Nieuwe datum voor de Algemene Leden Vergadering

Geachte leden,

Het is niet mogelijk om onze ALV al in juni in den Hommel te houden. De ALV zal binnen een half jaar na het einde van het boekjaar – dus voor eind september 2020 – moeten worden gehouden.

Het bestuur heeft een nieuwe datum vastgesteld: dinsdag 25 augustus 2020. We gaan er vooralsnog vanuit dat we dan wel op den Hommel terecht kunnen. Zo niet, dan zult u worden geïnformeerd over een alternatieve lokatie. Alleen in het uiterste geval zullen we de vergadering digitaal houden.

Jaap Hazewinkel, voorzitter.

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

Bart Schweitzer mist weliswaar de sfeer van de clubavond maar zijn conclusie m.b.t. bovenstaand dilemma is toch: “steppen!”

Klik op de titel om het artikel te bekijken, òf klik op het plaatje voor de pagina met alle Star Magazine bijdragen in 2020.

Tweede avond StepBridge II-competitie

Op de tweede avond van de  StepBridge II-competitie waren 40 paren aanwezig. Zij speelden 9 ronden van 3 spellen; totaal drie uur en ongeveer zeven minuten extra.

De hoogste score was 52 IMP, behaald door Jaap Hazewinkel & Paul Schriek.

De deelnemers krijgen de uitslag, inclusief speldetails, direct na afloop per e-mail toegestuurd. Alle informatie kunt u bij StepBridge vinden, bijvoorbeeld via de Uitslagenpagina op deze website: per deelnemer voor alle spellen de spelverdeling, contract en resultaat, scoretabel, biedverloop en speelverloop.

Op de Uitslagenpagina vindt u ook een tabel met de tussenstand van de StepBridge II-competitie.

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

Robin de Kater speelde met Loek Fresen en ze eindigden in de top-3. Ze hadden dus bijna een avond gewonnen….

Klik op de titel om het artikel te bekijken, òf klik op het plaatje voor de pagina met alle Star Magazine bijdragen in 2020.

Eerste avond StepBridge II-competitie

Op de eerste avond van de  StepBridge II-competitie waren 39 paren aanwezig. Het toernooi bestond uit 9 ronden van 3 spellen; 20 minuten per ronde.

De hoogste score was 67 IMP, behaald door Hans Kreuning & Sahar Ouda.

De deelnemers krijgen de uitslag, inclusief speldetails, direct na afloop per e-mail toegestuurd. Alle informatie kunt u bij StepBridge vinden, bijvoorbeeld via de Uitslagenpagina op deze website: per deelnemer voor alle spellen de spelverdeling, contract en resultaat, scoretabel, biedverloop en speelverloop.

Meespelen door niet-leden op de Stepbridge clubavond van BC Star

Naar aanleiding van een vraag van een niet-lid over het meespelen op de Stepbridge clubavond van BC Star onderstaand bericht.

Niet-leden zijn welkom om mee te spelen. Het is leuk om oud-leden weer eens te ‘zien’ en wellicht voor nieuwe mensen een opstapje om lid te worden. Wel is belangrijk dat het aandeel gastspelers niet te groot wordt, om ervoor te zorgen dat we als Star-leden vooral spelen tegen mensen die we kennen. Niet-leden zijn altijd welkom als ze met een Star-lid spelen. Niet-leden die interesse hebben om Star-lid te worden kunnen uiteraard samen meespelen, graag in overleg met de TC. Niet-leden worden niet opgenomen in de competitiestand.

Om als niet-lid mee te kunnen spelen moet je je voorafgaand aan de clubavond melden bij de wedstrijdleider onder vermelding van je Stepnaam en bondsnummer.

Niet-leden die met regelmaat meespelen kunnen een vrijwillige financiële bijdrage doen. Het rekeningnummer van de club is  NL08 INGB 0000 4841 00  t.n.v. Penningmeester BC Star. Niet-leden zonder Stepbridge account kunnen half-lid worden en op die manier een Stepbridge proefaccount verkrijgen.

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

Jaap Hazewinkel beschrijft hoe Arie Buijs en Sary Hilte drie jachttrofeeën mee naar huis namen.

Klik op de titel om het artikel te bekijken, òf klik op het plaatje voor de pagina met alle Star Magazine bijdragen in 2020.

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

Marcel Winkel beschrijft hoe goed hij het spelletje door dacht te hebben.

Klik op de titel om het artikel te bekijken, òf klik op het plaatje voor de pagina met alle Star Magazine bijdragen in 2020.

Eindstand StepBridge I-competitie

De eerste clubcompetitie op StepBridge is afgesloten. Na hun monsterscore op 28 april kon het eigenlijk al niet meer misgaan, en dat deed het ook niet: winnaars zijn geworden Svend Germann & Marcel Winkel!

Dit is de top-3:

 1. Svend Germann & Marcel Winkel, gem. 36.7 IMP
 2. Arie Buijs & Sary Hilte, gem. 35 IMP
 3. Rik Doodkorte & Jos Uijterwaal, gem. 29 IMP

Gefeliciteerd!

De volledige eindstand vindt u op deze websitepagina; ook te bereiken via de uitslagenpagina, waar u ook koppelingen vindt naar de volledige uitslagen op StepBridge van alle zes speelavonden.

Aanstaande dinsdag 19 mei is de eerste avond van de tweede StepBridge-competitie. Ook deze keer zijn er 6 zittingen; maar nu moet u er 4 hebben gespeeld, al dan niet niet met dezelfde partner, om in de eindstand te worden opgenomen.

Laatste avond StepBridge I-competitie

Op de zesde en laatste avond van de  StepBridge I-competitie waren 40 paren aanwezig. Het toernooi bestond uit 9 ronden van 3 spellen; 20 minuten per ronde.

De hoogste score was 51 IMP, behaald door René van Dijk & Nils Verhoeve.

De deelnemers krijgen de uitslag, inclusief speldetails, direct na afloop per e-mail toegestuurd. Alle informatie kunt u bij StepBridge vinden via de Uitslagenpagina op deze website: per deelnemer voor alle spellen de spelverdeling, contract en resultaat, scoretabel, biedverloop en speelverloop.

Op de uitslagenpagina wordt morgen ook de eindstand van de StepBridge I-competitie gepubliceerd.

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

Peter van der Voorden vertelt op welke manier internet bridge anders is en hoeveel punten dat kan kosten.

Klik op de titel om het artikel te bekijken, òf klik op het plaatje voor de pagina met alle Star Magazine bijdragen in 2020.

Vijfde avond StepBridge I-competitie

Op de vijfde en voorlaatste avond van de  StepBridge I-competitie waren, ondanks bevrijdingsdag, 41 paren aanwezig. Het toernooi bestond weer uit 9 ronden van 3 spellen; 20 minuten per ronde.

De hoogste score was 59 IMP, behaald door Machteld Giesbers & Eric Nöcker.

De deelnemers krijgen de uitslag, inclusief speldetails, direct na afloop per e-mail toegestuurd. Alle informatie kunt u bij StepBridge vinden via de Uitslagenpagina op deze website: per deelnemer voor alle spellen de spelverdeling, contract en resultaat, scoretabel, biedverloop en speelverloop. U vindt daar ook de tussenstand na 5 van de 6 avonden.

Bericht van de ledenadministratie

In de afgelopen periode zijn opzeggingen ontvangen van Henk van Doren, Jan Bors, Nico Verhaar, Willem Alink, Mariëtte Vogelaar en Ad Honkoop.

Clubcompetities op StepBridge

In vervolg op de conclusies van de StepBridge-enquête lijkt het een goed idee om de clubavond-toernooien op StepBridge te bundelen in competities. Dat bevordert het wedstrijdelement en daarmee mogelijk het speelplezier en de belangstelling om mee te doen.

Gekozen is voor een eenvoudige opzet met de volgende kenmerken:

 • Er is geen opkomstverplichting; alle leden nemen deel per avond (zoals tot nu toe ook het geval was).
 • De samenstelling van paren is vrij en kan per avond wisselen. Voor deelnemers die met verschillende partners hebben gespeeld wordt de individuele stand bijgehouden.
 • Invallen door niet-leden is toegestaan, zonder beperkingen voor de speelsterkte of het aantal invalbeurten.
 • De competities tellen 6 avonden, te beginnen met 7 april jl.
 • Aanmelden is verplicht, voor elke avond opnieuw; op dezelfde dag vòòr 19:40 uur, in de StepBridge-app of op app.stepbridge.nl.
 • We spelen Butlercompetities; in de enquête heeft meer dan 70% hiervoor gestemd.
 • De stand wordt bepaald op basis van het gemiddelde per avond dat je hebt gespeeld.
 • Er worden geen bonuspunten toegekend aan deelnemers uit lagere lijnen; in plaats daarvan spelen we de Zwitserse indeling per ronde.
 • Voor opname in de eindstand na 6 avonden moet men voor de lopende serie 3 en voor latere series 4 avonden hebben meegespeeld.
 • De resultaten hebben geen consequenties voor de toekomstige ‘echte’ clubcompetities en voor de clubbekers.

Via de websitepagina Clubcompetitie > Uitslagen vindt u de huidige tussenstand, en te zijner tijd de eindstand, maar u kunt ook hier klikken.

Resultaten enquête clubavond op StepBridge

De resultaten zijn  bekend van de enquête over het spelen van de clubavond op StepBridge. Op deze pagina vindt u de resultaten en de conclusies van het bestuur.

De eerstvolgende clubavond op Step is a.s. dinsdag, 5 mei. Weliswaar vieren we dan 75 jaar bevrijding, maar in deze tijd is er waarschijnlijk best belangstelling om ‘gewoon’ te StepBridgen.

Dick van der Voort is overleden

In memoriam Dick Julius van der Voort 1-9-1932 28-04-2020

Na een moeilijke periode (slokdarmkanker) is Dick in de vroege ochtend van dinsdag 28-04-2020 van ons heengegaan. Hij laat een vrouw en vijf dochters in verslagenheid achter.

Hij had drie dochters van zijn eerste vrouw Barbara die rond 1970 ten gevolge van borstkanker is overleden. Hij hertrouwde een paar jaar later met Jeanne met wie hij nog twee dochters kreeg.

Zelf kende ik Dick al sinds mijn studietijd in Utrecht vanaf september 1956. Hij heeft mij de beginselen van bridge bijgebracht in het novitiaat van Unitas in 1956. Dat deed hij zo goed dat mijn partner (Leo de Kraker!) en ik Academiaal Kampioen werden in november 1956 voor de gedoodverfde kampioenen van vorige jaren de Heren Hans Fresen & Dick vd Voort.

Na onze studententijd werden we beiden in Mei 1962 door toedoen van de toenmalige voorzitter wijlen Jan Hofman lid van BC STAR. Dick heeft dus bijna 58 jaar de kleuren van Star verdedigd.

Hij heeft ook enige tijd voor het Buitenhof met o.a. Vino Bisht gespeeld, met wie hij zijn grootste triomfen heeft behaald. Hij was landskampioen met hem van de Meesterklasse Paren.

In 1976 plaatste hij zich samen met wijlen Bart Jessurun en Henk v Aarst en ondergetekende voor de finale van de selectiewedstrijden voor het EK in Brighton, waar hij helaas vanwege de op handen zijnde geboorte van zijn jongste dochter niet aan kon deelnemen.

Naast de voortreffelijke kwaliteiten op bridgegebied was hij vooral een aimabel mens wat ten grondslag lag aan de bijna 64-jarige vriendschap die we met elkaar hadden.

Jan Meijer

Rouwkaart