Maatje gezocht?

Is je bridgepartner de komende dinsdagavond of -avonden niet beschikbaar en zoek je een vervanger? Neem dan contact op met de TC; mogelijk kunnen we je helpen een geschikt mede-lid te vinden.

Stuur de TC een e-mail met het contactformulier. Geef daarbij duidelijk aan of je alleen ‘live’, alleen op StepBridge of allebei wel wil spelen.

Meld dit wel ruim op tijd!

Wijzigingen op de website na de ALV

Naar aanleiding van hetgeen besproken en besloten is op de Algemene Leden­vergadering van 25 augustus, is op de website de volgende informatie gewijzigd of toegevoegd:

  • Agenda seizoen 2020-2021: Opgesteld zoals afgesproken. Bij de agenda staat informatie over de opzet van de speelavonden en de procedure voor aanmelden – en, zonodig, weer afmelden.
  • Samenstelling TC: Peter Hendriks is geen lid meer, nieuw lid René van Dijk. Er wordt binnen de TC nog overlegd over een nieuwe taakverdeling.
  • Star Magazine: de lijst vaste auteurs is aangepast.
  • Arbiters: vooralsnog alleen Marieke Lejeune.
  • Contributie: voor het verenigingsjaar 2020-2021 verlaagd naar € 100,00 (maar het volledige bedrag is zeer welkom).
  • Reglement Technische Commissie: Aan de opsomming van clubbekers in artikel 18 is de Ans Zijpbeker toegevoegd.

Dit bericht is aangepast op 31 augustus 2020.

Eindstand zomercompetitie 2020

Dit bericht is op 27 augustus gecorrigeerd omdat er een score ontbrak, behaald door Frank Veger op 4 augustus.

De zomercompetitie is dit jaar geheel anders verlopen dan voorgaande jaren. Vijf van de acht avonden kon, dankzij de geweldige faciliteiten op StepBridge, ‘online’ worden gespeeld en de laatste drie avonden zijn deels gespeeld ‘op de club’ bij het NDC en deels bij StepBridge.

Hoewel op die laatste drie avonden bij de twee speelvormen verschillende spellen zijn gespeeld, heeft de TC toch gemeend een eindstand te moeten opstellen. Jan Meijer heeft er weer veel tijd aan besteed en het resultaat vindt u, samen met gedetailleerde uitleg (o.a. de berekening van de onderstaande scores) op deze website-pagina.

Dit is de top-8 van de behaalde scores:

1 5.632 Machteld Giesbers
2 & 3 5.631 Frank Veger & Peter vd Voorden
4 5.519 Eric Nöcker
5 & 6 5.504 Marc Kuijpers & Willem Schneider
7 & 8 5.491 Rob vd Berg & Toine v Hoof

De eindstand van de zomercompetitie telt niet mee voor de Jacques Buth-beker 2020-2021.

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

De discussie was of bridgen saai zou zijn als je de spelverdeling kent. Vaak wel, maar niet altijd!

Klik op de titel om het artikel te bekijken, òf klik op het plaatje voor de pagina met alle Star Magazine bijdragen in 2020.

Zomerbridge 18 augustus

Hieronder de resultaten van beide op 18 augustus gespeelde Star-toernooien.

Clubavond bij het NDC

De 16 deelnemende paren speelden 7 ronden van 4 spellen. De hoogste score was +65 IMP, behaald door

Marc Kuijpers & Willem Schneider

De volledige uitslag is uiteraard te vinden bij de NBB Uitslagenservice.

Clubavond op StepBridge

Bij StepBridge waren 13 paren aanwezig. Net als altijd werden er 9 ronden van 3 spellen gespeeld. De hoogste score was +34 IMP, behaald door

Louk Herber & Jan Meijer

De deelnemers krijgen de uitslag, inclusief speldetails, dezelfde avond per e-mail toegestuurd. Alle informatie kunt u bij StepBridge vinden, bijvoorbeeld via deze link: per deelnemer voor alle spellen de spelverdeling, contract en resultaat, scoretabel, biedverloop en speelverloop.

Externe competities, seizoen 2020 – 2021

Bericht van Marc Kuijpers, vandaag per e-mail aan de captains van onze externe viertallenteams 2019 – 2020 gestuurd, maar wellicht ook interessant voor anderen:

De BridgeBond heeft besloten om vooralsnog geen divisie viertallencompetitie te organiseren. Meer informatie kun je hier vinden.

Het bestuur van District Utrecht heeft vandaag laten weten dat de viertallencompetitie in de hoofdklasse voorlopig ook is uitgesteld. Wel wordt bekeken om districtscompetities als viertallen, paren en districtsbeker op StepBridge te spelen, waarbij vanzelfsprekend geen promotie/degradatie zal worden toegepast.

Competities, toernooien en clubbekers

Seizoen 2019 – 2020

Na overleg met het bestuur heeft de TC besloten dat voor het afgelopen seizoen, ondanks een aantal niet-gespeelde competities en losse wedstrijden, er zo veel mogelijk eindstanden van de clubbekers zullen worden vastgesteld en winaars zullen worden aangewezen.

In de praktijk betekent dit het volgende:

Jacques Buth-beker Geen scores voor Butler II, Turbobutler, individueel toernooi
Winnaars: Remco Brüggemann & Henk Willemsens
Sire-beker Geen scores voor Butler II, Turbobutler
Winnaars: Remco Brüggemann & Henk Willemsens
Keijserbokaal Geen scores voor de laatste geplande TI, 28 april
Winnaars: Gerard Elsendoorn & Rob Pronk
Franz zur Lage-trofee Het individueel toernooi, gepland 7 april, is niet gespeeld
Winnaar: geen
Ans Zijpbeker SGCT, 25 augustus 2019
Winnaars: Theo Fonville & Niels van der Gaast
Jan Meijer Trofee Kerstdrive, 17 december 2019
Winnaars: Gerard Elsendoorn & Rob Pronk

Klik op de naam van de trofee voor meer informatie over de uitslag.

Seizoen 2020 – 2021

Vooralsnog:

De Zomercompetitie is beëindigd na 5 van de 8 speelavonden. De mogelijkheid om naar keuze òf op StepBridge te spelen, òf ‘live’ bij het NDC, is belangrijker dan het feit dat daardoor de zomercompetitie voortijdig wordt afgebroken. Weliswaar is er een eindstand opgesteld na acht speelavonden (zie dit bericht), maar de zomercompetitie telt niet mee voor de Jacques Buth-beker 2020 – 2021.

De Star Grand Café Tour moest helaas worden afgezegd; daardoor zullen er in het seizoen 2020 – 2021 ook geen winnaars zijn van de Ans Zijpbeker.

Zomerbridge 11 augustus

Hieronder de resultaten van beide op 11 augustus gespeelde toernooien.

Clubavond bij het NDC

De 11 deelnemende paren speelden 9 ronden van 3 spellen. De hoogste score was +40 IMP, behaald door

Hans Kreuning & Sahar Ouda

Ze hadden daarmee “een straatlengte” voorsprong op nummer twee: 14 IMP. De volledige uitslag is te vinden bij de NBB Uitslagenservice.

Clubavond op StepBridge

Bij StepBridge waren 12 paren aanwezig. Ook hier zijn, net als tot nu toe, 9 ronden van 3 spellen gespeeld. De hoogste score was +57 IMP, behaald door

Rob van den Bergh & Toine van Hoof

De deelnemers krijgen de uitslag, inclusief speldetails, direct na afloop per e-mail toegestuurd. Alle informatie kunt u bij StepBridge vinden, bijvoorbeeld via deze link: per deelnemer voor alle spellen de spelverdeling, contract en resultaat, scoretabel, biedverloop en speelverloop.

Bericht van de ledenadministratie

In de afgelopen weken zijn opzeggingen ontvangen van Piet Dekker, Theo Oyevaar, Peter Loof en Theo Dhuyvetter.

Terug bij het NDC

Foto’s en tekst: Anneke Douma

 

De TC had alles prima voorbereid. We speelden aan in totaal 9 grote tafels met een ruim gangpad ertussen en hanteerden een speelschema waarin alleen OW wisselden. Op iedere tafel stond desinfectiemiddel, dat je kon gebruiken voordat je de kaarten aanvatte. Het was nog wennen om steeds je bidding box mee te nemen en (voor oost) om het intoetsen van de bridgemate aan noord te laten. Ook was het soms turen om de kaarten aan het andere eind van de tafel goed te zien.

Maar: het was vooral een heel gezellige avond, waar je aan tafel weer even kon bijpraten met al die mensen die je al zo lang niet had gezien. En aan tafel een spelletje nabespreken is een stuk prettiger dan via de chatbox.

Gelukkig waren er ook genoeg deelnemers voor een Stepbridge sessie. Marieke had het er druk mee, maar het liep allemaal op rolletjes.

Zesde avond Zomer-“competitie”

Tja, Zomercompetitie… Gisteren, 4 augustus, hebben we tot veler grote opluchting voor het eerst sinds 10 maart weer bij het NDC kunnen kaarten. Een aanzienlijk deel van de leden heeft echter, overigens heel begrijpelijk, toch (nog?) de voorkeur gegeven aan spelen op StepBridge. Er moet bekeken worden hoe we de behaalde resultaten met elkaar kunnen vergelijken en met de resultaten van de afgelopen weken – als dat überhaupt redelijkerwijze mogelijk is.

Hieronder de resultaten van beide vanavond gespeelde toernooien. Merk op dat er in totaal 34 deelnemende paren waren; hetzelfde aantal als op 6 augustus vorig jaar.

Clubavond bij het NDC

Op deze eerste clubavond na bijna vijf maanden waren 18 paren aanwezig. Er zijn 7 ronden gespeeld van 4 spellen. De hoogste score was 53 IMP, behaald door

Frank Veger & Peter van der Voorden

De volledige uitslag is te vinden bij de NBB Uitslagenservice.

Clubavond op StepBridge

Op 4 augustus waren 16 paren aanwezig. Er zijn, net als tot nu toe, 9 ronden gespeeld van 3 spellen. De hoogste score was +66 IMP, behaald door

Micha Keijzers & Erik ten Oever

De deelnemers krijgen de uitslag, inclusief speldetails, direct na afloop per e-mail toegestuurd. Alle informatie kunt u bij StepBridge vinden, bijvoorbeeld via deze link: per deelnemer voor alle spellen de spelverdeling, contract en resultaat, scoretabel, biedverloop en speelverloop.

Clubavond 4 augustus óók op StepBridge!

Er komen wat vragen over, dus is het kennelijk niet voor iedereen duidelijk geweest, maar het is de bedoeling dat er op dinsdagavond 4 augustus niet alleen bij het NDC kan worden gebridged maar ook, als u dat liever doet, op StepBridge. Wel moet er voldoende belangstelling zijn; minimaal 8 paren.

Zoals iedere week, de afgelopen maanden, staat er nu bij StepBridge een toernooi “Tn BC Star” open, dus schrijf u in!