Vijfde avond Zomercompetitie

Op de vijfde avond van de Zomercompetitie waren 32 paren aanwezig. De hoogste score was +55 IMP, ex aequo behaald door

Rob van den Bergh & Toine van Hoof
Jan Willem van Oppen & Aris Verburgh

De deelnemers krijgen de uitslag, inclusief speldetails, direct na afloop per e-mail toegestuurd. Alle informatie kunt u bij StepBridge vinden, bijvoorbeeld via de Uitslagenpagina op deze website: per deelnemer voor alle spellen de spelverdeling, contract en resultaat, scoretabel, biedverloop en speelverloop.

Op de Uitslagenpagina vindt u ook de tussenstand van de Zomercompetitie.

Volgende week weer bridgen in het NDC!

Beste Star-leden,

Het bestuur wil graag per 4 augustus weer gaan spelen in het NDC. Het NDC heeft naar ons idee goede maatregelen getroffen om veilig te kunnen spelen. Via de volgende links vind je het protocol en informatie over de luchtverversing.

Wij vertrouwen erop dat je zelf ook toeziet op 1,5m afstand tot elkaar, dat je de looproutes in het gebouw volgt en aanwijzingen van het personeel van het NDC opvolgt.

Vooraf en tijdig (tot uiterlijk maandagmiddag 17.00u) aanmelden via de website is verplicht, met het bekende websiteformulier. Het is de bedoeling dat je je paar aanmeldt per avond, in de week eraan voorafgaand.

Op 4 augustus starten we met een topintegraal met maximaal 14 tafels. Mochten er meer aanmeldingen zijn, komt er een wachtrij. Je krijgt bij overaanmelding een bericht.
In geval je niet lekker bent of verkoudheidsklachten hebt, kun je je nog tot 19.00u afmelden op de speelavond (ook via de website). 

Het bestuur ziet de avonden in augustus als oefenen voor het spelen vanaf 1 september. De opgedane ervaringen gebruiken we als input voor de ALV op 25 augustus, daarnaast zal het bestuur binnenkort een enquête uitzetten. Als het op 4 augustus goed gaat, kunnen we daarna met meer tafels gaan spelen (mogelijk in 2 lijnen).

Hoe ziet de clubavond er dan uit? 
Een bridgetafel bestaat uit een blok van 4 tafels.
Aan het begin van de avond pak je een (genummerde) biddingbox uit de krat, die houd je de hele avond bij je.
Om het aantal verplaatsingen te beperken, zal er een loopschema zijn waarbij NZ blijven zitten en OW na iedere ronde verplaatsen. 

We hebben 4 sets spellen gedupliceerd, ieder spel zal aan maximaal 4 tafels worden gespeeld.
Noord heeft een vaste bridgemate, hij is de enige die de bridgemate zal bedienen.
De bar is geopend, tijdens de speelronden is er bediening aan tafel. 
Er is desinfecterende gel op iedere tafel aanwezig.

We snappen dat nog niet iedereen de stap naar het NDC kan of wil maken. Bij voldoende belangstelling (minimaal 8 paren) blijft het mogelijk om op dinsdagavond op Stepbridge te spelen.

Wellicht ten overvloede hieronder nog even de algemene richtlijnen:

  • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
  • Ontsmet regelmatig je handen, liefst direct bij binnenkomst.
  • Schud geen handen.
  • Houd minimaal 1,5 meter afstand van anderen.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Voorkom dat je je handen bij je gezicht brengt.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.

Namens het bestuur en TC,
Marc Kuijpers

Dit bericht is ook per e-mail verstuurd aan de leden van BC Star

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

Een aantal spellen door de ogen van de kater van Gerard Elsendoorn.

Klik op de titel om het artikel te bekijken, òf klik op het plaatje voor de pagina met alle Star Magazine bijdragen in 2020.

Vierde avond Zomercompetitie

We zijn alweer halverwege de Zomercompetitie. Op de vierde avond waren 35 paren aanwezig. De hoogste score was +48 IMP, behaald door Herman Klouwen & Stef Leeuwenburgh.

De deelnemers krijgen de uitslag, inclusief speldetails, direct na afloop per e-mail toegestuurd. Alle informatie kunt u bij StepBridge vinden, bijvoorbeeld via de Uitslagenpagina op deze website: per deelnemer voor alle spellen de spelverdeling, contract en resultaat, scoretabel, biedverloop en speelverloop.

Op de Uitslagenpagina vindt u ook de tussenstand van de Zomercompetitie.

Derde avond Zomercompetitie

Op de derde avond van de Zomercompetitie 2020 waren 30 paren aanwezig. De hoogste score was +47 IMP, behaald door Aris Verburgh & Rob Wijman.

De deelnemers krijgen de uitslag, inclusief speldetails, direct na afloop per e-mail toegestuurd. Alle informatie kunt u bij StepBridge vinden, bijvoorbeeld via de Uitslagenpagina op deze website: per deelnemer voor alle spellen de spelverdeling, contract en resultaat, scoretabel, biedverloop en speelverloop.

Op de Uitslagenpagina vindt u ook de tussenstand van de Zomercompetitie.

Bericht gewijzigd 15 juli 10:10 uur in verband met een score-correctie.

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

Robin de Kater beschreef de wederwaardigheden van de tweede zomerdrive. De avond duurde iets te lang.

Klik op de titel om het artikel te bekijken, òf klik op het plaatje voor de pagina met alle Star Magazine bijdragen in 2020.

Tweede avond Zomercompetitie

Op de tweede avond van de Zomercompetitie 2020 waren 31 paren aanwezig. De hoogste score was +52 IMP, behaald door Machteld Giesbers & Eric Nöcker.

De deelnemers krijgen de uitslag, inclusief speldetails, direct na afloop per e-mail toegestuurd. Alle informatie kunt u bij StepBridge vinden, bijvoorbeeld via de Uitslagenpagina op deze website: per deelnemer voor alle spellen de spelverdeling, contract en resultaat, scoretabel, biedverloop en speelverloop.

Op de Uitslagenpagina vindt u ook de tussenstand van de Zomercompetitie na twee avonden.

Nieuw lid

Jochem van Eldik is lid geworden van BC Star. Zo’n 30 jaar geleden speelde hij ook al eens bij onze club. Jochem gaat spelen met Onno Janssens.

Clubavonden vooralsnog op StepBridge

De NBB heeft op 3 april aan alle aangesloten verenigingen en aan alle clubleden e-mailberichten gestuurd over onduidelijkheden in de Covid-19 modelnoodverordening, adviezen voor clubactiviteiten en verwijzingen naar de daarbij te volgen protocollen. Beide berichten zijn ook te vinden op de NBB-website.

Naar aanleiding hiervan is er overleg geweest tussen de voorzitter van Star (Jaap Hazewinkel) en de voorzitter van de TC (Marc Kuijpers), leidend tot de conclusie dat het vooralsnog niet haalbaar is om clubavonden bij het NDC te laten plaatsvinden. We gaan dus door met de Zomercompetitie op StepBridge.

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

Star Magazine werd voor het eerst uitgegeven in oktober 1979, “als een clubblad dat enkele malen per jaar zou verschijnen en waarin ruimte zou zijn voor wat uitgebreidere artikelen over allerlei bridgezaken” (voorwoord Arie Buijs, voorzitter).

De geschiedenis van Star Magazine valt in twee perioden uiteen. De komst van het blad IMP in 1990 deed een belangrijke bestaansreden wegvallen, met als gevolg een (voorlopig) laatste Star Magazine in januari 1992. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de vereniging in 2002 werd besloten het blad te laten herrijzen, waarna het, voor wat betreft de uitgaven op papier, heeft voortbestaan tot eind 2010. Vanaf mei 2008 verschijnen er losse artikelen op de website.

Star Magazine 34, december 1987
Star Magazine 34, december 1987

In totaal zijn er 67 ‘papieren’ Star Magazines uitgegeven: 49 in de eerste periode en 18 in de tweede. Alle uitgaven uit de tweede periode staan al lange tijd op de website, maar slechts drie uit de vorige eeuw. Dat is jammer, want veel van die oude artikelen zijn nog steeds zeer de moeite waard. Zie, bijvoorbeeld, wat Bridge van maart 2020 (p. 48) hierover schrijft, naar aanleiding van het winnen van de gouden HWF-pen voor het beste clubblad hoewel het blad eigenlijk niet geheel aan de voorwaarden voor deelname voldeed: “In 1987 gebeurde er iets unieks: het Utrechtse Star Magazine, dat voor het eerst meedeed, behaalde de maximale score…”, “…vriend en vijand waren het erover eens dat Star Magazine een blad van een ongekend hoog niveau was”.

Alle Star Magazines nu gepubliceerd

In de periode april-juni 2020 zijn de ontbrekende 46 Star Magazines, daartoe beschikbaar gesteld door het Bridge Museum (Gerard Hilte) en door Toine van Hoof, gescand en aan de collectie toegevoegd. Alle magazines zijn nu te vinden op de websitepagina Star Magazine > Papieren uitgaven, 1979 – 2010.

Het scannen bleek een wat moeizaam proces: onvoldoende letterafstand voor een goede leesbaarheid; teksten en afbeeldingen die doorlopen tot aan (soms zelfs over) de bladrand; tijdschriften die moeilijk ver genoeg open te vouwen zijn; grote verschillen in zwarting van het drukwerk. Voor de beste leesbaarheid is, na experimenteren, gekozen voor scannen in zwart-wit in plaats van grijstinten. Deze keuze heeft als gunstig neveneffect dat de gescande bestanden kleiner zijn. Helaas heeft het ook tot gevolg dat foto’s niet goed tot hun recht komen.

Lees de introductie: “Tussen haute cuisine en gestampte pot”

Ter gelegenheid van de herstart van Star Magazine in 2001 heeft Peter Bosman† een artikel geschreven waarin hij terugkijkt op de geschiedenis. Dat artikel biedt een aardige introductie tot het roemruchte eerste deel van het bestaan van Star Magazine en is daarom, met wat correcties en voorzien van aantekeningen, opnieuw in Star Magazine Online gepubliceerd: Tussen haute cuisine en gestampte pot.