Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

Opnieuw in de serie “uit de oude doos”. Bart Schweitzer verhaalt over de eerste ronde van het Caransa-toernooi in 1991.

Klik op de titel om het artikel te bekijken, òf klik op het plaatje voor de pagina met alle Star Magazine bijdragen in 2020.

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

Opnieuw in de serie “uit de oude doos”. Dit briljante artikel uit 1987 was het resultaat van een samenwerking tussen Toine van Hoof (spellen), Peter van der Linden (tekst) en wijlen Peter Bosman (illustraties). Veel plezier!

Klik op de titel om het artikel te bekijken, òf klik op het plaatje voor de pagina met alle Star Magazine bijdragen in 2020.

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

Bij gebrek aan clubavond en dus nieuw materiaal, duikt Jaap Hazewinkel in de oude doos en haalt een herinnering op.

Klik op de titel om het artikel te bekijken, òf klik op het plaatje voor de pagina met alle Star Magazine bijdragen in 2020.

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

Robin de Kater keek op zijn hometrainer naar de European Winter Games 2020 en wat hij daar zag, inspireerde hem voor de laatste avond van de tweede Howell-competitie. Resultaat: de hometrainer staat te koop…

Klik op de titel om het artikel te bekijken, òf klik op het plaatje voor de pagina met alle Star Magazine bijdragen in 2020.

StepBridge in plaats van de clubavond?

StepBridge, de NBB Internetbridgeclub, heeft een bericht gestuurd aan haar leden over alternatieven voor de reguliere clubavond, nu vrijwel alle bridgeclubs in het land tot en met 31 maart zijn gesloten. Lang niet alle Starleden zullen ook lid zijn van StepBridge, maar omdat de geboden mogelijkheden ook interessant zijn voor niet-leden van StepBridge, vindt u het bericht (grotendeels) hieronder gekopieerd.

Gratis toernooien

Alle toernooien zijn tot en met 31 maart gratis. Daarnaast organiseren we extra toernooien naar gelang de belangstelling (bv. zowel ’s middags als ’s avonds). Bij de toernooien is een wedstrijdleider aanwezig en worden meesterpunten toegekend conform de NBB-schaal.

Dus, mocht u op uw clubmiddag/-avond gewoon zoals elke week met uw clubpartner willen spelen, dan kunt u hem of haar uitnodigen op StepBridge een toernooi te spelen.

Uitbreiding proefaccounts

Tot en met 31 maart is iedereen welkom op StepBridge. Alle proefaccounts worden verlengd t/m 31 maart en nieuwe proefaccounts zijn ook minimaal t/m 31 maart geldig. Daarnaast kan iedereen een proefaccount aanvragen, ook als men recent nog lid is geweest van StepBridge.

Het maximum aantal competitiespellen (incl. QuickStep) dat u kan spelen met een proefaccount is verdubbeld naar 300. Toernooispellen worden niet meegeteld, dus iedereen kan onbeperkt toernooien spelen t/m 31 maart.

Geen individuele inschrijving bij toernooien

We verwachten de komende periode behoorlijk wat extra belangstelling voor de toernooien. Waarschijnlijk gaat het dan om een behoorlijk aantal spelers met weinig tot geen ervaring op StepBridge en/of de StepBridge toernooien.  De ervaring leert dat het voor die spelers beter werkt om met een vaste partner te spelen, o.a. vanwege nog niet vastgesteld niveau en onbekendheid met de StepBridge manier van alerteren, ed.

Daarom hebben we de mogelijkheid om individueel in te schrijven en door StepBridge gekoppeld te worden, tijdelijk uitgeschakeld bij de toernooien (dit kan nog wel bij QuickStep).

Alternatieve clubavond

Het zou fijn zijn als clubs hun clubavonden tijdelijk op StepBridge kunnen houden (dan spelen de leden van de club onderling, onder leiding van een wedstrijdleider van de eigen club). We zijn dit momenteel aan het onderzoeken en hopen daar binnenkort meer over te kunnen zeggen.

Feestcommissie en SGCT-commissie

Na de berichten over de consequenties voor Star van het rondwarende coronavirus, is het leuk om ook iets positiefs te kunnen melden: we hebben een nieuwe feestcommissie! Het bestuur heeft Lidwien Smelt en Thea Wienese bereid gevonden de taken van de feestcommissie op zich te nemen.

Ook hebben we een nieuwe samenstelling van de commissie die de Star Grand Café Tour organiseert – maar dat wist u natuurlijk al van het nieuwjaarsbericht van de voorzitter. De commissie wordt nu gevormd door Louk Herber, Jan Meijer, Martin Mucke, Eric Nöcker en Reggie Schouten, met Frans Lejeune als adviseur.

We wensen alle nieuwe commissieleden veel succes bij hun nieuwe, nuttige en zeer gewaardeerde werkzaamheden!

Districtsviertallen ook uitgesteld

Bericht van de TC (Dirk Jan Vonk):

Voor de volledigheid: ook de wedstrijden in de districtsviertallencompetitie zijn tot nader order uitgesteld.

Coronavirus – geen clubavonden meer in maart

Aan alle clubleden,

Het zal weinigen ontgaan zijn dat van overheidswege bijeenkomsten met meer dan 100 mensen in de maand maart verboden zijn. Daarnaast heeft de NBB een schrijven uitgevaardigd waarin alle bridgeclubs geadviseerd wordt om alle evenementen – dus ook de clubavonden – te annuleren.

Het bestuur geeft gevolg aan de adviezen van overheidswege en met spijt delen we mee dat in ieder geval de clubavonden van 17, 24 en 31 maart komen te vervallen. De TC zal te zijner tijd bepalen wat de gevolgen zijn voor de interne competities. Laten we hopen dat deze noodmaatregelen snel niet meer nodig zijn.

Het bestuur

Bestuursvergadering 30 oktober 2019

Felix Ophorst heeft de notulen toegestuurd van de bestuursvergadering op 30 oktober 2019; kort na de vergadering van 1 oktober en gewijd aan de aanschaf van een nieuwe dupliceermachine.

De notulen zijn te vinden op de websitepagina Vergaderingen bestuur en ALV, of rechtstreeks via deze verwijzing.

Coronavirus

Aan alle clubleden,

In verband met het coronavirus heeft het bestuur het volgende besloten:

  • Star houdt zich aan de richtlijnen van de NBB, welke zich weer houdt aan de adviezen van overheid en RIVM. Dat betekent dat de clubavonden vooralsnog gewoon doorgang vinden.
  • We verzoeken eenieder die griepachtige klachten heeft of verkouden is, om de clubavond uit voorzorg te mijden.
  • Als u zich rekent tot de risico-categorie en de clubavond wil mijden, dan kunt u dit ongestraft doen.

Om de drempel voor uw absentie te verlagen wordt in de komende competitie geen strafkorting toegepast vanwege afwezigheid. Ook wordt het aantal avonden dat u moet spelen om in aanmerking te komen voor promotie aan het einde van deze competitie, verlaagd van 4 naar 3 avonden (van de zes).

Het bestuur

Howell II, vijfde avond

Op de vijfde en laatste avond van de Howell II-competitie is de hoogste score behaald in de A-groep: 60,94% voor Svend Germann & Marcel Winkel.

De volledige uitslag en eindstand vindt u bij de NBB-uitslagenservice. Promotie en degradatie zijn uiteraard op dit moment nog afhankelijk van eventuele score-correcties. Paren die meer dan één avond hebben gemist, kunnen niet promoveren.

Nieuws van de ledenadministratie

Onno Janssens is kandidaat-lid geworden. Eventuele bezwaren tegen zijn lidmaatschap kunnen binnen 2 weken aan het bestuur worden gemeld.

Margriet Bakker en Leon van Lingen hebben hun lidmaatschap opgezegd.

Promotie & degradatie Howell II-competitie

De aantallen paren die zullen promoveren en degraderen na de lopende Howell II-competitie (laatste avond 10 maart) zijn als volgt vastgesteld:

Promotie en degradatie        
Groep A B C D
Promotie uit:   5 5 5
Degradatie uit: 5 5 5  

Let op: Om voor promotie in aanmerking te komen, moet men ten minste vier avonden gespeeld hebben (zie het competitiereglement, artikel 15). Omdat de Howell-competities dit jaar vijf avonden tellen, mag u voor promotie dus niet meer dan één keer afwezig zijn geweest.

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

Jaap Hazewinkel mocht uitkomen in de A-lijn en op elk spel moest men natuurlijk ook een keertje uitkomen…

Klik op de titel om het artikel te bekijken, òf klik op het plaatje voor de pagina met alle Star Magazine bijdragen in 2020.

Howell II, vierde avond

Op de vierde avond van de Howell II-competitie is de hoogste score behaald in de A-groep: 60,04% voor Onno Janssens & Peter van der Voorden.

De volledige uitslag vindt u bij de NBB-uitslagenservice.

Let op: volgende week, 10 maart, is de laatste avond van deze competitieserie!