Bericht van de ledenadministratie

Marten la Haye is opnieuw lid geworden. Hij speelde in de periode 2015 – 2016 al eerder bij onze club. Tiny Hunefeld en Lidy van Tol hebben hun lidmaatschap opgezegd.

Star Zomercompetitie 2019

Van 2 juli t/m 20 augustus spelen wij op acht dinsdagavonden de Zomercompetitie. Net als in voorgaande jaren is er geen finale; er zijn prijzen in natura per avond.

Niet-leden zijn van harte welkom; zij betalen €2,50 per persoon per avond.

Aanmelden aan de zaal uiterlijk 19:30 uur, aanvang 19:45 uur. Om de indeling vlot te laten verlopen, wordt het op prijs gesteld als u zich van tevoren inschrijft; per e-mail via dit aanmeldformulier.

Er wordt per avond een topintegraal gespeeld met één of meer groepen, afhankelijk van het aantal deelnemers. De groepsindeling willekeurig; er is geen indeling naar speelsterkte.

Anders dan vorige jaren wordt de uitslag berekend in matchpunten (procenten). Zie het bericht hierover van 16 juni. Scores en spelverdelingen zijn onmiddellijk na afloop beschikbaar en worden bij de NBB Uitslagenservice gepubliceerd.

Er wordt een totaalstand per speler bijgehouden, op basis van de vier beste scores. De totaalstand na acht avonden telt mee voor de Jacques-Buth-beker, voor zover het Star-leden betreft.

Aan leden die dat graag willen, wordt op de avonden van de Zomercompetitie de mogelijkheid geboden aparte viertallenwedstrijden te organiseren. U moet dat dan wel uiterlijk het voorafgaande weekend melden. Als u niet zelf met tegenstanders afspreekt, is de TC bereid te kijken of er geschikte tegenstanders beschikbaar zijn.

Websitewijzigingen na de ALV

Op basis van besluiten bij de Algemene Ledenvergadering op 25 juni zijn op deze website de volgende wijzigingen gemaakt:

  • Samenstelling bestuur: Henk van Doren is vertrokken in verband met zijn verhuizing naar Groningen. Zijn functie als penningmeester is overgenomen door Marc Mentink. Zie de websitepagina Bestuur, Commissies, etc. voor de huidige samenstelling en taakverdeling.
  • Wijzigingen Huishoudelijk reglement en reglement Technische Commissie, te vinden op de pagina Statuten en reglementen, conform het bestuursvoorstel.
  • Aanpassing Privacyverklaring, zoals voorgesteld door het bestuur. De gewijzigde tekst is hier te vinden. Ook is het aanmeldingsformulier aangepast aan de gewijzigde privacyverklaring.
  • De ALV heeft het bestuur verzocht te onderzoeken of in het seizoen 2019-2020 het aantal zittingen van de interne parencompetities verkleind kan worden van 7 naar 5 of 6 avonden per competitie. In afwachting van het resultaat daarvan is het voorgestelde Competitiereglement 2019-2020 (nog) niet vastgesteld en is de Agenda voor het speelseizoen 2019-2020, hier te vinden, vooralsnog beperkt tot de eerste paar maanden. Wel is al besloten tot de nieuwe opzet voor de finale van de interne viertallen, zoals te vinden in artikel 6 van het voorgestelde Competitiereglement 2019-2020.
  • De Zomercompetitie zal gespeeld worden met matchpuntenscores (procenten) in plaats van butlerscores in IMPs. Alle informatie over de Zomercompetitie is te vinden in dit artikel.

Eindstanden clubbekers 2018-2019

Peter Hendriks heeft de eindstanden opgesteld voor…

  • de Jacques Buth-beker
  • de Sirebeker

In beide gevallen zijn de winnaars Remco Brüggemann & Henk Willemsens.

Gefeliciteerd!

U kunt de eindstanden bekijken via de websitepagina Stand clubbekers.

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

Ton Mook beschrijft een aantal spellen van de laatste avond van het reguliere seizoen.

Klik op de titel om het artikel te bekijken, òf klik op het plaatje voor de Star Magazine 2019 pagina met alle bijdragen in dat jaar.

Turbobutler-7

Op de laatste avond van de Turbobutler-competitie was de hoogste score 67 IMP, behaald door Koeno Brouwer & Svend Germann in de B-groep.

De volledige uitslag vindt u bij de NBB-uitslagenservice.

Zomercompetitie met matchpunten-scores?

We spelen al jaren de Zomercompetitie op Butler-basis; dat komt nog uit de tijd dat de laatste parencompetitie van het seizoen een Howell was. We hebben nu de Turbobutler en dat betekent dat je van begin mei tot eind oktober geen competitie speelt op basis van matchpunten/procenten (wat we bij Star ‘Howell’ noemen).

De TC stelt daarom voor om de komende Zomercompetitie op basis op basis van matchpunten te scoren en zal dit voorstel inbrengen bij de Algemene Ledenvergadering op 25 juni.

Daarnaast blijft de mogelijkheid geboden worden om aparte viertallenwedstrijden te organiseren voor mensen die liever op basis van IMPs spelen.

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

Dirk Jan speelt met een gelegenheidspartner en bespreekt enkele van de op de avond gespeelde spellen.

Klik op de titel om het artikel te bekijken, òf klik op het plaatje voor de Star Magazine 2019 pagina met alle bijdragen in dat jaar.

ALV 25 juni: vergaderstukken toegevoegd

De lijst van vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering op 25 juni is compleet gemaakt door toevoeging van een tweetal documenten: een voorstel voor toevoegingen aan de Privacyverklaring en een voorstel voor aanpassingen van enkele reglementen.

U vindt alle vergaderstukken op deze websitepagina.

Turbobutler-6

Op de voorlaatste avond van de Turbobutler-competitie was de hoogste score 56 IMP, behaald door Jan Willem van Oppen & Aris Verburgh in de A-groep.

De volledige uitslag vindt u bij de NBB-uitslagenservice.

Tussenstand Turbobutler 2019

Jan Meijer heeft een tussenstand opgesteld voor de Turbobutlercompetitie na de eerste vijf zittingen (7, 14, 21, 28 mei en 4 juni). Zoals bekend wordt de stand bepaald door de behaalde meesterpunten.

Hieronder vindt u de behaalde scores, gesorteerd per groep waarin men bij het begin van de Turbobutlercompetitie was ingedeeld.

A-groep
7 mei14 mei21 mei28 mei4 juntotaalnamen
4033363126166Koeno Brouwer & Svend Germann
281940026113Jan Willem v Oppen & Aris Verburgh
01723243397Frank Veger & Peter vd Voorden
102620103096Machteld Giesbers & Eric Nocker
133718141294Remco Bruggemann & Henk Willemsens
360193388René v Dijk & Nils Verhoeve
0031202677Marc Kuijpers & Willem Schneider
824271675Gerwin Middelkoop & Arjan Salari
329030374Hendrik Bijker & Dennis Kruis
020122456Hans Klarenbeek & Erik Swinkels
20268054Herman Klouwen & Stef Leeuwenburgh
0101527052Dennis Ottevanger & Edwin Stoel
00211839Henk v Doren & Louk Herber
0632038Micha Keijzers & Erik ten Oever
24633036Kees Haks & Rian Lucassen
01023033Martin Bootsma & Kees Jan Willemsens
2003629Klaas de Bruin&Ton Mook
16622Wim vd Fliert & Vincent Wiering.
00502126Hans Kreuning & Sahar Ouda
5137025Rik Doodkorte & Jos Uijterwaal
151025Hans Kelder & Marcel Winkel
000Wubbo de Boer & Agnes Snellers
0Tim Heeres & Marcel Swidde
B-groep
7 mei14 mei21 mei28 mei4 juntotaalnamen
152328037103Dirk Jan Kooijman & Friedrich Stein
01712182976Jan Meijer & Jan Tulp
0331017969Arie Kamerbeek & Hans v Oostrom
727161666Robin de Kater & Peter Spanjaart
1701024960Bart Schweitzer & Dirk Jan Vonk
291780054Jaap Hazewinkel & Paul Schriek
2030050Randal & Richard Meijer
12131843Arie Buijs & Sary Hilte
261600042Ed Franken & Toine v Hoof & Lodewijk Tielens
12420036Ruben de Leeuwe & Pim de Voogt
53000035Joost vd Braak & Piet Dekker & Theo Dhuijvetter
001119030Peter Hasperhoven & Willem Jan Ritman
002929Peter Hendriks & Ferdinand Verwijs
2600026Pieter vd Meulen & Hans Sampiemon
0201012Patrick Schenkhuizen & Hendrik Jan te Winkel
20911Frans Lejeune & Marc Mentink
1010Rik vd Horst & Dick Maans
055Gerard Elsendoorn & Rob Pronk
000Theo Fonville & Joost Herweijer
0Bas v Gelderen & Hans Verveer
C-groep
7 mei14 mei21 mei28 mei4 juntotaalnamen
192702773Niels de Bruin & Willem Jan v Rooijen
01115271265Remco Schobben & Martijn Zijlmans
1513151558Harrie Claesen & Mark Dekkers
200122355Jan Willem v Brakel & Felix Ophorst
511152051Letta de Greve & Agnes Wesseling
87171244Conny & Jan ten Cate
180230041Ewoud Loots & Ben Verbon
017001431Léon Bijnsdorp & Hans Bouman
0193729Jetske v Hees & Gerard Hilte
101700027Chris Hartog & Joke Kool
23326Willem Alink & Herman Dikkers
1336022Peter vd Broek & Harrie Ottink
0611421Ineke & Petra Ginjaar
3007616Margriet Bakker & Tiny Hünefeld
132015Anneke Douma & Rudi de Mol
020810John & Sander vd Zwet
D-groep
7 mei14 mei21 mei28 mei4 juntotaalnamen
1791512255Carel Faber & Niels vd Gaast.
815187351Jan Hofman & Jan Thesingh
13623042Steven Hommes & Jeroen v Zwieteren
2130111036Henk Barreveld & Annemarie Molensky
40151736Nico Verhaar & Wim Westland
0178530Reggie Schouten & Marlies Stam
12290225Moshé Lewkowitz & Mans Schram
09013022Jan Ebskamp & Stef Steens
1540221Rene Dekkers & Els de la Parra
10047021Nelleke Mulder & Lidy v Tol
0017017Henca v Hees & Ernst Westbroek
00130013Anja Jansen & Nini Rotgans
0001212Tineke v Heck & Leonie Rutgers
88Danielle Dix & Peter v Doorn
6006Duurd Aanen & Astrid Jansen
4004Lidwien Smelt & Thea Wienese

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering op 25 juni 2019

Het bestuur van Star nodigt alle leden uit om de ALV bij te wonen die op 25 juni 2019 op de Hommel gehouden zal worden, en die om 19:45 uur zal beginnen.

Een aantal relevante stukken (agenda, verslag vorige ALV alsmede het jaarverslag, voorstel competitiereglement) zijn inmiddels op de site geplaatst en te vinden op deze pagina. Enkele andere stukken zullen nog worden toegevoegd.

Peter Mayer is overleden

Bericht van Hans Habben Jansen:

Deze week heb ik afscheid moeten nemen van mijn neef, vriend en bridgemaat.
Hij speelde het spel scherp en met veel humor. Sfeer en spelplezier was zijn ding.
Ik ben blij dat hij zoveel jaar mijn partner heeft mogen zijn.

Zie de rouwkaart.

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

Robin de Kater speelt met gelegenheidspartner Arjen Salari en doorspekt zijn verslag met diverse citaten.

Klik op de titel om het artikel te bekijken, òf klik op het plaatje voor de Star Magazine 2019 pagina met alle bijdragen in dat jaar.

Turbobutler-5

Op de vijfde avond van de Turbobutler-competitie is de hoogste score 37 IMP, behaald door Léon Bijnsdorp & Hans Bouman in de D-groep.

De volledige uitslag vindt u uiteraard bij de NBB-uitslagenservice.

Tussenstanden clubbekers

Peter Hendriks heeft nieuwe tussenstanden opgesteld voor…

  • de Jacques Buth-beker
  • de Sirebeker

Alleen de resultaten van de topintegraalwedstrijden en (uiteraard) de Turbobutler zijn hierin nog niet verwerkt.

U kunt de tussenstanden bekijken via de websitepagina Stand clubbekers.