Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

Rob van den Bergh en Henk van Doren begonnen deze competitie swingend, in heat 1, maar eindigden met een avondje in heat 3, ofwel “uit fase”. Henk van Doren licht toe.

Klik op de titel om het artikel te bekijken, òf klik op het plaatje voor de Star Magazine 2019 pagina met alle bijdragen in dat jaar.

Jan Meijer koninklijk onderscheiden!

Bericht van het bestuur:

Jan Meijer met de burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen. Foto: Louk Herber.
Foto: Louk Herber

Tijdens een zitting in de Stadsschouwburg in Utrecht is Jan Meijer benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Jan van Zanen heeft hem de onderscheiding persoonlijk opgespeld.

De onderscheiding is tot stand gekomen op voordracht van het bestuur van Star. Het behoeft binnen de club geen betoog dat Jan na meer dan 50 jaar de spil te zijn geweest, deze onderscheiding meer dan verdiende. In zijn toespraak, hieronder, noemde de burgemeester onder meer Jan’s sportieve successen als lid van het Nederlands team, alsmede de successen die hij hij behaalde als Star-lid met bekerwinsten en kampioenschappen.

Minstens even belangrijk echter is zijn enorme inzet voorafgaand aan de clubavond en na afloop ervan, en dat over een periode van meer dan vijftig jaar. Dit betreft niet alleen zijn werkzaamheden in de TC, maar ook zijn betrokkenheid bij de Star Grand Café Tour en laatstelijk ook in de lustrumcommissie.

Aanstaande dinsdag is het Topintegraal. Het zou leuk zijn als diegenen die aanstaande dinsdag niet van plan waren te spelen dit alsnog proberen te doen, zodat we Jan met zoveel mogelijk aanwezige leden nogmaals kunnen huldigen voor al hetgeen hij voor onze club heeft gedaan en nog steeds doet.

Jaap Hazewinkel, voorzitter


Toespraak van de burgemeester:

Toespraak door de burgemeester. Foto: Iris Tasseron.
Foto: Iris Tasseron

Meneer Meijer, wat aardig en eervol: sta oog in oog met iemand die ooit in het Nederlandse bridgeteam zat. Zich Grootmeester mocht noemen. Op EK’s speelde. Uitkwam op een wereldkampioenschap, in de VS. Zes keer de nationale beker won. En drie jaar geleden als senior landskampioen werd… Ben ongetwijfeld nog wat vergeten… Vergeef me, uw erelijst is lang.

Dat geldt ook voor uw staat van dienst bij Bridgeclub Star. Al meer dan een halve eeuw bent u lid van de technische commissie – de ruggengraat van de bridgeclub. U stelt mede teams samen voor de regionale en landelijke bridgecompetities. Op clubavonden vormt u teams van spelers zonder bridgepartner. Zo heeft iedereen toch een leuke avond. U zorgt er iedere week voor dat de spellen gedupliceerd worden. Vanuit De Meern fietst u om 5 uur ‘s middags naar denksportcentrum Den Hommel om de clubavond voor te bereiden. Die beginnen pas om kwart voor acht… Maar u zorgt ervoor dat iedereen op het afgesproken tijdstip kan beginnen.

De dag na de clubavond controleert u alle scores. U neemt contact op met spelers als scores niet goed zijn ingevoerd. Kortom; bridge is voor u serious business. Daarom woont u alle vergaderingen bij. En bent u de drijvende kracht achter de Star Grand Café Tour, de bridgetour langs verschillende cafés in de Utrechtse binnenstad. U zorgt ervoor dat deze wedstrijd tot in de puntjes is geregeld.

Het is voor u bijna een baan. En kunt er altijd nog wat bij hebben… Twee jaar geleden vierde Star zijn 75e verjaardag. Dat moest gevierd worden. Er werd een feestcommissie samengesteld. Ze vroegen u daar niet voor, want – ik citeer – “Jan doet al zo veel.” U raadt het al: daar was Jan het natuurlijk niet mee eens. En zo kwam u toch in de feestcommissie. Bleek een gouden zet, want u kende nog heel veel oud-leden, inclusief hun contactgegevens. En u vond ook nog een sponsor die voor de speelkaarten zorgde… Heb begrepen dat bridgeclub Star een beker vernoemt naar mensen die onmisbaar zijn voor de club. Er was nog één naamloze beker. U mag raden hoe die beker nu heet…

Meneer Meijer, Natuurlijk verdient u het dat er een beker naar u wordt genoemd. U heeft een enorme ‘drive’ voor de bridgesport. Bij Star bent u de ster. Heb begrepen dat u thuis een telescoop heeft. Dan had u misschien al gezien dat het in de sterren geschreven stond… En anders vertel ik u nu, dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

(bron: website Gemeente Utrecht)

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

Marcel Winkel over spel 27 van de Howell II-slotavond. Ondanks dat dit spel hen een kogelronde nul opleverde, wisten Hans en Willem met ruime afstand de hoogste score in de A-lijn te halen.

Klik op de titel om het artikel te bekijken, òf klik op het plaatje voor de Star Magazine 2019 pagina met alle bijdragen in dat jaar.

Regels Turbobutler 2018-2019

Zoals bekend spelen we van 7 mei t/m 18 juni (7 avonden) de Turbobutler-competitie. De regels zijn ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Ter herinnering hieronder een uitleg.

Belangrijkste kenmerken
 • Anders dan bij de ‘gewone’ parencompetities wordt niet van de deelnemers verwacht dat ze alle of bijna alle avonden aanwezig zijn
 • Na iedere zitting vindt er promotie en degradatie plaats naar de eersthogere resp. eerstlagere groep
Regels
 1. Paren melden zich aan voor de gehele competitie. De indeling is in vier groepen, op basis van de eindstand van de Howell II-competitie.
 2. De uitslag per avond is in IMP, er is een uitslag per groep. De indeling van paanummers per avond geschiedt willekeurig door de computer.
 3. Er is promotie en degradatie per avond. Na elke avond promoveert/degradeert ongeveer 25% van de deelnemende paren per groep, volgens onderstaande tabel:
  Aantal aanwezige paren per groep Aantal promotie en degradatie
  maximaal 13 3
  14 t/m 17 4
  18 t/m 21 5
  minimaal 22 6
 4. De afmeld- en invallersregeling uit het competitiereglement (artikel 20 t/m 25) blijft onverminderd van kracht. Een paar dat zich niet of te laat afmeldt, degradeert naar de naastgelegen lagere groep.
 5. Een paar dat met tijdige afmelding afwezig is, behoudt zijn groepsindeling.
 6. Er wordt een top-integrale eindstand opgemaakt op basis van de gescoorde meesterpunten per avond. Een paar dat afwezig is, scoort 0 punten. Als voorbeeld, zie de eindstand van de Turbobutler in 2018.
 7. Om in de eindstand opgenomen te worden, moet een paar ten minste 4 van de 7 avonden gespeeld hebben. De eindstand telt mee voor de puntentoewijzing van de clubbekers, waarbij de voor de groepsindeling de eindstand van de Howell II-competitie na promotie en degradatie wordt gebruikt.
 8. Er vindt na afloop van de competitie geen promotie en degradatie plaats. De eindstand van de Turbobutler heeft geen invloed op de indeling voor de eerste parencompetitie (Howell I) in het nieuwe seizoen; die wordt bepaald op basis van de eindstand van de Howell II 2018-2019.
 9. Bij onvoorziene omstandigheden beslist de TC.

Laatste topintegraal: meld u aan!

Aanstaande dinsdag 30 april spelen we de zesde en laatste topintegraal van dit seizoen. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld – en nog meer als u de TC een handje helpt door u vooraf aan te melden! Stuur een bericht met dit e-mailformulier.

Uitslag Howell II-7

Op de slotavond van de Howell II-competitie is de hoogste score behaald in de A-groep: 62,24% voor Hans Kreuning & Willem Schneider.

De volledige uitslag is te vinden bij de NBB-uitslagenservice. Merk op dat de groene en rode pijltjes in de eindstand weliswaar aangeven hoeveel paren er promoveren resp. degraderen, maar dat dat niet noodzakelijkerwijs de aangegeven paren zijn. Er kunnen nog score-correcties plaatsvinden en paren die meer dan twee keer afwezig zijn geweest kunnen niet promoveren.

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

Ton Mook memoreert een viertal spellen van de voorlaatste avond van de Howell II-competitie – en natuurlijk aan de hand van een liedje. Deze keer zelfs met een koppeling naar de uitvoering ervan op YouTube.

Klik op de titel om het artikel te bekijken, òf klik op het plaatje voor de Star Magazine 2019 pagina met alle bijdragen in dat jaar.

Externe Viertallen 2019-2020

De technische commissie (TC) nodigt alle leden uit om zich op te geven voor de externe viertallencompetitie.

Star heeft recht op 2 teams in de Eerste Divisie, 6 teams in de Tweede Divisie, 4 teams in de Hoofdklasse en 1 in de Eerste Klasse.

U kunt zich per paar of per team (viertal of zestal) aanmelden. 

Een team dat in dezelfde samenstelling blijft spelen, heeft het recht om als team door te gaan in dezelfde klasse.

De TC doet zijn uiterste best om aan ieders voorkeuren te voldoen.

Voor de Tweede Divisie kunt u tevens aangeven of u in een andere groep wil spelen. Afgelopen jaar hebben 4 teams buiten de regio Utrecht gespeeld (2 in regio Zuid-West en 2 in regio Oost). De TC hoopt dat er wederom teams buiten Utrecht willen spelen. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Marc Kuijpers: e-mail .

U kunt zich opgeven tot uiterlijk 19 mei 2019, via onderstaand formulier.


— VERVALLEN —

  Aanmelding Externe Viertallen

  Naam

  E-mailadres

   

  Deze aanmelding betreft:

  persoonpaarviertalzestal

  Speler 2

  Speler 3

  Speler 4

  Speler 5

  Speler 6

   

  Ook geviertald in een vorig seizoen:

  JaNee

  Zo ja, geëindigd in klasse:

  Zo nee, welke klasse bij voorkeur:

  Indien Tweede Divisie, welk district bij voorkeur:

   

  Bijzondere wensen of opmerkingen:

  Dit bericht wordt ook 'cc' gestuurd naar het hierboven opgegeven e-mailadres.

  Persoonlijke informatie in dit formulier wordt alleen gebruikt zoals beschreven in de BC Star Privacyverklaring.

  Uitslag Howell II-6

  Op de zesde en voorlaatste avond van de Howell II-competitie  is de hoogste score behaald in de C-groep: 70,76% voor Theo Fonville & Niels van der Gaast.

  De uitslag met frequentiestaten vindt u bij de NBB-uitslagenservice. Helaas ontbreken (vooralsnog) de spelverdelingen. Merk op dat in de stand de vijfde en zesde zitting zijn verwisseld:

  Star Magazine Online

  Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

  Koeno Brouwer over zijn nieuwe partner, Svend Germann: “Wat Svend allemaal in Brazilië gedaan heeft weet ik niet, maar geen bridge. … Verleerd is hij het niet, dat bleek al snel.” Al met al weer een sensationele bridgeavond, afgelopen dinsdag.

  Klik op de titel om het artikel te bekijken, òf klik op het plaatje voor de Star Magazine 2019 pagina met alle bijdragen in dit jaar.

  Uitslag Howell II-5

  Op de vijfde avond van de Howell II-competitie  is de hoogste score behaald in de a-groep: 66,05% voor Remco Brüggemann & Henk Willemsens.

  De uitslag met frequentiestaten vindt u bij de NBB-uitslagenservice. Helaas ontbreken vooralsnog de spelverdelingen. Ook wordt ten onrechte vermeld dat dit zitting 6 was en dat er nog één avond te gaan is.

  Star Magazine Online

  Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

  Aris Verburgh over de laatste zitting van de Eerste Divisie Paren op 7 april: Herman Klouwen & Onno Jansens kunnen nog promo­veren naar de Meesterklasse. De zesde ronde spelen ze tegen clubgenoten Jan Willem van Oppen & Aris Verburgh en dan komt spel 21 voorbij: 1SA-7 voor een score van 0%. Volgens de uitslag had een score van 30,5% of meer op dit spel inderdaad promotie betekend…

  Klik op de titel om het artikel te bekijken, òf klik op het plaatje voor de Star Magazine 2019 pagina met alle bijdragen in dit jaar.

  Star Magazine Online

  Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

  Robin de Kater over het persoonlijk toernooi: zou hij dit jaar weer kunnen winnen? Helaas laten zijn kansberekening èn zijn horoscoop hem in de steek.

  Klik op de titel om het artikel te bekijken, òf klik op het plaatje voor de Star Magazine 2019 pagina met alle bijdragen in dat jaar.

  Bericht van de ledenadministratie

  Sander van der Zwet heeft zich aangemeld als kandidaat-lid. Hij gaat vanaf half mei spelen met John van der Zwet en tot die tijd met Piet Dekker. Mochten er bezwaren zijn tegen zijn lidmaatschap, dan kunnen die in de komende twee weken worden gemeld.

  Met ingang van het nieuwe verenigingsjaar (per 1 april) hebben de volgende leden opgezegd: Dia Rutten, Rik Dix, Anton Rosmuller, Jiska Helmes, Yvonne Silbernberg, Titia Santema, Joke Koehorst en Henk Holtrop.

  Persoonlijk Toernooi

  Vincent Wiering wint de Franz zur Lage-trofee 2018-2019
  Vincent Wiering wint de Franz zur Lage-trofee 2018-2019 – Foto: Robin de Kater

  Het persoonlijk toernooi, gespeeld op 2 april, is met een score van 65,48% gewonnen door Vincent Wiering, die daarmee tevens winnaar is van de Franz zur Lage-trofee 2018-2019.

  Hartelijk gefeliciteerd!

  Voor de wedstrijd is een nieuwe versie, 4.2, van het NBB-Rekenprogramma in gebruik genomen, die ook geschikt is voor individuele zittingen. Daarom is er nu ook voor dit toernooi bij de NBB Uitslagenservice de bekende gedetailleerde uitslag met frequentiestaten en spelverdelingen beschikbaar.

  Star Magazine Online

  Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

  Door redactioneel misverstand met enige vertraging, waarvoor excuses, alsnog de kopij van Aris. De titel spreekt voor zich.

  Klik op de titel om het artikel te bekijken, òf klik op het plaatje voor de Star Magazine 2019 pagina met alle recente bijdragen.