzer. Hij ontdekte een nieuw doublet.

Klik op de titel om het artikel te bekijken, òf klik op het plaatje voor de pagina met alle Star Magazine bijdragen in 2021.